Archiwa kategorii: Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne

Ukazał się letnio-jesienny numer kwartalnika „Trygon” 2-3(15-16)/2012

13.11.2012 roku ukazał się podwójny letnio-jesienny numer kwartalnika „Trygon” nr 2-3(15-16)/2012, wydawany przez Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne.

okładka i środek czarno-białe
97 stron
nakład 700 egzemplarzy

Jeśli chcesz otrzymywać nasz kwartalnik, wystarczy zapisać się do Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
(formularz na stronie

http://polskaastrologia.pl/index.php?page=zgloszenie)

i wpłacić roczną składkę członkowską 60 zł na konto Stowarzyszenia:

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 26/61
Bank Zachodni WBK S.A.
20 1090 1870 0000 0001 1067 8306

 

SPIS TREŚCI

2 Od Redakcji
Izabela Podlaska-Konkel

AKTUALNOŚCI
3 Sprawozdanie z działalności za 2011 rok

6 Program wykładów i warsztatów jesień 2012
Jesienią proponujemy cztery wykłady (w tym dwa bezpłatne i otwarte) i trzy warsztaty oraz coroczne spotkanie z okazji urodzin PSA. W tym roku obchodzimy czterolecie powstania naszej organizacji.

7 Konferencja w Nowym Orleanie
Izabela Podlaska-Konkel
Raz na cztery lata odbywa się w Stanach Zjednoczonych międzynarodowa konferencja astrologiczna UAC (United Astrology Conference). organizuje i sponsoruje pięć organizacji: ACVA, AFAN, CVA, ISAR i NCGR. Jest to największa i najciekawsza impreza astrologiczna na świecie.

O ASTROLOGII
9 Czy astrologia jest systemem dywinacyjnym?

RAFAŁ WĄSOWSKI
W Mezopotamii wiedza astrologiczna była używana do wskazania pomyślnych dni dla składania ofiar poszczególnym bogom. Jednakże określanie czasu dla poszczególnych wydarzeń lub rytuałów było tylko jednym z zastosowań astrologii. Zanim powstały horoskopy urodzeniowe, główną funkcją astrologii było zarządzanie.

21 Astrologia jako alfabet jaźni
ELŻBIETA CZERWIŃSKA-SOFULAK
Współczesny astrolog poświęca wiele czasu na przyswojenie sobie zasad, które funkcjonowały wieki temu, usiłując je dostosować do dzisiejszych wymagań. Z listy ogólnych prawd, które zresztą często przeczą sobie wzajemnie, przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez mniej lub bardziej wiarygodne autorytety, stara się wyłowić to, co pasuje do jego wyobrażeń o świecie, w którym przyszło mu funkcjonować.

24 Patrzę na horoskop i słyszę muzykę
KATARZYNA TRACZ
Patrzę na horoskop i słyszę muzykę, widzę człowieka, czuję jego emocje. Może pewnego dnia złapie rytm i zrozumie dlaczego ta melodia wciąż gra, a on przecież nie umie do niej tańczyć. Może pewnego dnia zatańczy tak, jak zawsze o tym marzył. Ja tańczę, potykam się czasem, obijam o innych ludzi, ale wciąż zataczam koła wokół sali.

26 Astrologia to gimnastyka umysłu
ŁUCJA WIERZYCKA
Zajmowanie się astrologią i osobiste pojmowanie tego fenomenu zależy bardzo od znaku zodiaku. Już od znaku zodiaku. Astrologię można postrzegać w różny sposób: dla Bliźniaka będzie ona przede wszystkim „językiem”. Zamiłowanie do astrologii wynika oczywiście z całego horoskopu.

27 Astrologia nas uwodzi
MIROSŁAW CZYLEK
Astrologia jest dla mnie niczym wzgardzona przez wszechświat piękna kobieta. Piękna, ponieważ uwodzi swoją głębią przeżyć, na którą narażeni są wszyscy, którym się ona spodobała i którzy się zakochali. Dlaczego kobieta? Ano – ponieważ kobiety w przeciwieństwie do większości mężczyzn potrafią słuchać.

29 Moje spotkania z astrologią
MARIA RACZYŃSKA
Astrologia daje sposobność lepszego poznania swoich bliskich i zrozumienia ich samych oraz ich trudnych sytuacji. To szansa badania predyspozycji młodych ludzi i pokierowania ich na odpowiednią drogę rozwoju. Zastosowanie astrologii to nowe perspektywy pomocne dla psychologów, lekarzy, nauczycieli czy terapeutów.

