Miesięczne archiwum: maj 2009

Łazienki jeszcze w słońcu

Dziś rano byłyśmy z Miłką gośćmi telewizji TVN Warszawa i opowiadałyśmy o tym, co według gwiazd czeka warszawiaków w nadchodzącym tygodniu. Potem poszłyśmy do Łazienek, bo pogoda była przepiękna i słoneczna. Teraz po południu pada za oknem deszcz, trudno uwierzyć, że rano było inaczej.

Zaliczyłyśmy w krótkim czasie wszystkie atrakcje Królewskich Łazienek – czyli zwierzęta. Najpierw puszył się paw:

paw

Potem głaskałam kota – ewidentnie mieszkańca królewskego parku:

kot

Następnie weszła na mnie wiewiórka, bo nie mogła uwierzyć, że naprawde nie mamy dla niej nic do jedzenia:

iza01iza02iza03

Miłka majestatycznie obserwowała całą menażerię z osobnej ławki:

mii
Miłka obchodzi dziś urodziny – wszystkiego najlepszego!

Kto urodził się 31 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 31 maja

Jest miłosierny i poświęca się dla innych. Niechaj unika niepokojów.

Dąży on do opanowania samego siebie i przezwyciężenia swych wad. Przyjazny, sympatyczny – pragnie przyjść z pomocą potrzebującym, wspomaga chorych i upośledzonych.

Wysoce uzdolniony – posiada wzniosłe ideały i chętnie poświęca własne swe korzyści na ofiarę swym ideałom. Odznacza się swym dobrym usposobieniem: jest szlachetny, pomocny, miłosierny, natchniony, dobrze życzący swym bliźnim.

Jego zdolności krytyczne i porównawcze są rozwinięte niezwykle silnie. Wykazuje również uzdolnienie w kierunku medycyny. Jest to człowiek obdarzony niezwykłą energią, a jego kariera życiowa szybko postępuje naprzód.

Wiedzie mu się w życiu, a jego przedsięwzięcia i poczynania uwieńczą skutki pomyślne. Zwłaszcza w związku z współdziałaniem z innymi może osiągnąć powodzenie. Może osiągnąć również wyniesienie dzięki dobremu małżeństwu.

Choroby. Organizm człowieka urodzonego dzisiaj niezbyt jest silny. Jest on zawsze bardzo czynny i z tego powodu może ulec niebezpieczeństwu przepracowania i przemęczenia, a z tego może się później rozwinąć choroba piersiowa. Powinien unikać niepotrzebnych podrażnień i niepokojów – inaczej ogarnie go silna nerwowość, która może go potem doprowadzić do ogólnego osłabienia i wyczerpania.

Kto urodził się 30 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 30 maja

Wierzy w siebie, dąży do władzy i potrafi rozwiązywać trudne zagadnienia.

Jest to człowiek niezależny, dążący do wolności - o charakterze dość sympatycznym. Wiara w siebie, poczucie własnej godności i pełnia świadomości własnych sił – to jego najwybitniejsze cechy charakteru.

Ma on dobre intencje – ale nieraz jest zbyt rozproszony. Wszystko co dotyczy życia umysłowego żywo go interesuje; dąży do rozwoju, wszechstronnego wykształcenia i wysubtelnia przez nieustanna aktywność myślową.

Umysł jego jest obdarzony właściwościami specjalnymi. Potrafi on zajmować się  takimi rzeczami, jakie niecierpliwią innych. Ma zdolności do układania i rozwiązywania szarad, rebusów, rozstrzygania zagadkowych problemów, odkrywania tajemnic itp.

Bardzo wszechstronny w swych zainteresowaniach - robi kilka rzeczy naraz – nieraz zawód jego tez jest podwójny. ta podwójność w życiu człowieka urodzonego dzisiaj odgrywa dość dużą rolę i nieraz spotykają go przeżycia podwójnego rodzaju.

Kobieta urodzona dzisiaj nieraz ma dwóch mężów, lub też przeżywa kilka dłuższych związków.

Kto urodził się dzisiaj wyróżnia się swą szeroka wiedzą, wpływami i autorytetem.
Jego stanowisko życiowe zazwyczaj ustala się w połowie życia – i jest to zazwyczaj jakaś dobra pozycja. Na ogół wiedzie mu się w życiu.

Wady. Chętnie pozuje, jest dumny, samowolny i zaniedbuje swe obowiązki.

Co mu grozi. Ugania się za sensacją, co ściągnie na niego poważne przykrości życiowe.

Kto urodził się 29 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 29 maja

Tego życie domowe nie układa się zbyt przyjemnie. Niechaj szuka pociechy w nauce, sztuce lub literaturze.

