Miesięczne archiwum: Styczeń 2009

Kto urodził się 24 stycznia

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 24.01: cesarz rzymski Hadrian (76), cesarz rzymski Dydiusz Julian (133), książę Mediolanu Galeazzo Maria Sforza (1444), włoski śpiewak operowy – kastrat Farinelli (1705), król Prus Fryderyk II Wielki (1712), król Szwecji Gustaw III (1746), niemiecki poeta E.T.A. Hoffmann (1776), caryca Rosji i żona Aleksandra I Romanowa Maria Fiodorowna (1779), polska aktorka Barbara Ludwiżanka (1908), polski dziennikarz i podróżnik Tony Halik (1921), polski aktor Zygmunt Kęstowicz (1921), brytyjski zoolog i pisarz Desmond Morris (1928), polski pisarz Stanisław Grochowiak (1934), amerykańska aktorka Sharon Tate (1943), amerykański aktor John Belushi (1949), francuski aktor Daniel Auteuil (1950), niemiecka aktorka Nastassja Kinski (1961).

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 24 stycznia

Lojalny, staranny – zna się na ludziach i ma stałe poglądy.

Zarówno w sprawach uczuciowych jak i w stosunkach życiowych okazuje dużą lojalność, pod-dając się chętnie obowiązkom i nakazom konieczności. Wie dobrze, iż życie wymaga od nas ofiar – to też chętnie i cierpliwie spełnia swe obowiązki i potrafi się wyrzec na ich rzecz swoich osobistych przyjemności.

Ma dużo wrodzonego poczucia własnej godności i siły, a wobec ataków wrogów okazuje dużo wytrwałości. Zwycięża ich powoli i cierpliwie. Jego charakter jest jednak bardzo wrażliwy i zmienny.

Ma dobre zdolności analityczne i potrafi się skupić na swej pracy. Życie zazwyczaj wprowadza go w zetknięcie z osobami zajmującymi wysokie stanowiska lub posiadającymi duży majątek i władzę.

Jest to człowiek dość oryginalny i dzięki temu nieraz trudno mu uzyskać popularność u swego otoczenia. Stosunki domowe i wpływy otoczenia odbijają się na jego zdrowiu. Lubi ozdabiać swe mieszkanie pięknymi okazami przyrody.

Ma on nieraz jakieś ważne zadania do spełnienia W życiu zazwyczaj nieźle mu się wiedzie. Stopniowo wznosi się na stanowisko pomyślne pod względem życiowym.

Powiedzie mu się w handlu, na stanowisku urzędowym, w dyplomacji, a także w lotnictwie, elektrotechnice lub muzyce. Może liczyć na powodzenie wszędzie tam, gdzie wymagana jest praca stała, ścisła, skupiona.

Jego poglądy są stałe i nieraz w wieku sędziwym takie same jak w młodości, a chociaż jasno orientuje się w sytuacjach życiowych – nie jest wolny od jednostronności.

Czyny swe obmyśla naprzód bardzo starannie, przy czym nieraz zachowuje się biernie, uważając, że jest to najlepszy sposób przezwyciężenia trudności danej sytuacji.

Raz jednak zdecydowawszy się na coś i obrawszy słuszny kierunek – trzyma go się stale i wiernie, nie zgadzając się na zmiany lub ustępstwa. Życie jednak nie oszczędza mu konfliktów, które zawsze rozstrzyga, kierując się rozsądkiem i zgodnie ze swymi ideałami.

Kto urodził się 23 stycznia

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 23.01: święty i hiszpański misjonarz Vincent Ferrer (1350), królowa Szwecji i żona Fryderyka I Ulryka Eleonora Wittelsbach (1688), caryca Rosji Anna Iwanowna (1693), włoski kompozytor Muzio Clementi (1752), francuski pisarz Stendhal (1783), francuski malarz Édouard Manet (1832), polski pisarz i krytyk Karol Irzykowski (1873), włoski pisarz i filozof Antonio Gramsci (1891), wielka księżna Luksemburga Szarlotta (1896), radziecki reżyser filmowy Siergiej Eisenstein (1898), polski poeta Konstanty Ildefons Gałczyński (1905), francuska aktorka Jeanne Moreau (1928), polska śpiewaczka operowa Teresa Żylis-Gara (1930), holenderski aktor Rutger Hauer (1944), księżna Hanoweru i księżniczka Monako Karolina Grimaldi (1957).