30 Astrologia jako rozmowa
AGNIESZKA DAWIDOWICZ
Czuję się, jakbym była dopuszczona do rozmowy bogów. Wyobrażam sobie, że siedzę wraz z Nimi przy wielkim stole podczas wspaniałej uczty. I mogę im swobodnie szepnąć do ucha parę cennych uwag odnośnie mojego przeznaczenia i nie tylko. Planety to przecież Sławni starożytni bogowie, noszący zaszczytne imiona.

31 Moja dusza pochodzi z gwiazd
MARTA MATUSZEWSKA
Astrologia, podobnie jak my wszyscy, powstała z połączenia tego co ziemskie z tym co niebiańskie – jest wiedzą o podróżach planet widzianych z perspektywy Ziemi i analizowanych pod kątem tego, co oznaczają one dla istot ziemskich. Ojciec Niebo wyznacza czas i charakter zdarzeń, Matka Ziemia daje dla nich przestrzeń, by się zadziały.

33 Nauka o porządku świata
TERESA KUNKA
Mnie fascynuje astrologia humanistyczna, która opisuje psychikę człowieka i opiera się na idei cykliczności czasu i jego powtarzalności. Połączenie tego nurtu z psychologią głębi Junga, gdzie cykliczność odgrywa również ważną rolę, daje podwaliny pod złożony system astrologiczny, którego celem nie jest przewidywanie konkretnych wydarzeń, ale stanów ducha człowieka i etapów jego rozwoju wewnętrznego.

34 Godność astrologii
WŁODZIMIERZ ZYLBERTAL
Astrologia jest wynikiem wielowiekowych obserwacji i geniuszu syntezy starożytnych uczonych. Wbrew modnym obecnie sądom, według których wszelka wiedza pochodzi od kosmitów, co przybyli na Ziemię w odległej przeszłości, można bez większego wysiłku dowieść, że astrologia bez wątpienia jest tworem ziemskim.

ASTROANALIZY
38 Astrogeneologia czyli rozmowa z przodkami

MARTA MATUSZEWSKA
Badania astrogeneologiczne, które prowadzę, dają dużo dowodów na to, że różne elementy horoskopu urodzeniowego są dziedziczone. Zarówno w mojej rodzinie, jak i w innych rodzinach, z którymi pracowałam, wciąż powtarzają się pewne znaki zodiaku, a nawet konkretne ich stopnie. Nazwałam te obszary zodiaku „wrażliwymi punktami rodziny”.

42 Podróż na Rodos
ELŻBIETA CZERWIŃSKA-SOFULAK
A jednak się udało! Właśnie wróciłam z Rodos. Do ostatniej chwili nie byłam pewna, czy uda mi się wyjechać. Długo biłam się z myślami. W horoskopie horarnym na zadane pytanie 8 lipca 2012 o godz.18.50 w Sochaczewie: „Czy wyjadę w tym roku na wakacje zagranicę ?” moje wahania symbolizował Księżyc w Rybach, a jego pusty kurs nie dawał wielkich szans na wyjazd.

WYKŁADY Z KONFERENCJI PSA
46 Dyrekcje przez troistości

PIOTR PIOTROWSKI
Technika dyrekcji przez troistości to jedna z najstarszych metod określania z horoskopu urodzeniowego ogólnych wskazań odnoszących się do przyszłości, ściślej mówiąc do całokształtu życia człowieka w trzech jego fazach. Mimo że nazywa się ją dyrekcjami, to jednak nie wymaga ona żadnych dodatkowych obliczeń ani przesuwania planet według uzgodnionego klucza, tak jak ma to miejsce na przykład w dyrekcjach prymarnych.

72 W drodze do punktu Omega
BOGDAN ZBRZEŻNY
Przebiegi okresowe: wschody i zachody słońca, nów i pełnia, a dla człowieka narodziny i śmierć były bacznie obserwowane od zarania dziejów, odnotowywane, kiedy człowiek posiadł umiejętność pisania i interpretowane. W naszej drodze do punktu OMEGA w pewien sposób “podążamy za czasem”. Moment urodzin to uruchomienie zegara, śmierć to zero energii w baterii.

