Kto urodził się 18 grudnia

Wszystkiego najlepszego dla Strzelców, które mają dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 18 grudnia

Zręczny, stały, wrażliwy – nie lubi fałszywych sytuacji.

Zawsze jest lubianym w kołach w jakich się obraca – ma bowiem charakter towarzyski i serdeczny. Jest to towarzysz jakiego każdy chętnie widzi i niełatwo go opuszcza.

Jego natura uprzejma i sympatyczna – przyciąga do siebie przyjaciół, ale mimo to – tylko bardzo mało ludzi zna prawdziwa duszę tego człowieka. Wierność i stałość w przyjaźni są jego charakterystycznymi cechami. W małżeństwie nie zawsze jest szczęśliwy, gdyż w wyborze żony kieruje się głównie względami intelektualnymi, nie zwracając uwagi na charakter i pochodzenie kobiety.

Z osobami płci odmiennej łatwo się zaprzyjaźnia a później z właściwym sobie pośpiechem – zaręcza. Przekonawszy się jednakże o zbyt wielkich różnicach charakteru – równie szybko zrywa swe zaręczyny jak je zawarł. Dzięki bowiem swej prostolinijności i prawości – nie znosi kłamstwa i sytuacyj fałszywych.

Skoro jednak znajdzie kobietę odpowiednią, która go rozumie, kocha i obdarza zaufaniem – staje się entuzjastycznym, ustępliwym i poświęcającym się małżonkiem

a jego wszelkie zdolności mogą osiągnąć wówczas niezwykły rozwój. Zarówno kobieta jak i mężczyzna urodzeni dnia tego dążą zawsze do wolności i to na wszelkich polach, i niełatwo pozwalają się ograniczać.

Jakie wykazuje wady? Nie troszczy się dostatecznie o swój rozwój duchowy i nie rozwija się w życiu, zaniedbując uświadomienie moralne. Niczym się nie przejmuje, nie robi sobie wiele z zarzutów innych lub z wyrzutów sumienia i chętnie zgadza się na wszystko. Tam gdzie jego osoba wchodzi w grę – pragnie aby wszelkie inne względy zostały usunięte na plan dalszy.

Ale gdy taki człowiek rozwinie się duchowo – wówczas staje się prawdziwym idealistą o szlachetnym charakterze. Towarzyski, dobroczynny, wrażliwy, sympatyczny – wykazuje wielką dobrotliwość. Chociaż unika sporów we własnych sprawach – z wielką odwagą i niezwykle gorliwie, walczy o sprawy pokrzywdzonych. Typ wyższy – jak widzimy – bardzo się różni od człowieka nierozwiniętego.

Kto urodził się 17 grudnia

Wszystkiego najlepszego dla Strzelców, które mają dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

 Kto urodził się dnia 17 grudnia

Ma naturę entuzjastyczna i pożytecznych przyjaciół.

Jego charakter silny i władczy pozwala mu nieraz na przezwyciężenie trudności życiowych, których zazwyczaj los mu nie skąpi. Dość pracowity, entuzjastyczny – wykazuje doskonale zdolności umysłowe i wszechstronne zainteresowania. Łatwo się z ludźmi zaprzyjaźnia i potrafi przejąć to co dobre od innych.

Wady urodzin z tego dnia – to przede wszystkiem oprócz zmysłowości niepokój, rozproszenie sił i zdolności a także opozycyjność i tendencje buntownicze.

Nie zwracając uwagi na skutki swych czynów ugania się taki człowiek za swymi projektami jak ogarnięty manią. Gdy upodobania zmysłowe i żądze zbytnio się spotęgują ją – wówczas grozi mu niebezpieczeństwo odchyleń w stronę ujemną.

Do czego powinien dążyć? Przede wszystkim do umiarkowania i unikania wybryków zmysłowych. Nie powinien naśladować innych, lecz ideały swe czerpać z głębi własnego serca.

Niechaj nie przechodzi z jednego miejsca na drugie, zmieniając zajęcie i otoczenie, lecz raczej wytrwania na stanowisku raz obranym i wypełni swe obowiązki moralne, gdyż przez to najszybciej będzie mógł się posunąć naprzód w wielkiej szkole życia.

W ogóle trzeba zastrzec, że urodziny te dają dwa typy:
Niższy typ – nierozwinięty – niespokojny, szorstki rozproszony, roztargniony – to poszukiwacz szczęścia, uganiający się za pomyślnymi okazjami, ceniący przede wszystkim hazard, stawiający wszystko na jedną kartę.