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 23 stycznia

Stały, cierpliwy, nastrojony idealistycznie – nie zawsze dotrzymuje swych obietnic.

Jest to zwolennik postępu, humanitaryzmu, braterstwa ludów, chętnie  biorący udział we wszelkiej pracy społecznej, popierającej ruch polityczny, jednak tylko w granicach umiarkowanych, unikający ostrzejszych wystąpień.

Myślący, zręczny, bystry – wykazuje niezwykłą intuicję która pozwala mu łatwo określać i przenikać charaktery ludzkie. Wykazuje zalety towarzyskie i jest sympatyczny, popularny, a jednocześnie ostrożny, pełen taktu, cierpliwy i wytrwały.

Łatwo potrafi obracać się we wszelkich sferach, jednając sobie wszędzie przyjaciół. Nieraz jednak zapomina dotrzymywać swych obietnic.

Ciało jego zbudowane jest zazwyczaj dość mocno, a cera ma zabarwienie śniade. Z temperamentu jest sangwinikiem. Zadania jego życiowe będą zaszczytne – ale nie przyniosą mu wielkich korzyści.

Jaka kariera jest dla niego najlepsza. Największe powodzenie może osiągnąć jako artysta, muzyk, uczony, pracownik intelektualny, sekretarz prywatny lub też w pracy literackiei wszelkiego rodzaju. Może być również dobrym kupcem lub politykiem i ma szerokie poglądy, których jego otoczenie niejednokrotnie zrozumieć nie jest w stanie.

Powiedzie mu się również we wszelkich zrzeszeniach, stowarzyszeniach, towarzystwach publicznych i wogóle w większych przedsiębiorstwach.

Wady tych urodzin – to niezdecydowanie, kaprysy, chęć wyodrębnienia się od innych i podkreślenia za wszelką cenę swej oryginalności. Nieraz przypisuje nadmierne znaczenie formom zewnętrznym wykazując przy tym egoizm i przewrotność.

Czego się strzec winien. Aby nie był zbyt bojaźliwie nastrojony i unikał tendencji do smucenia się. Po okresach bowiem wzniosłego idealizmu – nieraz u niego występuje depresja.

Co mu grozi. Mogą go w życiu dotknąć jakieś całkiem specjalne rozczarowania, spowodowane zbyt małą praktycznością lub śmiercią osób kochanych, a jego siła woli może się okazać niewystarczająca do opanowania całości warunków życiowych.

Kto urodził się 22 stycznia

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 22.01: święty prawosławny i wielki książę moskiewski Iwan III Wielki (1440), angielski filozof Francis Bacon (1561), angielski pisarz John Donne (1572), brytyjski korsarz William Kidd (1645), niemiecki pisarz Gotthold Ephraim Lessing (1729), angielski poeta George Gordon Byron (1788), polski aktor i reżyser teatralny Wincenty Rapacki (1840), szwedzki pisarz August Strindberg (1849), rosyjski mnich i uzdrowiciel Grigorij Rasputin (1869), amerykański reżyser filmowy David W. Griffith (1875), polski poeta Bolesław Leśmian (1878), amerykański pisarz fantasy Robert E. Howard (1906), polski pisarz Adolf Rudnicki (1909), polski poeta Krzysztof Kamil Baczyński (1921), angielski aktor John Hurt (1940), polski skrzypek i saksofonista jazzowy Michał Urbaniak (1943), amerykański reżyser filmowy Jim Jarmusch (1953), australijski wokalista Michael Hutchence (1960), polski aktor Piotr Polk (1962), niemiecki aktor Steffen Möller (1971).

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 22 stycznia

Niezależny myślowo – interesuje się głębokimi zagadnieniami. Ma licznych przyjaciół.

Cechuje go  powaga, zamiłowanie do studiów i poszukiwań naukowych zarówno jak i zainteresowanie niezwykłymi wynalazkami.

Trudno nam obecnie zrozumieć takiego człowieka, gdyż jego zdolności prawdziwe są jeszcze ukryte i nie mogą się przejawić na obecnym stadium rozwoju ludzkości dostatecznie wyraźnie i osiągnąć pełnię swego rozwoju. To też niewielu tylko ludzi potrafiło wyrazić w swym życiu te wartości twórcze, jakimi obdarzyły ich urodziny z dnia tego.

