Miesięczne archiwum: luty 2009

Szczegółowy plan I Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego

Plan I Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego
21.03.2009 Warszawa 9.00 – 20.30

8.00 – 9.00 rejestracja
rejestracja w recepcji, przydział identyfikatorów dla członków konferencji – stałych i tymczasowych członków PSA

9.00 – 9.05 otwarcie I Konferencji PSA

9.05 – 9.50 Miłosława Krogulska: Jak sobie radzić z trudnymi tranzytami planet

9.50 – 10.30 Izabela Podlaska: Seks w horoskopie

10.30 – 10.50 przerwa

10.50 – 11.30 Wojciech Jóźwiak: Kilka problemów astrologii, które potrzebują eksperymentów

11.30 – 12.10 Jarosław Gronert: Śmierć dinozaurom czyli siedmiokrotne kwadratury Urana w Baranie do Plutona w Koziorożcu na początku XXI wieku

12.10 – 12.30 przerwa

12.30 – 13.10 Leon Zawadzki i Maria Pieniążek: Co zobaczyli astrologowie na Ziemi Świętej – od Abrahama do Hi Tech-u (archiwalia i przyszłość konfliktów)

13.10 – 13.50 Piotr Piotrowski: Podstawy astrologii horalnej

13.50 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00 – 15.30 Anna Woźniak: Warsztat interpretacji horoskopu – Dwa horoskopy Ernesto Che Guevary

15.30 – 16.10 Włodzimierz Zylbertal: Słońce, Księżyc i Saturn jako planety inicjacji

16.10 – 16.50 Piotr Gibaszewski: O przepowiadaniu przyszłości w astrologii

16.50 – 17.10 przerwa

17.10 – 17.50 Wojciech Suchomski: Jak zarabiać na giełdzie za pomocą astrologii finansowej

17.50 – 18.30 Dorota Rzepecka: Astrologia porównawcza w ujęciu kobiecym

18.30 – 18.50 przerwa

18.50 – 19.30 Józefina Jagodzińska: Planety transplutoniczne

19.30 – 20.30 Leszek Weres: Kosmogram – kosmiczny plan czy/i karma człowieka

20.30 oficjalne zamknięcie konferencji

Więcej informacji na www.polskaastrologia.pl lub u Izabeli Podlaskiej tel. 0-600-218-488

Kto urodził się 28 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które obchodzą dziś urodziny!
Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.
Kto urodził się dnia 28 lutego

Interesuje się wszystkim co niezwykle, romantyczne, niecodzienne.

Jego charakter jest całkiem specjalny, a wykazuje przy tym duże zdolności w pewnym określonym
kierunku. Może prowadzić studia poważne, dzięki wysiłkom wytrwałym zgłębiając tajniki przyrody. Widok nieba zasianego gwiazdami i morze wywiera nań wpływ fascynujący.

Jego najbliższe otoczenie najczęściej nie potrafi go należycie ocenić, ponieważ go nie rozumie.
Wielka wytrwałość łączy się w nim z naturalnym poczuciem lojalności. Nawet mając jakieś wątpliwości – nie odstępuje od swych zasad i trzyma się wiernie swego wyznania.

Wrażliwy, obrotny, czuły – ma nieraz dwa mieszkania, dwa ogniska rodzinne lub dwa zawody. W jego życiu podwójność występuje dość często. Kobiety urodzone w tym dniu nieraz zawierają dwa małżeństwa.

Losy tego człowieka nieraz są dość niezwykle; czeka go wiele przygód. W życiu szuka zazwyczaj
wyższych ideałów. Można na nim polegać i powierzać mu stanowiska wymagające dużego zaufania.

Co mu grozi. Może osiągnąć stanowisko wybitne – lecz grozić mu będzie niebezpieczeństwo przewrotów życiowych, które będzie się starał znosić z rezygnacją.

Trzeba dodać, że zarówno starsze jak i młodsze osoby urodzone dnia tego posiadają dużo wrodzonej skromności. Taki człowiek w młodości zazwyczaj jest dość szczupły o twarzy okrągłej i rysach delikatnych. Z wiekiem staje się bardziej korpulentny.