97 Autorzy numeru

13.06.2012 Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne: Wykład: Punkty siedmiokrotne jako pomocne narzędzie w analizie kosmogramu – Bogdan Zbrzeżny

13.06.2012 g. 17:30-19:30
Wykład: Punkty siedmiokrotne jako pomocne narzędzie w analizie kosmogramu – Bogdan Zbrzeżny

Siedem jako jedna z harmonik Cyklu Życia (mówiłem o tym na moim referacie podczas III KPSA) może posłużyć do generacji rodziny punktów na kole kosmogramu, których cechy, korespondując z cechami znaków kardynalnych, nabierają jednocześnie zabarwienia aspektu septylu (wynikającego z podziału koła kosmogramu na siedem części). W referacie przedstawiona zostanie idea punktów 7-dmio krotnych oraz cechy septylu w kosmogramie, które (według autora) mają wiele wspólnego z Jowiszem. Na ile pomocne może być ich wykorzystanie w analizie kosmogramu zostanie przedstawione w drugiej części referatu.

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy ul. Szczęśliwickiej 56, 02-353 w Warszawie, sala wykładowa na IV piętrze. Koszt: 5 zł dla członków PSA, 15 zł dla osób niezrzeszonych. Od 17:30 do 18:00 sprawy organizacyjne. O godz. 18:00 zaczyna się wykład. UWAGA! Osoby, które chcą nagrać wykład, muszą przed rozpoczęciem spotkania zapytać o zgodę wykładowcę oraz organizatora spotkania.

Bogdan Zbrzeżny interesuje się astrologią od 1995 r. W 1996 r. ukończył kurs prowadzony przez Margot Graham w ramach Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego i należy do Astroakademii Wojciecha Jóźwiaka, gdzie aktywnie uczestniczy w dyskusjach na forum internetowym. Od kilku lat pracuje nad własnym programem astrologicznym. Mieszka w Warszawie.

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne, info: Izabela Podlaska 0-600-218-488, Miłosława Krogulska 0-600-218-588

PLAN IV Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego 20-22.04.2012

PLAN IV Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
20-22.04.2012
Warszawa

I DZIEŃ 20.04.2012 PIĄTEK
12:00 otwarcie recepcji
12.55 inauguracja konferencji

13:00-16:00
warsztat Johna Frawley’a
Wstęp do medycznej astrologii horarnej

16:00 – 17:00 przerwa

17:00 – 17:40
O związkach astrologii ze sztuką
Ryszard Borowiecki
17:40 – 18:20
Neptun – fałszywe sondaże i analizy

Sylwester Bandura

18:20 – 18:30 przerwa

18:30 – 19:10
Tajemnice Neptuna w znaku Ryb
Izabela Podlaska-Konkel
19:10-19:50

Neptun i Pluton- patroni apokalipsy i końca świata
Piotr Gibaszewski

19:50-20:10 przerwa

20:10 – 21:30
Ogniste podróże: droga spalona

Kim Farnell

II DZIEŃ 21.04.2012 SOBOTA

7:00-7:55 warsztat jogi kundalini – Tomasz Wiński

8:00-8:40
Niewidzialny  świat  energii planetarnych  i  subtelnych

Maria Raczyńska
8:40-9:20
Trzy stany ego w astrologii

Ewa Kornacka

9:20-9:40 przerwa

9:40-10:20
Astrologiczne urodziny – czy można zmienić swoją przyszłość?

Tomasz Wiński
10:20 – 11:00
Zodiak poszerzony

Wojciech Jóźwiak

11:00-11:20 przerwa

11:20-12:00
Cykliczna dominanta planetarna

Jarosław Gronert
12:00-12:40
Dyrekcje przez troistości. Szczęście i niedola w astrologii średniowiecznej

Piotr Piotrowski

12:40-13:00 przerwa

13:00-13:40
Planety na wygnaniu i w upadku – trudne miejsca, wielkie możliwości

Miłosława Krogulska
13:40-14:20
Astrologia – podstawowe narzędzie nowoczesnej magii i alchemii

Włodzimierz Zylbertal

14:20 – 16:00 przerwa obiadowa

16:00-17:30
Nowa tożsamość – archetypy rodzinne w XXI wieku

Alexander v. Schlieffen

17:30-17:50 przerwa

17:50-19:30
Ruch w horoskopie urodzeniowym

John Frawley

III DZIEŃ 22.04.2012 NIEDZIELA

9:00-12:00
Warsztat Alexandra von Schlieffena
Neptun a sztuka naśladowania i kamuflażu

12:00-12:15 przerwa

12:15 – 13:45
Mistrzowie Duchowi – horoskop jako zapis struktury procesów świadomościowych