Zazwyczaj te urodziny wykazują dwa typy. Ludzie nierozwinięci są egoistami kapryśnymi, na których nie można polegać. Wprawdzie nawet i oni odczuwają nad sobą jakieś wyższe ideały, jednakże z powodu niemożności ich uświadomienia i wcielenia w życiu codziennym – zachowują się biernie, dając się unosić falom życia.

Typ wyższy, bardziej rozwnięty – stara się odrzucić od siebie wszystko co zwierzęce i osiągnąć wyższe ideały wszechludzkie. Gdy uda się takiemu człowiekowi opanować swą niższa naturę – staje się wówczas wierny, zdecydowany, cierpliwy, okazuje subtelność niezwykłą i duże zdolności filozoficzne. Współczuje wówczas z całą ludzkością, interesując się żywo nauką, sztuką, muzyką i literaturą.

Jest to umysł niezwykle ruchliwy, dążący do niezależności myślowej i okazujący stałość charakteru. Zazwyczaj ma licznych przyjaciół.

Typ rozwinięty okazuje niezwykłą intuicję i dostępny jest natchnieniom twórczym.  Nieraz też objawia zainteresowanie rzeczami niezwykłymi, dziwacznymi, starożytnościami i psychologią wogóle.

Zdrowie. Organizm jego niezbyt jest mocny i dokucza mu nieraz gorsze krążenie krwi. Szybko jednak może przyjść do siebie, gdy go się pozostawi samego pośród pięknej przyrody. Na małżeństwie specjalnie mu nie zależy – a jednak potrafi być wiernym i godnym zaufania mężem lub żoną.

Kto urodził się 21 stycznia

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 21.01: regent Mediolanu Galeazzo I Visconti (1277), król Francji Karol V Mądry (1338), francuski rewolucjonista Augustin Robespierre (1763), polski filozof i mesjanista Bronisław Ferdynand Trentowski (1808), król Szwecji i Norwegii Oskar II Bernadotte (1829), premier Polski Wincenty Witos (1874), francuski projektant mody Christian Dior (1905), polski pisarz Alfred Szklarski (1912), polska pisarka Stanisława Fleszarowa-Muskat (1919), amerykański aktor Telly Savalas (1922), brytyjski komik Benny Hill (1924), polska aktorka Anna Polony (1939), hiszpański śpiewak operowy tenor Plácido Domingo (1941), polski narciarz alpejski Andrzej Bachleda (1947), polski piosenkarz Bogusław Mec (1947), amerykański piosenkarz Billy Ocean (1950), amerykański przedsiębiorca Paul Allen (1953), amerykańska aktorka Geena Davis (1956), angielska wokalistka Emma Bunton (1976), polska aktorka Izabella Miko (1981).

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 21 stycznia

Pragnie oddziaływać na innych i dać im odczuć swe wpływy.

Jest to natura  pełna ambicyi i dążeń wysokich. Nie zawsze jednak może zrealizować swe zamierzenia, gdyż przeszkodzi mu w tym najczęściej siła obca, na która wpłynąć nie jest w stanie.

Dzięki swym zdolnościom i dzięki pozycji życiowej powołany jest do tego, aby być kierownikiem lub przywódcą zrzeszeń, towarzystw lub nawet społeczeństwa.

Działa niezwykle szybko i postępuje prosto do celu. Obdarzony jest również zdolnością koncentracji, a mimo to daleki może być od osiągnięcia swych celów i spełnienia się jego ambicyj. Umysł jego chociaż bardzo bystry – skłonny jest do pesymizmu i dopatrywania się wszędzie stron ciemnych.

Wady jego – to niewiara w siebie i egoizm. Mówi nieraz zbyt wiele i przesadza swe troski i kłopoty.

Nie wybucha gniewem pośpiesznie – lecz gdy się narusza jego prawa lub interesa – wpada w pasję i może się stać w swych groźbach zawzięty.

Zresztą wszystko w jego życiu zależy od środowiska w jakim się urodził oraz od dziedziczności – dąży bowiem ślepo za odziedziczonymi impulsami i najczęściej nie potrafi się umiejętnie dostosowywać do innych oraz okazywać potrzebnej dyskrecji.

Co mu grozi. Idąc za głosem opinii tłumów i szukając poklasku mas – oddala się od swych celów życiowych i wchodzi na bezdroża, przez co całe jego życie może stać się nienaturalne. Nie osiągnie wówczas swych zamierzeń i celów.

Może się zdarzyć, iż w życiu będzie ulegać złudzeniom, przy czym jego nadzieje będą wielkie, lecz rezultaty wysiłków nieznaczne.