Mężczyzna urodzony dnia tego jest systematyczniejszy w swych przyzwyczajeniach życiowych aniżeli kobieta, chociaż równie niespokojny.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Bywa ono nieraz przewrażliwione i zbyt łatwo poddające się wrażeniom zewnętrznym i wzruszeniom – dzięki czemu jego charakter staje się zmienny i niepewny.

Wychowawcy powinni rozwijać w nim przede wszystkim zdolności do logicznego myślenia i zdawanie sobie sprawy z materialnej strony życia. Należy w nim również rozwijać oszczędność i systematyczność. Gdy przyzwyczai się do metodycznego załatwiania swych spraw i interesów – jego wielkie zdolności będą mogły rozwijać się prawidłowo.

Kto urodził się 27 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny!
Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 27 lutego

Umiarkowany, dobroduszny – jest wiernym przyjacielem.

Jego wyobraźnia jest bardzo rozwinięta
, wpływa dodatnio na życie umysłowe i pracę, obdarzając zamiłowaniem do muzyki i sztuk plastycznych. Ze swych zdolności i talentów czyni użytek szeroki, a nawet w stosunku do obcych jest pełen otwartości i wylewności.

Łatwo go jednak dotknąć i zrazić – wówczas zamyka się w sobie. Gdy raz jednak decyduje się coś popierać – gotów jest to czynić nawet z własną szkodą i wówczas trudno go od tego odwieść. Dąży do zrobienia kariery i ma nadzieję zostania bogatym.

Pełen taktu – potrafi umiejętnie układać mądre plany, a również umiejętnie opanowywać innych.

Grozi mu niebezpieczeństwo na wodzie oraz nieoczekiwane straty. Dąży bowiem do zrealizowania rozmaitych takich projektów, które są dlań nie do osiągnięcia i sprowadzają tylko nieoczekiwane zawody lub przewroty losu.

Wadą jego jest chwiejność. Gdy chodzi o ważną i szybka decyzję w interesach – nie może się na nic zdobyć i najczęściej decyduje dopiero wtedy – gdy przeminął już moment pomyślny, a cała sprawa nie może się więcej opłacać.

W małżeństwie jest dość szczęśliwy, gdyż niema wielkich wymagań i stara się na wszelkie sposoby
zapewnić szczęście kochanej osobie. Kto urodził się w tym dniu zapomina i darowuje urazy – i może być poświęcającym się mężem, kochającą matką lub godnym zaufania zarządcą majątku innych ludzi.

Jego przyrodzona dobroć i miłosierdzie przejawiają się w życiu codziennym dość wyraźnie. Gdy go spotyka niepowodzenie życiowe – dotyka go ono tym więcej, że winę przypisuje zawsze wyłącznie sobie samemu.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Okazuje wrodzone instynkty w kierunku dobra i szlachetności, a ponieważ myśli, że inni ludzie są równie prawi i uczciwi – zaufanie swe umieszcza najczęściej niewłaściwie i zbytnio dowierza innym. Gdy się je skrzywdzi – więcej się martwi i ulega zamieszaniu, aniżeli myśli o zemście lub odparciu ataku.

Dziecko takie należy wychowywać starannie i dać mu jak najlepsze wykształcenie, przyuczając je do towarzystwa innych dzieci, które powinny być dobrze wychowane i inteligentne. Bowiem dziecko to jest do tego stopnia wrażliwe, że natychmiast przejmuje wszelkie przyzwyczajenia i sposób zachowania się swego otoczenia.

Kto urodził się 26 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny!
Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 26 lutego

Subtelny i prawy – jest zwolennikiem wszystkiego co piękne, zarówno w przyrodzie jak i w sztuce.

Szybko odczuwa przyciąganie do innych – ale również szybko budzą się w nim odruchy antypatii. Jest jednakże zbyt uprzejmy na to, aby komuś okazywać jawnie swą nieżyczliwość.

Pragnie dopomagać innym, a nieraz nawet oddaje zbyt wiele i w ten sposób może zaszkodzić zarówno swym interesom jak i zdrowiu. Na szczęście nie żąda od ludzi tyle, ile sam daje – gdyby bowiem tak było – stałby się niezwykle trudnym w pożyciu człowiekiem.