Lecz ludzie rozwinięci tego rodzaju powszechnie są lubiani za swą dobroć, niesprzedajność, sprawiedliwość. Przyjaciele takiego człowieka zajmują zazwyczaj stanowiska wysokie i mogą dlań być bardzo pożyteczni, okazując skuteczna pomoc.

Kto urodził się 16 grudnia

Wszystkiego najlepszego dla Strzelców, które mają dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 16 grudnia

Impulsywny, ruchliwy – lubi zmiany; sam sobie może być wrogiem.

Cechuje go ruchliwość, która dochodzi nawet do niepokoju. Przedsiębiorczy, ma zamiłowanie do planów szerokich. Ciało jego zdrowe i zwinne; okazuje zdolności do wszystkich sportów.

Natura takiego człowieka jest dość impulsywna i popędliwa. Od popełniania większych błędów życiowych strzeże go jednak silnie rozwinęła intuicja. Ta intensywna aktywność i obrotność zapewnia mu powodzenie we współdziałaniu. W małżeństwie zazwyczaj stosunki układają się dość harmonijnie.

W sprawach finansowych okazuje doskonałą orientację i osiągnięcie powodzenia materialnego przychodzi mu bez trudności. Raz określiwszy swój cel – zdąża wprost do niego, a dzięki swym zdolnościom orientowania się w sytuacji – może zostać dobrym finansistą.

Ludzie nierozwinięci natomiast działają pod wpływem impulsu i przypisują niepotrzebną wagę małoznaczącym szczegółom, co zmniejsza ich powodzenie i sukcesy.

Kobieta tak urodzona ma predyspozycję do dwóch małżeństw albo też dłuższych związków.

Co mu grozi? Że sam może się stać swym największym wrogiem i wskutek tego będzie prowadzić życie dość smutne.

Czego się strzec winien? Aby nie ulegać zbytnio swej zmysłowości, gdyż w związku z tem mogą go spotkać większe przykrości. Stosunki z krewnymi zapowiadają się niezbyt pomyślnie.

Niechaj się strzeże, aby jego umysł nie zajmował się projektami niefortunnymi, które się nie zrealizują. W razie niedomagania – przyczyną będzie zapewne przepracowanie lub przesadny niepokój. Świeże powietrze i lekkie ćwiczenia cielesne okażą się wówczas najlepszymi środkami kuracyjnymi.

Kto urodził się 15 grudnia

Wszystkiego najlepszego dla Strzelców, które mają dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 15 grudnia

Ufny, kochający – interesuje się pracą społeczną.

Stoi pośród największego napięcia życia i potrzebuje przestrzeni dla swego rozmachu i miejsca dla przejawiania swej ekspansji twórczej. Potrzebni mu są również i słuchacze, aby wysłuchiwali jego teorie.

Przejętym jest bowiem zawsze jakąś ideą, którą pragnie w czyn wcielić żywiąc ufność głęboką, że wszystko w końcu weźmie obrót jak najlepszy. W uczuciach swych jest bardzo gorliwym i demonstracyjnym; często się zakochuje.

Jego organizm jest mocny i odporny na choroby – to też zazwyczaj osiąga wiek sędziwy, zachowując do końca życia aktywność umysłu. W razie zachorowania — najczęściej trafiają się niedomagania płucne lub też zaburzenia nerwowe.

Mimo swą niezwykłą ruchliwość i aktywność – potrafi wypoczywać i nabierać nowych sił: sen jego jest zazwyczaj głęboki, chociaż łatwo może zostać obudzonym.

Lecz gdy życie wymaga od niego wysiłków wyjątkowych – wówczas jego ekspansja życiowa łatwo przekracza miarę; rozprasza wówczas swe siły nieopatrznie, co może się skończyć wyczerpaniem. Zarówno we współdziałaniu jak i w małżeństwie najlepsze rezultaty może osiągnąć z ludźmi urodzonymi od d. 22 lipca do d. 23 sierpnia i od d. 20 marca do d.21-go kwietnia.

Czego się strzec winien? Czekają go przykrości sercowe. Rozczarowania, niepewne uczucia i zaufanie źle ulokowane – oto rezultaty jego miłości zbyt mało dyskretnej i nie przewidującej.

Powodując się w swych uczuciach nieprzemyślanymi impulsami – czuje się w końcu obrażonym i nastrojonym mizantropijnie.