Leon Zawadzki i Maria Pieniążek

13:45 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30
Klasyczna technika Punktu Wieku – najłatwiejsza i najefektywniejsza metoda prognozowania

Andrew Bevan

15:30-15:40 przerwa

15:40-17:00
wykład Leszka Weresa


23.04.2012 PONIEDZIAŁEK

17:30-19:30
pokonferencyjny warsztat Andrew Bevana
Jak stosować Punkt Wieku i techniki prognostyczne

Wszystkie wykłady i warsztaty od 20 do 22.04 odbywają się w Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
Wejście główne, sala 301 na poziomie +3.

UWAGA! Poniedziałkowy warsztat Adrew Bevana odbywa się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy ul. Szczęśliwickiej 56, 02-353 w Warszawie, sala wykładowa na IV piętrze.

Informacja i rezerwacja miejsc:
u Izabeli Podlaskiej (0-600-218-488) i Miłosławy Krogulskiej (0-600-218-588), e-mail info (at) polskaastrologia.pl

www.polskaastrologia.pl

21.03.2012 Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne: warsztat „Polub swój horoskop” – Światowy Dzień Astrologii

21.03.2012 r., środa godz. 17:30-19:30
Warsztat „Polub swój horoskop” prowadzi Izabela Podlaska-Konkel

Zapraszamy na warsztat zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne z okazji Międzynarodowego Dnia Astrologii. Podczas warsztatu będziemy poznawać swój horoskop urodzeniowy w nietypowy sposób – od rysowania po odgrywanie ról. Zapraszamy osoby początkujące i zaawansowane. Prosimy o przyniesienie ze sobą kartek, kredek, flamastrów itp. W TEN WYJĄTKOWY DZIEŃ WSTĘP WOLNY dla członków PSA i osób niezrzeszonych.

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy ul. Szczęśliwickiej 56, 02-353 w Warszawie, sala wykładowa na IV piętrze. UWAGA! Osoby, które chcą nagrać wykład, muszą przed rozpoczęciem spotkania zapytać o zgodę wykładowcę oraz organizatora spotkania.

Izabela Podlaska-Konkel jest astrologiem i tarocistką. Specjalizuje się w astrologii partnerskiej, biznesowej i elekcyjnej. Prowadzi z Miłosławą Krogulską Warszawską Szkołę Astrologii oraz strony Astroportal.pl i Czary.pl. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Astrologia Profesjonalna i współwydawcą kwartalnika Tarocista oraz przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego. Należy do międzynarodowych organizacji astrologicznych: AAGB, ISAR, NCGR. Mieszka w Warszawie.

Informacje i zapisy: Izabela Podlaska 0-600-218-488, Miłosława Krogulska 0-600-218-588, e-mail: info@polskaastrologia.pl

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne

8.02.2012 Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne: wykład Marii Raczyńskiej „Kwintyle – punkty pięciokrotne na ekliptyce”

8.02.2012 godz. 17:30-19:30
Wykład „Kwintyle – punkty pięciokrotne na ekliptyce” Marii Raczyńskiej

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne zaprasza na wykład Marii Raczyńskiej o
małych aspektach.

Odmierzając na ekliptyce kąt 72 stopnie (kwintyl) lub 144 stopnie (bikwintyl) od punktów kardynalnych, otrzymamy pewne wyróżnione miejsca. Jak je zinterpretować w horoskopie urodzeniowym? Zapraszamy do udziału w warsztatach oraz do dyskusji.

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 przy ul. Szczęśliwickiej 56, 02-353 w Warszawie, sala wykładowa na IV piętrze. Koszt: 5 zł dla członków PSA, 15 zł dla osób niezrzeszonych. Od 17:30 do 18:00 sprawy organizacyjne. O godz. 18:00 zaczyna się wykład. UWAGA! Osoby, które chcą nagrać wykład, muszą przed rozpoczęciem spotkania zapytać o zgodę wykładowcę oraz organizatora spotkania.

Maria Raczyńska zainteresowała się astrologią w latach 90-tych uczestnicząc w wykładach i warsztatach prowadzonych przez Leszka Weresa i Wojciecha Jóźwiaka. Obecnie, po dłuższej przerwie, tematem astrologii zajmuje się ponownie uczestnicząc w wykładach PSA i pisząc artykuły do kwartalnika „Trygon”. Pracując jako nauczyciel bada zdolności i predyspozycje młodzieży.