Lubi polowania, podróże, wszelkie przygody i rozrywki. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a zainteresowania wszechstronne. Jest to człowiek subtelny, który umiłował literaturę i sztukę. Jednocześnie wykazuje też i zdolności praktyczne. – zwłaszcza w kierunku handlowym i może być doskonałym pośrednikiem, kupcem, finansistą. Wykazuje również zdolności w kierunku wojskowym.

Czujny, bystry, okazuje zmienność usposobienia, która może przerodzić się w gniewliwość lub drażliwość, albo też niepokój nerwowy. Potrafi być wiernym i dobrym przyjacielem, ma dużo zdrowego rozsądku i wrodzonej szlachetności, w miłości zaś jest bardzo przywiązany.

Dzięki doświadczeniom życiowym rozwija się stopniowo
– a jego charakter powoli się krystalizuje. Dzięki życiu religijnemu lub też zainteresowaniom filozoficznym powoli opanowuje swą nerwowość, staje się cierpliwy, samoopanowany, przywiązany do życia rodzinnego i spełniający chętnie swe obowiązki.

W małżeństwie nie jest zbyt szczęśliwy – dokuczają mu bowiem nieporozumienia, a nawet kłótnie. Choroby, jakie ewentualnie mogą przynieść dzisiejsze urodziny, to cierpienia płuc, krwi, nerwowość i dolegliwość rąk.

Co mu grozi. Jest zbyt pewny siebie i z tego powodu wywołuje nieporozumienia i spory, a nawet może ściągnąć na siebie katastrofę życiową. Kobieta dziś urodzona – jest ładna, uczuciowa, szlachetna – ale nieraz zaniedbuje swe obowiązki domowe. Interesują ją sztuki piękne, zwłaszcza muzyka i malarstwo a także i życie publiczne.

Kto urodził się 28 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 28 maja

Jest usposobiony pokojowo i chciałby dookoła siebie widzieć harmonię i zgodę.

Jest to człowiek o usposobieniu szlachetnym, dążący do tego, aby być zadowolonym z życia i osiągnąć w nim pełnię szczęścia. W zachowaniu się swym jest uprzejmy, ujmujący, delikatny – na ogół budzi do siebie sympatię. Zachowanie się jego jest grzeczne, a nieraz nawet pełne wdzięku. Lubi ubierać się elegancko. Odznacza się dobrą pamięcią; lubi rozmyślać i zastanawiać się w spokoju.

Jednakże wyobraźnia jego nie jest bynajmniej zbytnio rozwinięta. Na ogół okazuje pewne zainteresowania literackie zarówno jak i naukowe. Udziela chętnie rad swemu otoczeniu i mocno jest przekonany o ich słuszności.

Jest to zwolennik wszelkiego piękna i sztuki, pragnący dookoła siebie widzieć tylko harmonię i zgodę. Skoro nauczy się czynić dobry użytek ze swych zdolności – wówczas może osiągnąć wysoki poziom rozwoju zarówno pod względem umysłowym jak i duchowym.

Czeka go małżeństwo z miłości, w którym będzie się czuć szczęśliwy. Lubi też swatać swych znajomych. Zarówno we współdziałaniu jak i w małżeństwie najlepiej harmonizuje z ludźmi urodzonymi od dnia 21 stycznia do dnia 20 lutego oraz od dnia 22 września do dnia 22 października.

Kobieta urodzona tego dnia – wyróżnia się swymi umysłowymi zdolnościami, dążeniem do postępu, szerszego ujęcia, niezależnością. Mogą się przed nią otworzyć rozmaite możliwości kariery zawodowej. Z wiekiem staje się coraz bardziej władcza, ale też nerwowa i niespokojna, z tendencją do popadania w krańcowość. Czekać ją może w życiu ewentualność dwóch małżeństw lub dłuższych związków.

Kto urodził się 27 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 27 maja

Inteligentny, wrażliwy – lubi zwierzęta i ma zdolności handlowe.

Jest to człowiek o silnie rozwiniętym poczuciu sprawiedliwości i dość dużych zainteresowaniach naukowych, skłonny do badań i studiów. Zwłaszcza w kierunku prawniczym zarówno jak i filozoficznym lub teologicznym może okazać uzdolnienie specjalne. Odznacza się również dużym zmysłem krytycznym.

Cechuje go zdrowy rozsądek, pragnienie zdobycia wiedzy; trafne zdanie i bezpartyjny pogląd na sprawy społeczne zarówno jak i pewna tendencja do serdecznego i eleganckiego zachowania się. To ostatnie jest jednak raczej tylko pozorem – gdyż w gruncie rzeczy człowiek w dniu tym urodzony ma naturę oziębłą i obojętna.