Zazdrość może się u niego przejawiać tak silnie, że nieomal powoduje cierpienie fizyczne i w końcu z zazdrości może się rozchorować lub posunąć do czynów gwałtownych.

Kto urodził się 14 grudnia

Wszystkiego najlepszego dla Strzelców, które mają dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 14 grudnia

Ekscentryczny, samodzielny – pragnie zdobyć popularność.

Nie uznaje ustalonych praw społecznych – natomiast chętnie idzie za swymi ekscentrycznymi pomysłami, zdając sobie jednak jasno sprawę z tego co chce osiągnąć. Pracuje nad tym aby ideały wcielić w życie praktyczne.

W stosunku do innych ludzi jest usposobionym życzliwie lecz gdy widzi popełnianą jakąś niesprawiedliwość lub gwałt – może rozgniewać się silnie i natychmiast występnie w obronie uciśnionych lub naruszonej sprawiedliwości.Umysł jego bardzo żywy, przepełniony jest projektami i pomysłami; ma w swej głowie daleko więcej myśli, aniżeli naraz potrafi wypowiedzieć. Niespokojny – nie może wysiedzieć długo na jednym miejscu.

Dzięki swemu silnemu umiłowaniu niepodległości — może wywoływać nieporozumienia i spory. Bowiem przeciwstawia się z upodobaniem poglądom ogólnie przyjętym i temu co w danym momencie wszystkich zajmuje lub wzrusza.

Łatwo go dotknąć lub obrazić. W usposobieniu jego pragnienie uznania zaznacza się bardzo silnie. Okazuje tendencje polityczne i pragnie uzyskać popularność.

Co mu grozi? Nie zawsze potrafi poznać siebie samego i zrozumieć właściwości swej natury dzięki czemu grozi mu rozproszenie sił i szkody wynikające z działania bez zastanowienia.

Czego się strzec winien? Aby jego kariera życiowa nie miała niepomyślnego zakończenia. W znaczeniu ujemnym urodziny te mogą dać człowieka o charakterze niezdecydowanym, mało interesującego a nawet naturę opieszałą lub niedbałą.

Kto urodził się 13 grudnia

Wszystkiego najlepszego dla Strzelców, które obchodzą dziś urodziny.

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 13 grudnia

Posiada umyśl ostry, satyryczny.

Urodziny te wskazują na człowieka obdarzonego zdolnościami wysokiego rodzaju, umiejętnością panowania nad sobą oraz sprawowania władzy nad innymi.

Dobry, nieco zarozumiały, dążący do uduchowienia
– lubi piękne gesty a zdolnym jest również do czynów szlachetnych, co może mu przynieść uznanie ogólne.

Nienawidzi wszystkiego co nieuczciwe, niskie, marne. Zawsze jest bardzo towarzyski i chętnie ma przy sobie kogoś, komu może wypowiadać swe myśli, lecz sam nie zawsze ma cierpliwość wysłuchiwania innych.

Niespokojny, ale zawsze pełen ufności – ma przyrodzona skłonność do zmieniania miejsca pobytu, co łącznie z jego wielka towarzyskością – ułatwia mu wszelkie wystąpienia publiczne.

Wykazuje skłonność do zaciętości w poglądach. Umysł jego jest ostry, satyryczny, a chociaż może wykazywać tendencje konserwatywne – nie zmniejsza to w niczym jego zamiłowania do wolności i niezależności.

Wady tych urodzin
– to przede wszystkiem niezwracanie uwagi na opinię i nie liczenie się z ludźmi. Wady te łatwo mogą być darowane przez otoczenie, bowiem człowiek urodzony dnia tego ma charakter całkiem przejrzysty, pozbawiony zazdrości i mściwości: łatwo go przejrzeć na wylot. Nawet gdyby chciał kogoś wywieść w pole nie może tego uczynić z powodzeniem, gdyż kłamstwa zazwyczaj mu się nie udają.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Powinno być dobrze odżywiane i mieć całkowitą swobodę ruchów – aby jego wrodzona aktywność i przedsiębiorczość mogła się wyładować. Wychowując je należy się również liczyć z jego niezwykłą wrażliwością i gorącymi uczuciami, – które powinny się w życiu rozwijać. Gdy kochające serce takiego dziecka zostanie zrażone – wówczas pogrąża się ono w krytykowaniu siebie samego i otoczenia i staje się tak zwanym „enfant terrible” a jego nadmiernie szczere uwagi i komentarze nie oszczędzają wówczas nikogo. Znajduje jakby zadowolenie w odkrywaniu błędów i słabością innych ludzi.