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne, info: Izabela Podlaska 0-600-218-488/588 www.polskaastrologia.pl

14.12.2011 Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne: wykład „Saturn w Wadze i horoskopy ślubów” Izabeli Podlaskiej

Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne: Saturn w Wadze i horoskopy ślubów – Izabela Podlaska

14.12.2011 r. godz. 17:30 – 19:30
Wykład „Saturn w Wadze i horoskopy ślubów” Izabeli Podlaskiej
 

Izabela Podlaska - wykład o horoskopach ślubów i Saturnie w Wadze - Polskie Stowarzyszenie AstrologiczneSaturn, który od października 2009 roku przebywa w znaku Wagi, skupia naszą uwagę na sprawach związków i relacji z ludźmi. W polityce pobyt Saturna w znaku Wagi patronował w różnych krajach powstaniu trwałych koalicji. W życiu par zaowocował decyzjami o ślubie, które często wzbudzały kontrowersje lub zdziwienie. Izabela Podlaska przedstawi reguły wyznaczania szczęśliwych dat dla ceremonii ślubnych. Według nich wyznaczymy najlepsze w 2012 roku dni na ślub. Przyjrzymy się horoskopom słynnych i egzotycznych ślubów, jakich byliśmy świadkami przez ostatnich kilka miesięcy: od królewskiego ślubu Williama i Kate, przez ślub słynnego beatlesa Paula McCartney’a po wyznaczony przez astrologów ślub bhutańskiego króla Jigme Wangchuka.

Miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2 ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa, sala wykładowa na IV piętrze. Cena: 5 zł dla członków PSA, 15 zł dla osób niezrzeszonych. Od 17:30 do 18:00 sprawy organizacyjne. O godz. 18:00 zaczyna się wykład.

Izabela Podlaska - astrolog, Polskie Stowarzyszenie AstrologiczneIzabela Podlaska jest astrologiem, tarocistką i dziennikarką. Specjalizuje się w astrologii partnerskiej, biznesowej i elekcyjnej. Prowadzi z Miłosławą Krogulską Warszawską Szkołę Astrologii oraz strony Czary.pl i Astroportal.pl. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika Astrologia Profesjonalna i współwydawcą kwartalnika Tarocista. Jest przedstawicielem Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego. Należy do międzynarodowych organizacji astrologicznych: AAGB, ISAR, NCGR, ALL. Mieszka w Warszawie.

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne, info: Izabela Podlaska 0-600-218-488/588 www.polskaastrologia.pl

Kwartalnik „Trygon” nr 3-4(12-13)/2011

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Trygon” nr 3-4(12-13)/2011

92 strony, nakład 700 egz.

Jeśli chcesz otrzymywać nasz kwartalnik, wystarczy zapisać się do Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
(formularz na stronie
http://polskaastrologia.pl/index.php?page=zgloszenie)
i wpłacić roczną składkę członkowską 60 zł na konto Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 26/61
Bank Zachodni WBK S.A.
20 1090 1870 0000 0001 1067 8306

SPIS TREŚCI

2 Od Redakcji: Rozwój Stowarzyszenia
IZABELA PODLASKA
Jesień i zima to najlepszy czas na naukę i uzupełnianie wiedzy. W podwójnym, jesienno-zimowym numerze Trygonu proponujemy Wam dużo artykułów, które poszerzą lub uzupełnią Waszą wiedzę o astrologii i świecie.

3 Zapowiedź IV Konferencji PSA 20-22.04.2012 r.

4 Program wykładów PSA od X 2011do III 2012

74 Zdjęcia z urodzin PSA

5 Dialog między astrologią i nauką
WŁODZIMIERZ ZYLBERTAL
Od przeszło stulecia renesans przeżywa wiedza, dawniej nazywana „ezoteryką”, „parapsychologią”, a dziś coraz częściej określana nowoczesnym terminem „psychotronika”. Nie jest to termin zbyt ścisły. Do pojęciowego worka z tym napisem wrzuca się i zupełnie archaiczne już dziś przesądy, i bardzo cenne dokonania współczesne, i wciąż wartościową wiedzę starożytną. W tym też worku mieści się astrologia.