Do swego ogniska rodzinnego jest bardzo przywiązany i chociaż może nie przejawiać zbytniej aktywności dla dobra innych członków rodziny – wszyscy go lubią.

Odznacza się swą wyobraźnią i ma zamiłowania artystyczne.
Z natury jest delikatny i subtelny. Zwłaszcza kobietom dziś urodzonym nie podoba się wszystko co zbyt szorstkie i proste

Oddany swym ideałom – potrafi pracować wytrwale i cierpliwie. Tam, gdzie wszyscy inni porzucą prace zniechęceni – on jednak wytrwa i trudzi się dalej.

Potrafi płynnie wyrażać swe myśli – zarówno w mowie jak i w piśmie; jego styl jest potoczysty i wartki, a słowa płyną mu strumieniami. Jego listy mają nieraz wartości literackie.

Na świat patrzy przez różowe okulary i łatwo poddaje się entuzjazmowi. Nierzadko wykazuje wielkie talenty, staje się przywódcą innych ludzi lub stanowi ośrodek partii politycznej.

Nieraz długo i cierpliwie studiuje życie przyrody i w rezultacie swej pracy usilnej – zgłębia wreszcie jej tajemnice.

Co mu grozi. W sprawach praktycznych niezawsze umie sobie poradzić, to też spotykają go przykrości i może ponosić straty. Lecz w tymże czasie w sprawach umysłu i ducha może osiągnąć duży rozwój.

Wady – to zamieszanie i niepokój jakim łatwo ulega oraz wyimaginowane choroby. Nieraz męczą go obawy najzupełniej urojone i oczekuje wówczas nieustannie jakichś wypadków nieszczęśliwych lub wydarzeń nieprzyjemnych. Dzięki tym niepokojom może nawet ucierpieć jego zdrowie.

Kto urodził się 25 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny!
Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 25 lutego

Ambitny, opanowany, spokojny – pragnie zyskać uznanie.

Zwraca wielką uwagę na stronę zewnętrzną, nosi maskę konwencjonalizmu i dopiero przy bliższym obcowaniu można poznać jego prawdziwą naturę. Jego system nerwowy jest niezwykle delikatny i napięty – łatwo ulega podrażnieniu. Niezwykle wrażliwy – skłonny jest do pesymizmu.

Zawód jego bywa nieraz podwójny. Potrafi zręcznie dostosowywać się do warunków tak, że w życiu zawodowym osiąga zazwyczaj niezłe rezultaty. Posiada równie dobre zdolności czysto teoretyczne jak i praktyczne – może więc być doskonałym buchalterem, kierownikiem zakładów, zarządzającym składami, domami, pracownikiem państwowym – jak i uczonym, zagłębiającym się w abstrakcyjnych dociekaniach.

Największe powodzenie może jednakże osiągnąć we wszelkich dziedzinach sztuki do czego okazuje zdolności. Zwłaszcza muzyka wielce go wzrusza.

Co mu grozi. Niechaj unika pokusy nagiego wzbogacenia się – gdyż w ten sposób może się wplątać w nieszczęśliwe spekulacje i przygody niefortunne. Powinien zatem zachować ostrożność i dążyć do swego celu spokojnie i metodycznie – przez co uniknie grożących niebezpieczeństw.

Jego organizm nie jest zbyt mocny i może podlegać niebezpieczeństwu chorób piersiowych, jak również i chorób krwi.

Aby zachować zdrowie i siły – powinien unikać krańcowości i prowadzić życie umiarkowane, bowiem na jego niezwykle wrażliwej naturze wszelkie ekscesy odbijają się natychmiast ujemnie.

Jak wychować dziecko urodzone dnia tego. Jest ono dość łakome i lubi się objadać. To też wychowawcy zarówno jak i rodzice powinni zwracać na to uwagę i wcześnie zaszczepiać rnu tendencje do umiarkowania i prostego trybu życia.

Dziecko takie nie powinno jeść więcej, aniżeli potrzebuje do zaspokojenia głodu.
Gdy przyzwyczai się do umiarkowanego i systematycznego trybu życia w dzieciństwie – zachowa to również i w wieku późniejszym.

Kto urodził się 24 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny!