Jak wychować dziecko w dniu tym urodzone. Uwaga wychowawców powinna być skierowana na to, aby pragnienia takiego dziecka i jego pożądania były jak najprostsze, a zachowanie się naturalne. Ma ono bowiem zamiłowanie do zewnętrznej ostentacji, które może się szybko wyrodzić w upodobania wulgarne, zwłaszcza pod wpływem nieodpowiedniego towarzystwa.

Kto urodził się 20 stycznia

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 20.01: cesarz rzymski Gordian III (225), król Portugalii Sebastian I Aviz (1554), marszałek wielki koronny Jerzy Sebastian Lubomirski (1616), król Hiszpanii Karol III Burbon (1716), polski aktor i reżyser teatralny Ludwik Solski (1855), włoski reżyser filmowy Federico Fellini (1920), polska aktorka Barbara Rylska (1936), amerykański reżyser filmowy David Lynch (1946), księżna Wessex Sophie (1965).

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 20 stycznia

Dobry mówca, zwolennik propagandy – lubi władzę, autorytet i stanowisko dominujące.

Tendencje takie zaznaczają się w nim od lat najwcześniejszych. Najbliższym krewnym od razu daje się to we znaki i reagują na to odpowiednio – rzecz prosta – na skutek czego już wcześnie, przed wejściem w życie musi zacząć się uczyć  powściągania swych apetytów i ambicyi.

Chęć dokonania czegoś wybitnego i dążenie do zdobywania środków materialnych są dlań wielce charakterystyczne. Wierzy w siebie, zna swą siłę, a wiedzę swa pragnie zastosować praktycznie.

Ma jednak zawsze na oku bezpośrednią korzyść i zyski: każdą wiadomość zdobytą pragnie wykorzystać dla własnego użytku. Gdy lata mijają, a on nie jest w stanie zrobić kariery lub też majątek jego wydaje mu się niedostateczny – odczuwa żywe niezadowolenie.

Jest to urodzony mówca, zwolennik propagandy, przekonywania innych o konieczności poddania się prawu i obrzędom ogólnie przyjętym; okazuje też zdolności konstrukcyjne i wynalazcze. Chętnie opiekuje się innymi, przejmuje za nich odpowiedzialność, odgrywając z zamiłowaniem rolę opatrznościową i występując nieraz nawet jako rzecznik sił wyższych.

Jego zalety najlepiej się uwydatniają przy pracy poważnej – może być dobrym nauczycielem, nadzorcą, inspektorem, zarządzającym, detektywem.

Wady, jakie może wykazywać – to pewna skrytość i melancholijność. Jego bystrość umysłowa jest znaczna; błyskawicznie zauważy słabe strony innych ludzi i potrafi natychmiast odpowiednio je wykorzystać, co potęguje się z wiekiem.

Typ nierozwinięty wykazuje zbytni materializm. Jego rozmyślania i projekty skierowane są wówczas do wykorzystania okazyj życiowych. Nie jest w stanie wykonywać jakiejś pracy o ile nie widzi z niej natychmiastowego i dużego pożytku.

Droga życiowa takiego człowieka nie jest łatwa, musi on przechodzić różne trudne sytuacje i zwalczać przeciwieństwa – wreszcie osiąga jednak zazwyczaj cel, jaki sobie wytknął w życiu.

Jego skłonność i upodobania są dość proste. Jest to człowiek przyjemny, pracowity, myślący poważnie, którego umysł niepozbawiony jest spokoju.

Kto urodził się 19 stycznia

Wszystkiego najlepszego dla Koziorożców, które obchodzą dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 19.01: cesarzowa bizantyjska Pulcheria (399), król Francji Franciszek II Walezjusz (1544), szkocki inżynier James Watt (1736), amerykański pisarz Edgar Allan Poe (1809), francuski malarz Paul Cézanne (1839), austriacki pisarz Gustav Meyrink (1868), polski reżyser filmowy Jerzy Kawalerowicz (1922), amerykańska piosenkarka Janis Joplin (1943), księżna Holandii Margriet (1943), amerykańska piosenkarka country Dolly Parton (1946), polski polityk i ekonomista Leszek Balcerowicz (1947), polska łyżwiarka Erwina Ryś-Ferens (1955).

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 19 stycznia

Oryginalny, wynalazczy, chociaż jest nieraz ekscentryczny – od zasad swych nie odstępuje.