9 Prognozy gospodarcze dla Polski na lata 2011 – 2030
WOJCIECH SUCHOMSKI
astrolog powinien pomagać klientowi planować przyszłość, a nie wydawać na niego wyrok. Podstawą i uzasadnieniem astrologicznych prognoz powinna być sprawdzona wiedza o cyklach planet, a nie wieszczenie pod wpływem swoich odczuć. Kiedy spada indeks Jowisza wśród ludzi spada optymizm, zaufanie międzyludzkie i częściej wybuchają wojny. Najbliższym takim przesileniem jest połowa kwietnia 2014 roku.

19 Astrologia wojny
PIOTR PIOTROWSKI
Już astrologowie arabscy, a za nimi średniowieczni mistrzowie przywiązywali dużą wagę do reguł militarnej astrologii horarnej, elekcyjnej czy wydarzeniowej. Temat wojny i wszelkich konfliktów, które w istocie kreują bieg dziejów świata, jest zresztą aktualny po dziś dzień, a zajmowali się nim najwybitniejsi astrologowie minionych wieków.

38 Horoskop cywilizacji islamu
PIOTR GIBASZEWSKI
Rok, w którym miała miejsce hidżra, kilkadziesiąt lat po śmierci proroka, za panowania kalifa Omara, uznana została za początek cywilizacji islamu. Od tego momentu liczy się lata w rachubie kalendarza muzułmańskiego oraz irańskiego.  Często nazywana jest ucieczką Mahometa. Warto zatem poszukać analogii historycznych, procesów i wydarzeń, które by uzasadniały jego działanie.

49 Podróże kosmiczne cz. 2
KRZYSZTOF PORZEŻYŃSKI
Nadszedł dzień kiedy Amerykanie podjęli lot na Księżyc. Start misji nastąpił 16 lipca 1969 r., zaraz po wejściu ascendentu do Panny, liczonego na miejsce startu. Wszak było to przedsięwzięcie wymagające ogromnej precyzji, liczyły się niezliczone detale. W Houston, gdzie mieściło się centrum kosmiczne, wschodził właśnie Księżyc.

59 Czym jest astrologia?
SYLWESTER BANDURA
Astrologia oprócz przewidywania wydarzeń na świecie dostarcza przede wszystkim wiedzy na temat człowieka. Horoskop, będący mapą życia, wykreślany jest współcześnie przez komputer. Co on wskazuje? Po wpisaniu daty, godziny i miejsca urodzenia otrzymujemy na kole zodiakalnym miejsca, na których zaznaczone są: Słońce, Księżyc, planety oraz inne ważne punkty.

61 Tranzyty planet w pigułce
DOROTA NOWACKA
Tranzyty planet należą z pewnością do najbardziej popularnych i lubianych przez astrologów metod prognozowania przyszłości. Wynika to – jak sądzę – ze stosunkowo prostych zasad, jakimi rządzi się sama technika sporządzania horoskopu tranzytowego, co oczywiście daje sposobność do szybkiego wyciągania wniosków na temat zdarzeń teraźniejszych i przyszłych.

75 Gwiazda Regulus
MIŁOSŁAWA KROGULSKA
Najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Lwa jest Regulus, który świeci białoniebieskim światłem. Serce Lwa to królewska gwiazda, która od swoich podopiecznych zdaje się wymagać po prostu szlachetnego charakteru i dotrzymywania słowa. Gdy Serce Lwa ogarnie żądza zemsty i władzy nad światem, zmierza ku upadkowi.

79 Salvador Dali: geniusz czy szaleniec?
AGNIESZKA DAWIDOWICZ
11 maja 1904 roku w Katalońskim miasteczku Figueres w pobliżu wybrzeża morza Śródziemnego urodził się Salvador Felipe Jacinto Dali. Ascendent mistrza surrealizmu wypada w znaku Raka, zatem artysta pozostawał pod znaczącym wpływem Księżyca. Matka malarza była osobą dość nadopiekuńczą, oboje rodzice spełniali wszystkie zachcianki syna, który od najmłodszych lat pragnął robić wszystko odwrotnie jak inni ludzie.

87 Władca zaćmienia
IZABELA PODLASKA
Zanim zinterpretujemy działanie zaćmienia na planetę w naszym urodzeniowym horoskopie, musimy znaleźć w horoskopie zaćmienia planetę, która jest jego władcą. Według Ptolemeusza naturę i działanie zaćmienia odczytamy poprzez analizę jego planetarnego władcy. W Tetrabiblos przedstawił on reguły oceny siły zaćmień.

92 Autorzy numeru

 

Więcej informacji na stronie Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego www.polskaastrologia.pl