Znane osoby urodzone 24.02: cesarz Japonii Toba (1103), włoski teolog i filozof Giovanni Pico della Mirandola (1463), cesarz niemiecki Karol V Habsburg (1500), cesarz Austrii Maciej Habsburg (1557), polski poeta Maciej Sarbiewski (1595), niemiecki filolog, zbieracz baśni i podań ludowych Wilhelm Grimm (1786), polski pisarz Juliusz Kaden-Bandrowski (1885), polski malarz, filozof i dramaturg Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885), polska pisarka i tłumaczka Zofia Chądzyńska (1912), polski malarz Zdzisław Beksiński (1929), polska piosenkarka Martyna Jakubowicz (1955), amerykański informatyk, przedsiębiorca Steve Jobs (1955), francuski kierowca wyścigowy Alain Prost (1955), polski aktor Jan Wieczorkowski (1972).

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 24 lutego

Towarzyski, uprzejmy – łatwo się wzrusza.

Oddany życiu towarzyskiemu – bierze udział w rozlicznych pracach społecznych. Chętnie świadczy innym przysługi i poświęca się dla przyjaciół. Wzajemnie też jego przyjaciele darzą go uznaniem i chętnie pomagają w przejściach życiowych.

Czuły, wrażliwy - oddany jest miłości i chętnie ugania się za rozrywkami. Najczęściej okazuje jakieś zdolności artystyczne, jest wielkim zwolennikiem sztuki, a specjalnie teatru. Lubi mieszkać nad wodą.

Urodziny dzisiejsze dają dwa zupełnie różne typy. Jeden – to człowiek przeciętny, bierny, obojętny, niczym nie przejmujący się i trwający w apatii.

Drugi – bystry i zdolny, przejęty jest pragnieniem pomagania innym i potrafi obarczyć się wielką odpowiedzialnością, skoro może w ten sposób stać się pożyteczny dla społeczeństwa. Wówczas okazuje najlepsze cechy swego charakteru, ale jednocześnie ogarnia go obawa, aby nie dopuścic się jakichś pomyłek brzemiennych w skutki. Nieraz też nie potrafi się długo utrzymać na osiągniętej wyżynie.

Trzeba dodać, że na ogół obawia się niepowodzenia i biedy. Zawód jego najczęściej ma związek z kierownictwem i prowadzeniem innych. Może być dobrym nadzorcą, nauczycielem, lub dyrektorem, a jego radom i wskazówkom wszyscy chętnie się poddają.

Kobietę tak urodzoną czeka ewentualność dwóch małżeństw lub dłuższych związków.

Wady. Człowiek tak urodzony potrafi być czasami bardzo chytry i umie w niezwykle subtelny sposób wyprowadzić wszystkich w pole. Jego niezwykła wrażliwość stanowi dlań pewne niebezpieczeństwo – gdyż swe urojenia i fantazje bierze za rzeczywistość. Łatwo też miesza sprawy materialne i duchowe – biorąc jedne za drugie.

Nieraz okazuje zadziwiającą przesądność, polegając raczej na swych wrażeniach i odczuciach, aniżeli na wskazówkach zdrowego rozsądku. Wszelkie marzenia i poddawanie się nastrojom sprawiają mu wielką przyjemność. Zwłaszcza narkotyki wyprowadzają go szybko z równowagi. Powinien ich unikać, gdyż łatwo podpada pod wpływ złych nałogów.

Laureaci Oscarów 2009

oscary_2009_plakat2Znamy już nazwiska szczęśliwców. Oglądałam galę oscarową na żywo w internecie na justin.tv. Była bardzo ciekawa, czego nie można było powiedzieć o galach z poprzednich lat. W niedzielę rano typowałam astrologicznie, kto ma największe szanse w artykule Oscary 2009 – kto wygra?.

Ceremonia przebiegała pod wpływem Księżyca w znaku Wodnika, który tworzył koniunkcję z Marsem i sekstyl z Wenus. Scenografia bardzo dynamiczna, pomysłowa, jednak musicalowe wstawki nudnawe i mało zabawne. Fałszujący Hugh Jackman mnie załamał – gdzie jest Volverin?

