Archiwa kategorii: Horoskop urodzonych dzisiaj

Kto urodził się 13 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 13 czerwca

Miewa doskonałe pomysły i z powodzeniem realizuje swe projekty.

Dana idea, która go narazie zajmuje — wydaje mu się jedynie słuszną – i chce koniecznie przekonać o tym swe otoczenie. Jest to człowiek dość ambitny i ma on pewne dążenia w związku z działalnością publiczną, w zakresie polityki miejscowej lub też pracy społecznej.

Umysł jego, chociaż bardzo ruchliwy i zmienny – jednocześnie jest pozytywny i silny. Nierzadko tak się składa, że człowiek dziś urodzony jest najbardziej wykształconym ze wszystkich członków swej rodziny. Wykazuje on skłonności do zajmowania się literatura, sztuką lub nauką. Jego zawód zazwyczaj jest z tym związany.

Wiedzie mu się w związku z korespondencją, wydawnictwami, książkami, pismami i pracą literacką o charakterze tymczasowym, jak małe książki, broszury, gazety, publikacje itp. Powodzenie może osiągać również w związku z przesyłkami pocztą i wszelkimi środkami transportu.

Zajmuje się wiele troskami i sprawami innych ludzi i okazuje się nieraz pomocnym do granic swych możliwości. Gdy przejmie się czymś silnie – wówczas mało zwraca uwagi na sprawy materialne, gdyż w ogóle jest dość bezinteresowny. To też stratami finansowymi nie przejmuje się, a jego wynalazczy umysł pozwala mu zawsze odkryć jakieś nowe źródło zarobku.

Kto urodził się dzisiaj – w każdej potrzebie umie sobie poradzić i znajdzie sobie pomoc. Wiedzie mu się we współpracy z innymi.

Wadą jego jest, że niepotrzebnie sam się dręczy analizując nieustannie swe przeżycia i stany psychiczne.

Kto urodził się 12 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 12 czerwca

Zdolnym jest do głębokiej miłości.

Uprzejmy, grzeczny, jest dość szczęśliwy i odczuwa potrzebę czułości; łatwo się przywiązuje. Naturę ma dość szlachetną i potrafi ująć otoczenie. Przede wszystkim ceni spokój i zgodę. Usposobienie ma serdecznie; jest zdolny do głębokiej miłości.

W małżeństwie szuka zrozumienia intelektualnego i pokrewieństwa ducha, nie zwracając wielkiej uwagi na różnice wieku i warunki materialne. Jeśli może w nim osiągnąć pełną ocenę swej wartości psychicznej i podtrzymanie moralne – zawrze takie małżeństwo.

Najszczęśliwsze związki tworzy z osobami urodzonymi w czasie od dnia 22 września do dnia 23 października i od dnia 21 stycznia do 19 lutego.

Inteligentny, wrażliwy – dużo czasu poświęca na dociekania umysłowe lub badania teoretyczne. Dzięki swym zdolnościom literackim może osiągnąć uznanie.

Interesuje się silnie wszystkim, co nowe, ale to zainteresowanie równie szybko przemija, jak i powstaje. To, co go pochłania intelektualnie jednego dnia – na drugi – może już dlań nieraz nie istnieć…

Lubi piękno przyrody i jest zwolennikiem sztuki, zwłaszcza muzyki, śpiewu, poezji; czas swój chętnie im poświęca.

Jest człowiekiem miłym i uprzejmym w zachowaniu się względem innych. We współdziałaniu z ludźmi ceni przede wszystkim spokój i zgodę.

Nerwowy, drażliwy – lubi zmiany miejsca pobytu i chętnie podróżuje.

Co mu grozi? Może łatwo stać się ofiarą swojej próżności i ulegać wpływowi pochlebców.

Choroby. Ewentualne niedomagania to brak oddechu, astma, cierpienia płuc lub rozstroje nerwowe. U osób ciemnowłosych te cierpienia występują silniej aniżeli u blondynów.

Czeka go w życiu powodzenie, jak również szczęście rodzinne.