Jest dumny, nie chce podlegać innym, a w obronie swej niezależności gotów na wszystko. W biedzie – czuje się bardzo nieszczęśliwy. Gdy człowiek taki jest członkiem jakiejś gminy religijnej – okazuje w jej sprawach dużą gorliwość.

Wrażliwy jest i zamknięty w sobie – stąd też trudno go poznać – a z powodu tego mogą powstawać nieraz w jego życiu nieporozumienia. Interesuje się sprawami domowymi, zwłaszcza wzrusza go los zwierząt domowych, do których łatwo się przywiązuje.

W życiu czekają go różne przejścia, zmiany i wahania się losu – z góry na dół – dopóki nie nauczy się panować nad sobą i w ten sposób nie będzie w stanie zapanować nad warunkami życiowymi.

Na ogół w pracy zawodowej może osiągnąć powadzenie – o ile tylko uda mu się przezwyciężyć tendencje do niepokoju, drażliwości, krańcowości – potęgująca się z wiekiem. Wówczas może swe obowiązki spełniać ku ogólnemu zadowoleniu.

Ma zdolności do handlu i może zostać dobrym kupcem. Czeka go dość długie życie i ewentualność zdobycia majątku. Może nawet stać się słynny – ale mimo to trudno mu będzie być popularnym.

Kto urodził się 26 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 26 maja

Lubi w życiu ryzykować. Inny jest w swych myślach, a inny w czynach.

Zręczny jest bardzo w wyrażaniu swych myśli, czy w słowie, czy w piśmie i okazuje zdolności artystyczne i literackie. Nieco wyniosły i egoistyczny – jest dobrym pracownikiem umysłowym; potrafi zwłaszcza dobrze rozumować i dowodzić słuszności swego zdania.

W sporach jest zacięty i nieustępliwy. Wykazuje w ogóle dość wojowniczą naturę – jest też zazdrosny. Nie cofa się w życiu przed ryzykiem i hazardem. Jest to człowiek wszechstronnie uzdolniony o naturze podwójnej. Inne jest jego wnętrze – a inaczej postępuje na zewnątrz.

Nastroje jego zmieniają się nieustannie. Gdy jest dobrze usposobiony – wówczas jest doskonałym pracownikiem i chętnie przychodzi z pomocą innym. Pod wpływem zaś złych nastrojów – jest bezwładny i obojętny. Naogół trzeba stwierdzić, że w życiu dość mu się wiedzie, a jego wszechstronne zainteresowania i projekty realizują się pomyślnie.

Przytem interesa swe prowadzi umiejętnie i systematycznie, i również w swych zajęciach i pracy umysłowej jest staranny i metodyczny. Zwraca uwagę na swe zachowanie się, wygląd zewnętrzny i troszczy się o ubranie.

Może liczyć na powodzenie i karierę w wojskowości. Jego bracia mogą osiągnąć dobre stanowiska. Czyni on odważne wysiłki w celu zdobycia bogactwa i osiągnięcia dobrego stanowiska.

Co mu grozi. Czeka go jednak opozycja wrogów, która będzie mu w tym przeszkadzać dość silnie i nie można powiedzieć napewno, czy mu się uda zwalczyć swych przeciwników. Życie tego zależne jest od ryzyka.

Kwartalnik Trygon – nowy numer

W przyszłym tygodniu ukaże się drukiem kolejny numer kwartalnika Trygon – pisma o profesjonalnej astrologii wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne. W numerze znajdzie się pierwsza część wykładów z I Konferencji PSA, która odbyła się w marcu 2009 r. Kwartalnik liczy 50 stron.

Jeśli ktoś chce mieć swój egzemplarz, a nie jest członkiem Stowarzyszenia, musi się do nas zapisać – kwartalnik jest bezpłatnie rozdawany członkom PSA w ramach składki rocznej. Informacje i formularz do zapisu na stronie PSA www.polskaastrologia.pl

Trygon nr czerwcowy 2(3)/2009
W numerze:

Od redakcji – Miłosława Krogulska

Aktualności

Co na niebie – lato 2009 Izabela Podlaska

Relacje z I Konferencji PSA – Piotr Piotrowski , Ewa Kornacka, Łucja Wierzycka

Wykłady

Astrologia horarna – wróżbiarstwo czy synchroniczność? – Piotr Piotrowski

Jak zarabiać na giełdzie za pomocą astrologii finansowej? – Wojciech Suchomski

O przepowiadaniu przyszłości w astrologii – Piotr Gibaszewski

Uran – Pluton po siedmiokroć – Jarosław Gronert

Dwa horoskopy Ernesta Che Guevary – Anna Maria Woźniak

Astroportrety

Rusałka – Krzysztof Porzeżyński

Pozdrawiam serdecznie w imieniu redakcji

Iza Podlaska