Najlepszy film: Slumdog. Milioner z ulicy w reżyserii Danny Boyle’a. Wodnikowy motyw – ktoś znikąd realizuje swoje marzenia. Jest to film zrobiony przez Anglika w dalekich Indiach – wodnikowa egzotyka. Do tego niezależna, niskobudżetowa brytyjska  produkcja (kosztował tylko 15 ml dolarów) wygrała z wielkim komercyjnym przedsięwzięciem, jakim jest film„Ciekawy przypadek Bejnamina Buttona” (kosztował aż 150 mlndolarów).

Jowisz w Wodniku sprzyjał filmom, których tematyka jest związana z tym znakiem zodiaku. I tak nagrodę za film animowany zdobył WALL-E, którego bohaterem jest samotny robot, który zakochuje się w mechanicznej Evie .

Najlepszy reżyser: Danny Boyle za film „Slumdog. Milioner z ulicy


Horoskop Danny Boyle’a

dannyboyle08tiff22Boyle ma tranzytującego Jowisza w trygonie z Merkurym oraz T Plutona w koniunkcji z progresywnym Merkurym. Uwielbiam jego filmy, „Trainspotting” i „Płytki grób” mieszczą się w mojej ulubionej filmowej dwudziestce.

Główna rola żeńska: Kate Winslet za rolę w „Lektorze”

Horoskop Kate Winslet

kate_winslet_palm_film_festival2Tranzytujący Jowisz jest w trygonie z jej ascendentem, Słońcem i Księżycem. To wyjątkowo utalentowana aktorka, w swoim horoskopie ma Mekrurego w opozycji z Jowiszem – aspekt sprzyjający otrzymywaniu nagród.

Główna rola męska: Sean Penn za rolę w „Obywatelu Milk”


Horoskop Seanna Penna

sean_penn_filming_milk_in_200821Penn był moim astrologicznym faworytem w tej kategorii. W jego horoskopie najwięcej się dzieje, planety tworzą niesamowitego latawca: jego progresywne Słońce w 12 st Wagi tworzy sekstyl z Merkurym, sekstyl z asc, opozycję z pr Księżycem, trygon z Marsem i trygon z T Jowiszem. Władca horoskopu – Jowisz jest w I domu i w swoim władztwie – horoskop szczęściarza. Mars w Bliźniętach i Słońce w koniunkcji z Uranem na pewno pomogły mu stworzyć w świetną rolę senatora homoseksualisty.

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Penelope Cruz za rolę w „Vicky Cristina Barcelona

Horoskop Penelope Cruz

penelope_cruz2W horoskopie Penelopy tranzytujący Jowisz tworzy powietrzny trygon przechodni z progresywnym Słońcem i urodzeniowym Plutonem, a do tego progresywne Słońce tworzy kwadraturę z Jowiszem. Penelope ma urodzeniowo Słońce w sekstylu z Jowiszem, Jowisz jest bardzo mocny, bo w swoim tradycyjnym władztwie, w Rybach. Do tego Wenus jest w jej horoskopie wywyższona w znaku Ryb. Oscara dostała za rolę wariatki (nota bene, męska rola drugoplanowa też jest za rolę szaleńca) – silny znak Ryb w horoskopie na pewno jej pomógł w tej kreacji.  Penelope jest pod wpływem innego tranzytu – Pluton tworzy opozycję z jej Saturnem i Marsem oraz kwadraturę z urodzeniowym Plutonem (mocarny półkrzyż). Status Cruz jako aktorki diametralnie się teraz zmieni. Kilka lat temu uciekła z Hollywood, teraz reżyserzy będą o nią zabiegać. Jej pozycja w europejskiej kinematografii się umocni.

Najlepszy aktor drugoplanowy:  Heath Ledger za rolę Jokera w „Mrocznym Rycerzu”

heathjoker21

Horoskop Heatha Ledgera

Heath Ledger, który zmarł tragicznie rok temu, zagrał rolę swojego życia. Jego progresywna Wenus jest w jednostopniowej aplikacyjnej koniunkcji z jego Słońcem. Nie znana jest godzina jego urodzenia- z pewnością miał jakieś wspierające aspekty tranzytującego Jowisza do osi. Był to mój faworyt, rewelacyjna rola. W horoskopie urodzeniowym Słońce w opozycji do Plutona wskazuje na upodobanie do życia na krawędzi i ról odbiegających od hollywoodzkiego stereotypu.