Kto urodził się 11 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 11 czerwca

Lubi hazard i ugania się za szczęściem.

Ma ambitne dążenia, lubi podróże, a chociaż jest dość zamknięty w sobie – gotów jest zawsze do obrony swych interesów. Jest to jakby siła hamowana, powstrzymywana, zawsze jednak gotowa do natychmiastowego przejawiania się w życiu.

Jest to człowiek poszukujący przygód, wykazujący zamiłowania sportowe. Nie stroni od hazardu i lubi uganiać się za szczęściem w przedsięwzięciach ryzykownych.

Usposobienie jego niebardzo jest społeczne – woli trzymać się w odosobnieniu od innych… Wynajduje sobie różne rozrywki i przyjemności w sposób całkiem swoisty – nieraz dość oryginalne i niezwykłe.

Wady. Jest nieostrożny i nie zwraca uwagi zbytniej na to, co robią inni. Mimo aktywność, jaka go ożywia – brak mu nieraz inicjatywy.

Co mu grozi. Przede wszystkim grozi mu zależność życiowa od innych, z której nie będzie się mógł łatwo uwolnić. Pozatem – jest niedbały i dzięki temu opuści niewyzyskane doskonałe okazje życiowe.

Małżeństwa zawiera często dwa, a jedno z nich niezbyt jest szczęśliwe. Dzieci najczęściej posiada, ale jedno z nich może być dlań źródłem przykrości i czekają go z nim nieporozumienia.

Dziecko dziś urodzone - powinno być traktowane delikatnie i życzliwie; wówczas jego zdolności będą się rozwijać pomyślnie, a charakter da się zmodyfikować odpowiednio.

Zbytnia surowość i szorstkie postępowanie mogą tylko spotęgować wady takiego dziecka, a kary cielesne więcej szkodzą jego rozwojowi, aniżeli przynoszą korzyści.

Kto urodził się 10 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 10 czerwca

Może się wybić dzięki swym zdolnościom handlowym.

Jest to człowiek towarzyski, dążący do tego, aby sformułować i wyrazić swe poglądy a także wpłynąć na otoczenie. Dzięki temu gorzej się czuje w samotności, pragnął by przeto mieć zawsze kogoś koło siebie. Chciałby aby jego przyjaciele i krewni dzielili jego zainteresowania – ale wewnętrzny niepokój jaki go wypełnia daje się nieraz we znaki.

Nieraz przeżywa okresy depresji i przygnębienia, to znowu uszczęśliwiony, radosny – pragnąłby świat cały wypełnić swym szczęściem. Lubi uznanie i chciałby zostać ocenionym wedle wartości – ale specjalnie  jest mu miłem gdy go ktoś chwali za jego intellekt.

Jest to bowiem człowiek istotnie mądry, wyróżniający się swą bystrością i zdolnością pojmowania. Ma on dobrą pamięć i łatwo uczy się wszystkiego.

Dzięki wielkiej obrotności, wszechstronnym zdolnościom i wymowie – potrafi zrobić karierę w każdym zawodzie. Zwłaszcza zdolnym jest do handlu i to we wszystkich jego odmianach.

Zawód swój jednakże często zmienia, gdyż jest niezdecydowany i chwiejny.

Wadą jego jest, iż wykazuje czasami zbyt mato wiary w siebie, co może mu zaszkodzić. Często inaczej postępuje aniżeli myśli – jest skryty i chytry.

Jest to natura dość zmysłowa, o pewnych upodobaniach w kierunku religijnym lub mistycznym. Wierzy w sny i wizje, interesuje się życiem duchowym – a wogóle zaciekawia go wszystko, co jest niezwykłe i dziwaczne.

Lubi badania naukowe i nieraz prowadzi współpracę z uczonymi. Urodziny dzisiejsze dają przyjaźń osób wpływowych. Życie jego wypełnia praca i wysiłki, uwieńczone zazwyczaj rezultatami pomyślnymi. Mimo iż czekają go w życiu zadania dość niemiłe do wypełnienia – przyczyni się jednak swą pracą do dobra ogółu i osiągnie uznanie.