Pilny, gorliwy, ostrożny - działa ze spokojem, powagą, cierpliwością. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a intelekt jest ekscentryczny, nie podobny do umysłu innych ludzi. Dlatego też nierzadko wydaje się swemu otoczeniu dziwaczny. Zawsze jest świadomy i doskonale orientuje się w sobie samym. Jego świadomość jest dojrzała i jasna.

Nie traci nigdy z oczu swej drogi w życiu i zazwyczaj udaje mu się osiągnąć swe cele. Wszelkimi jego poczynaniami rządzą zasady ścisłe i stałe, które w życiu stosuje z precyzją i pewnością powodzenia. Jest to bowiem zawsze charakter niezależny, obdarzony wiarą w siebie i zdecydowaniem oraz wytrwałością.

Lubi dalekie podróże, odkrycia, nieraz też interesuje się astronomią. Jego droga życiowa jest usiana szeregiem pomyślności, a wysiłki zostaną uwieńczone powodzeniem.

Pośród ludzi urodzonych w tym dniu możemy odróżnić dwa typy: jeden jest pochłonięty całkowicie ambicjami życiowymi – drugi zaś oddający się kontemplacji – wytrwały i czysty.

Mężczyzna pragnie opiekować sil innymi i patronować im, kobieta zaś nieraz z wdziękiem i czułością podkreśla swą słabość i potrzebę męskiej pomocy.

Można powiedzieć ogólnie, że w mężczyźnie urodzonym tego dnia przeważa ambicja, u kobiety zaś silniej zarysowuje się zdolność dostosowywania się do warunków i otoczenia. Może to posunąć się tak daleko, że kobieta tak urodzona nie potrafi się skupić i rozwinąć w sobie jakiegoś specjalnego kierunku dążeń życiowych. Lecz nawet i w tych wypadkach, gdy wydaje się, że pragnie ona tylko wszystkim się przypodobać – w gruncie rzeczy ma na celu powodzenie towarzyskie i uznanie.

Nie oszczędzi sobie żadnego wysiłku
i potrafi poruszyć wszelkie możliwości, aby tylko zapewnić karierę swemu mężowi, bratu, ojcu lub synowi.

Sprawy miłosne interesują ją specjalnie w tym wypadku, gdy mogą się zakończyć stosownym małżeństwem. Gdy już wreszcie uda jej się w wieku późniejszym ułożyć pomyślnie życie swych  synów i córek – zwraca wówczas swą uwagę na dzieci krewnych i znajomych. Ponieważ miłość i małżeństwo odegrało wielką rolę w jej życiu – pragnie roztaczać jak największą aktywność w tym kierunku.

Dzięki swym zdolnościom dyplomatycznym umie z powodzeniem godzić zwaśnionych przyjaciół, układać nowe związki, usuwać nieporozumienia i łagodzić kwasy rodzinne.

Byle przetrwać do lutego

Mimo że nowy rok dopiero się zaczął, w styczniu jest okazja, aby mieć wszystko, co najgorsze, za sobą. Byle do 20 stycznia, który według socjologów i badaczy amerykańskich jest najsmutniejszym dniem w roku. Wtedy mamy największą chandrę, ogrania nas smutek i większość ludzi ma ochotę po prostu usiąść w kącie i przepłakać cały dzień. Taki stan może trwać przez cały ostatni tydzień stycznia. Do takich wniosków doszła grupa psychologów i matematyków z Cardiff University, którzy przeprowadzili szczegółowe badania nad poziomem ludzkiego optymizmu. Wcześniej długo badali liczbę samobójstw, kłótni i bójek małżeńskich, podliczyli ilość złożonych wypowiedzeń, wziętych zwolnień lekarskich czy nieobecności dzieci w szkołach. Właśnie pod koniec stycznia jest tych wydarzeń najwięcej.

Przyczyną takiego stanu według naukowców jest nie tylko pogoda. Koniec stycznia to czas, kiedy musimy spłacić karty kredytowe i długi, jakie zaciągnęliśmy podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Wtedy też wielu z nas orientuje się, że z noworocznych postanowień nici – szczególnie ci, którzy próbują zmienić dietę lub rzucić palenie. Noworoczny optymizm ulatnia się bez śladu.