Nagrodę za całokształt twórczości dostał Ed Catmull. Współtwórca Pixara (ur 31.03.1945 r. w Parkersburgu, Zachodnia Wirginia) ma w swoim horoskopie teraz szczęśliwą konfigurację zwaną latawcem, którą tworzy T Jowisz w trygonie do jego progresywnego Słońca w Bliźniętach oraz w trygonie do jego urodzeniowego Neptuna i w opozycji do jego urodzeniowego Plutona. Dodatkowo progresywna Wenus tworzy aplikacyjną koniunkcję z jego urodzeniowym Merkurym.

Wszystkie zdjęcia użyte w tekście pochodzą z zasobów Wikimedia Commons

Kto urodził się 23 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które obchodzą dziś urodziny!

Znane osoby urodzone 23.02: papież Paweł II (1417), król Węgier i Czech Maciej Korwin (1443), książę legnicki Henryk XI (1539), angielski pamiętnikarz Samuel Pepys (1633), niemiecki kompozytor Georg Friedrich Händel (1685), założyciel bankierskiej dynastii Mayer Amschel Rothschild (1743), rosyjski malarz Kazimierz Malewicz (1879), niemiecki filozof Karl Jaspers (1883), polski malarz Antoni Uniechowski (1903), czeski reżyser filmowy Jiří Menzel (1938), amerykański aktor Peter Fonda (1940), polska wokalistka jazzowa Ewa Bem (1951), premier i prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko (1954), polski aktor Tomasz Stockinger (1955), polski polityk Radosław Sikorski (1963), amerykańska aktorka Kristin Davis (1965), polski scenarzysta filmowy Andrzej Saramonowicz (1965), polska aktorka Paulina Holtz (1977).

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 23 lutego

Ma przyjaciół wysoko postawionych i okazuje talenty artystyczne.

Rozsądny, ostrożny – przejawia pewność siebie, jaką zawdzięcza swej naturze rozważnej i roztropnej. Łączy stałość charakteru z dużą inteligencją. Jego skłonności są dość pokojowe: raczej będzie znosić nieprawości i przykrości, aniżeli walczyć o słuszną sprawę. Dzieje się to jednakże bynajmniej nie z powodu jego obojętności. Jest on bowiem na to zbyt wrażliwy, aby w życiu mógł pozostać obojętny lub nie chciał się o coś troszczyć. Owszem – nieraz zdolny jest do okazywania silnej zazdrości i niepokoju o los swych bliskich.

Jednakże w jego naturze leży dużo wrodzonej bierności – nie chce znosić niepokojów i wysiłków, jakie pociągnęłaby za sobą walka o słuszną sprawę. Ma subtelne pomysły i okazuje talenty artystyczne, a wszystko co romantyczne i uduchowione – wywiera na niego wpływ przyciągający.

Czego się strzec winien. Wiele osób tak urodzonych marnuje swe wielkie zdolności – gdyż nie są w stanie skoncentrować się i nie potrafią opanować swych zmysłowych skłonności, przebierając miarę w życiu, a również poddają się zbyt łatwo apatii lub zachowują biernie.

Gdy wola takiego człowieka jest słaba, życie może znieść ją całkowicie. Gdy jednak wola jego się wzmacnia – wówczas łatwo robi karierę. Ma on bowiem wielkie zdolności i talenty, które przejawiają się już u dzieci.

Rodzice i wychowawcy mogą im oddać wielkie usługi przez rozwój wrodzonych zdolności i wychowanie staranne.

Charakter takiego człowieka jest najczęściej zamknięty w sobie.
W życiu osiąga zazwyczaj zwycięstwo nad wrogami i powodzenie.

Wadą tych urodzin jest niewątpliwie zbyt wielka wrażliwość. Taki człowiek nie tylko odbija na sobie
wszelkie wydarzenia i nastroje jak zwierciadło – ale poprostu jak gąbka – wchłania je w siebie.

To też na niższych stadiach rozwoju ludzie ci są dość zmienni – zależnie od wpływów jakim podlegają i nieraz może się wydawać, że ich podstawy moralne zarówno jak i zasady życiowe są dość niepewne.