Czego się strzec winien. Aby jego zamiłowanie do rzeczy dziwacznych i niezwykłych nie zaprowadziło go na tory niebezpieczne.

Kto urodził się 9 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 9 czerwca

Niechaj się przygotuje, na zmienne koleje losu.

Wyróżnia się swym pożądaniem wiedzy, miewa oryginalne pomysły i ideje, a bywa również gorącym zwolennikiem sztuk pięknych i literatury. W ogóle jego zdolności umysłowe są duże, zarówno w kierunku czysto naukowym jak i we wszystkim, co dotyczy komunikacji, handlu, prawa.

Dzięki zdolnościom dyplomatycznym – zręcznie przeprowadza w życiu swe projekty. Jego poczynania zyskują często pewną popularność, gdyż jest to człowiek posiadający usposobienie społeczne i humanitarne.

Okazuje zamiłowanie do podróżowania, zajmuje się wieloma rzeczami naraz – natomiast praca systematyczna i wytrwała mniej go pociąga.

Podobnie jak podlega zmianom w swym zawodzie i skłonnościach – również jego stan posiadania i warunki materialne podlegają wahaniom. To też w życiu przechodzi od niedostatku do bogactwa, a potem znowu dają mu się we znaki materialne braki.

Straty i zyski, porażki życiowe i triumfy – zmieniają się kolejno i tworzą w całości życie dość niespokojne. Mimo te wszystkie zmiany – najczęściej tak się ułoży w życiu, że w końcu osiągnie dobrą sytuację, na której będzie się cieszyć pewnym uznaniem i powodzeniem.

Wady najgłówniejsze urodzin dzisiejszych – to uleganie złudzeniom i wytworom własnej fantazji, oraz brak umiejętności przewidywania, co w rezultacie daje straty materialne.

Co mu grozi? Może być w życiu narażonym na niebezpieczeństwa tajne, które trudno naprzód określić. Dzięki zmianom majątkowym, o jakich mówiliśmy uprrzednio – może być narażony na nieoczekiwaną biedę.

Kobieta dziś urodzona
– niezawsze cieszy się dobrym zdrowiem. Życie; nieraz przynosi jej ewentualność dwóch małżonków, przeważnie jedno niezbyt szczęśliwe.

Kto urodził się 8 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 8 czerwca

Potrafi utorować sobie drogę w życiu.

Charakter jego jest nieco kobiecy, o naturze podwójnej, zmiennej. Obrotność, zdolność dostosowywania się, ruchliwość umysłu i zręczność fizyczna – to jego najcharakterystyczniejsze cechy. Jest to człowiek pracowity, a jego umysł jest aktywny, subtelny, bystry, szybko pojmujący i.. chytry.

Nadmiar energii intelektualnej jaka go wypełnia – musi znaleźć sobie ujście w życiu. Ożywia go pragnienie rozmaitości i antypatia do powtarzania tych samych rzeczy – dzięki czemu, gdy osiągnie odpowiedni rozwój – może osiągnąć wspaniale rezultaty w nauce doświadczalnej, literaturze lub sztuce.

Potrafi utorować sobie własną drogę w życiu i osiągnąć swe cele, nakazując innym szacunek. Odznacza się swymi zdolnościami finansowymi i handlowymi, a w tym kierunku może osiągnąć powodzenie.

Możność działania, okazywania swej przedsiębiorczości oraz przejawiania swej indywidualności w czynie zawsze sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie. Niewątpliwie jest to człowiek pożyteczny i przyjemny – a jego misją jest uczynienie życia bardziej przyjemnym i interesującym zarówno dla siebie samego jak i dla drugich.

Czego się strzec winien? Łatwo ulega przemęczeniu z powodu swej wrażliwej intelektualnej natury, a także i nadmiernej gorliwości i przejmowania się wykonywaną pracą.

Dziecko dziś urodzone jest wrażliwe i delikatne; należy z nim postępować łagodnie. Później, gdy dorośnie, staje się taki człowiek dość samowolnym, pozostając jednakże ustępliwym  i dostosowującym się do warunków.