Astrologowie bez naukowych badań od stuleci wiedzą, że ten moment w roku jest trudny do przetrwania. 20 stycznia Słońce wkracza bowiem do znaku Wodnika. Pobyt Słońca w tym znaku jest nazywany przez astrologów jego wygnaniem – ponieważ jest najdalej od swojego zodiakalnego królestwa, czyli znaku Lwa (który jest w zodiaku naprzeciwko Wodnika). Słońce, które jest źródłem energii nie tylko na naszej planecie, ale i w naszym horoskopie, daje nam najmniej energii podczas pobytu w znaku Wodnika (20.01 – 19.02).

Jak przetrwać więc najtrudniejsze dni w roku? Astrologowie i naukowcy radzą podobnie. Przede wszystkim dodać sobie jak najwięcej słonecznej energii. Nie każdy może wyjechać do ciepłych krajów. Jedzmy więc cytrusy, łapmy promienie Słońca na każdym spacerze, ubierajmy się w jasne, ciepłe i wesołe kolory. Mimo niesprzyjającej pogody spotykajmy się z ludźmi, korzystajmy z karnawału i przede wszystkim spróbujmy realizować nasze noworoczne postanowienia – choć niektóre z nich warto zweryfikować i dostosować do własnych możliwości. Podejmowaliśmy je przecież 1.01, kiedy Słońce było w ambitnym znaku Koziorożca.

Kto urodził się 18 stycznia

Wszystkiego najlepszego dla Koziorożców, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 18.01: cesarz Japonii Daigo (885), francuski filozof Monteskiusz (1689), królowa Holandii i żona Wilhelma II Anna Romanowa (1795), polski pisarz Aleksander Świętochowski (1849), angielski pisarz A. A. Milne (1882), angielski aktor Cary Grant (1904), polski aktor Franciszek Pieczka (1928), amerykański pisarz Robert Anton Wilson (1932), polska dziennikarka Helena Łuczywo (1946), japoński reżyser filmowy Takeshi Kitano (1947), amerykański aktor i reżyser filmowy Kevin Costner (1955), polski wokalista Janusz Panasewicz (1956).

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 18 stycznia

Ambitny, inteligentny, interesuje się przeszłością.

Umysł takiego człowieka jest rozwinięty i jasny, a, o ile otrzymał odpowiednie wykształcenie -może się okazać  niezwykle pożytecznym, a nawet wybitnym członkiem społeczeństwa.

Natura jego jest dość prosta i nieco szorstka, pozbawiona płytkości i powierzchowności przeciętnego życia zarówno jak i jego elegancji. Usposobienie posiada dość nierówne – czasem jest niemiłe i smutne. Mimo pewnej szorstkości w zachowaniu się – natura jego jest prawdziwa, dobroduszna i uprzejma, a umysł bogato wyposażony.

Odczuwa silnie wartość tradycji historycznej i przeszłości, gdy chodzi o rozwój i postęp naprzód, wie on bowiem, iż ten rozwój bez nawiązania z przeszłością jest niemożliwy. Bywa również zwolennikiem starożytności i niezwykłych studiów.

U otoczenia swego interesuje się wszystkim co dotyczy narodzin, małżeństwa i śmierci – jednakże ze strony czysto materialnej. To przywiązanie do materii może spowodować dużą jednostronność, która może doprowadzić do upartego, nie poddającego się perswazji łudzenia samego siebie.

Ma zamiłowanie do życia wiejskiego. Nikt nie powątpiewa w jego prawość i ścisłość, ale ludziom bardziej zajętym wydaje on się pozbawiony wdzięku i mało elegancki.

Lubi dalekie przechadzki i sporty. Mało jest ludzi, z którymi zadaje się na równej stopie; albo szuka obrony u potężniejszych, albo udziela opieki słabszym.

W miłości potrafi być bardzo egoistyczny i nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, że uczucie powinno być wzajemne. Zdaje się że nie odczuwa prawdziwej zazdrości, lecz tylko gniew wobec tego że może być czegoś pozbawiony, niewierność wydaje mu się poprostu kradzieżą.

W dzieciństwie nieraz jest słaby i pozbawiony- siły odpornej. Pierwsze lata jego życia to zazwyczaj najgorszy okres. Gdy jednak przeminie ten czas niebezpieczny – wówczas potęgują się widoki na osiągnięcie późnego wieku. W latach późniejszych staje się zazwyczaj usposobiony patriarchalnie, a jednocześnie osiąga najwyższy punkt swej kariery. Może wówczas okazywać usposobienie łagodne, a jako kontrast do siebie samego – szuka wesołego i przyjemnego towarzystwa.