Kto urodził się 7 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 7 czerwca

Niechaj nie rozprasza swych sił niepotrzebnie.

Zakres jego zainteresowań umysłowych jest dość szeroki – przyciąga go nauka i sztuka, chętnie jednak prześlizguje się tylko po ich powierzchni, chociaż potrafi sobie nadać pozór rzeczoznawcy…

Ruchliwy, nieco niespokojny, jest to jednakże człowiek zdolny, energiczny, władczy, nakazujący posłuszeństwo. Jest dość skryty – a przytem interesuje się wszystkim co niejasne, niezwykle, ukryte, niecodzienne. Potrafi kochać z całym oddaniem się i poświęcać się w miłości.

Może być doskonałym reprezentantem jakiejś firmy lub towarzystwa, dobrym agentem, pośrednikiem, popularyzatorem. Może też zostać zdolnym uczonym lub dobrym kapłanem. Jego bracia obierają nieraz karierę artystyczną.

Wady. Z moralnego punktu widzenia jego charakter jest zbytnio poddającym się i zbyt ustępliwym. Łatwo podpada pod wpływ pochlebców i wówczas pozwala im sobą kierować.

Co mu grozi? Że siły swe będzie rozpraszać w wielu kierunkach, i nie osiągnie spodziewanych pomyślnych rezultatów. Grozi mu również skaleczenie. Jest niezawsze praktycznym – a jego nierealne projekty nie mogą mu przynieść – rzecz prosta – korzyści.

Jak wychować dziecko dziś urodzone?
Należy mu zaszczepiać skłonność do prostolinijności, w postępowaniu i przyzwyczajać do tego, aby nie ulegało podszeptom próżności. Przede wszystkim należy dążyć do rozwinięcia w takim dziecku jasnego uświadomienia, do czego okazuje duże zdolności.

Choroby. Człowiek dnia tego urodzony jest nerwowy i drażliwy. Łatwo może się przemęczyć i przepracować, a wówczas podlega stanom zamieszania i konfuzji, co odbija się ujemnie na jego zdrowiu.

Kto urodził się 6 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 6 czerwca

Wymowny, obrotny – skłonny jest do krańcowości.

Ma doskonałą pamięć. Cokolwiek usłyszy lub przeczyta – zachowuje w pamięci i umie to odpowiednio zużytkować we właściwej porze. Łatwo potrafi dostosowywać się do wszelkich okoliczności. Może być doskonałym agentem lub kupcem. Najchętniej zajmuje takie stanowisko, na którym może wykazać się ze swą zręcznością wymowy lub pióra, w przynoszeniu najświeższych wiadomości przy nauczaniu innych i t. p. Tak rodzi się wielu wybitnych literatów, dziennikarzy, wydawców i artystów.

Jest to człowiek usposobiony pokojowo i pragnie przyjść innym z pomocą, spełniając uczynki, które posłużą dla ogólnego dobra. Zakres jego prac jest zazwyczaj dość szeroki – nieraz pragnąłby znajdować się w dwóch miejscach naraz.

Jego sposób zachowania się ufny i przyjacielski – za chwilę może się zmienić i stać się zamkniętym w sobie, zwlekającym, oziębłym. Zresztą przeważnie jest w dobrym nastroju i usposobionym jest przychylnie do innych ludzi.

Jest zmysłowy i może podlegać silnym wzruszeniom. Okazuje skłonność do krańcowości i przebierania miary. Zazwyczaj tak się w życiu składa, że chociaż wiele pracuje – nie osiąga jednakże przez to wielkich korzyści.

Co mu grozi?
Że plany, jakie układa są niedostatecznie obmyślane i nie będą się pomyślnie realizować. Może się również okazać, że prace jakie przedsiębierze – nie są celowe i dla tego też nie osiągnie dzięki nim powodzenia.

Czy to z powodu braku zdolności przewidywania, czy też ze względu na okoliczności od niego niezależne – w każdym razie może go spotkać niepowodzenie, a z jego projektów i zamiarów tylko niewiele dojdzie do skutku.