Kto urodził się 3 września

Wszystkiego najlepszego dla Panien, które obchodzą dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 3.09: niemiecki konstruktor samochodów Ferdinand Porsche (1875), amerykański aktor Charlie Sheen (1965), polski kompozytor Piotr Rubik (1968), polska aktorka Maja Ostaszewska (1972).

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 3 września

Jest eleganckim i lubi być wyróżnianym.

Jest to szlachetny, prawy, inteligentny i dowcipny człowiek, chętnie poświęcający czas swoi na studia. Współczuje on ludziom nieszczęśliwym i chętnie spieszy im z pomocą w potrzebie.

Dość dumny, zręczny w sposobie wyrażenia się, elegancki w swym kostiumie i sposobie zachowania się — potrafi być uczynnym przyjacielem. Wrażliwy, impulsywny — nieraz interesuje się poważniej sztuką klasyczną.

Prędko się decyduje, jest odważny i przedsiębiorczy; chodzi dość szybko i chętnie podróżuje.

Umysł jego jest bardzo czynny i wykazuje zainteresowania bardzo wszechstronne. Trzeba stwierdzić, że jest to człowiek pożyteczny.

Uprzejmy, obdarzony wyższą inteligencją — patrzy się na wszystko z punktu widzenia użyteczności społecznej.

Przy tym wszystkim jego charakter jest giętki, przystosowujący się, i dzięki temu potrafi w życiu zajmować z powodzeniem najrozmaitsze stanowiska.

Najczęściej okazuje dużo energii i objawia w czynach mocną wolę. Gdy raz się do czegoś zabierze — rzadko nie doprowadzi do pomyślnego zakończenia.

Wady. Lubi być wyróżnianym — ale nie jest znowu zbyt dyskretnym — i nieraz też nie potrafi utrzymać w tajemnicy ani swych własnych sekretów ani też powierzonych mu przez innych.

Czego się strzec winien? Namiętności jego są dość silne, a o ile nie zostaną opanowane i zbytnio wybujają — mogą spowodować przykrości życiowe. W miłości może być narażonym na niemiłe przejścia.

Mimo wszystko zrobi karierę, będzie się cieszyć ogólnym uznaniem, a nawet mogą spaść na niego różne zaszczyty.

Kto urodził się 2 września

Wszystkiego najlepszego dla Panien, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 2.09: królowa Hawajów Lydia Lili’uokalani (1838), polski pisarz Czesław Janczarski (1911), polski reżyser filmowy Walerian Borowczyk (1928), polski aktor Stefan Friedmann (1941), amerykański aktor Keanu Reeves (1964), meksykańska aktorka Salma Hayek (1966), polska wokalistka Tatiana Okupnik (1978).

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 2 września

Będzie zbierać żniwo, chociaż nie zawsze troszczył się o siew.

Towarzyski, usposobiony wspaniałomyślnie – chociaż nie posiada zbyt silnej woli – jest naogół pracowity a w życiu dość szczęśliwy.

Praktyczny a jednak usposobiony filozoficznie – posiada zdolności konstrukcyjne. Ostrożny, krytyczny, dyplomatyczny, wynalazczy — troszczy się o swe sprawy i umie koło nich chodzić.

A jednak mimo całą swą zdolność do interesów niezawsze orientuje się jednak w ludzkiej chciwośc i pożądliwości – i stąd łatwo może zostać oszukanym.

Cechuje go wrażliwość niezwykła — i dzięki temu z wiekiem staje się coraz bardziej zamkniętym w sobie, pogrążając się w rozmyślaniach samotnych.

Lubi wszystko co niezwykłe, dziwne, niecodzienne. Interesuje się również badaniami przyrodniczymi.

Szlachetny, uprzejmy - rozmiłowany jest w podróżach. Okazuje skłonności do oszczędności.

Dzięki swej harmonijnej i sympatycznej naturze – przyciąga do siebie zarówno przyjaciół jak i pieniądze.

Zdobywanie środków materialnych dość łatwo mu przychodzi — ale niezawsze potrafi z nich uczynić mądry użytek. Dzięki intrygom kobiecym — może mieć z tego powodu nieraz przykrości.

Czego się strzec winien? Niechaj nie poddaje się zbytnio namiętnościom, gdyż z tej strony grozi mu w życiu niebezpieczeństwo.

Zawód dlań najlepszy wymagający inteligencji i zdolności analitycznych. Może być dobrym urzędnikiem, kupcem, doktorem, nauczycielem, agronomem a także ł artystą.

Czeka go w życiu powodzenie, które osiągnie bez wielkich wysiłków. Będzie zbierać żniwo – chociaż nie troszczył się o siew.

Kto urodził się 1 września

Wszystkiego najlepszego dla Panien, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 1.09: królowa Polski i Czech Ryksa Elżbieta (1288), caryca Rosji, żona Aleksego I Romanowa Natalia Naryszkina (1651), amerykański pisarz Edgar Rice Burroughs (1875), rosyjski pisarz Andriej Płatonow (1899), polski arcybiskup metropolita lubelski Józef Życiński (1948), amerykańska piosenkarka pochodzenia kubańskiego Gloria Estefan (1957), polska wokalistka zespołu Sistars Natalia Przybysz (1983).

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.
Kto urodził się 1 września

Może okazać zdolności dziennikarskie i literackie.

W jego naturze dużo jest posłuszeństwa i skromności. Odczuwa podświadome dążenie do wszystkiego co czyste, idealną tęsknotę do tego co wzniosłe proporcjonalne, piękne w kształtach.

Wynalazczy, zręczny we wszelkich studiach naukowych
- odznacza się swym zamiłowaniem do medycyny i chemii. Styl jego jest płynny i jasny, a jego zdolności pisarskie mogą osiągnąć wysoki poziom rozwoju i przynieść mu uznanie ogólne.

Zazwyczaj szybko też robi karierę w życiu gdyż mimo swą skromność — wykazuje dużą zręczność w każdej sytuacji życiowej, gdzie można coś zarobić.

Bardzo interesuje się higieną i nieraz też skłonny jest do przesady pod względem jej zachowania, sposobów odżywiania, diety i t. p. co potęguje się z wiekiem.

Najczęściej jednak sam cierpi na choroby urojone, których symptomatów doszukuje się u siebie starannie. Często też mówi o tych swoich urojeniach chorobowych — a dzięki dużej sile wyobraźni jaką posiada – może nawet zachorować naprawdę.

Szuka wówczas pociechy w opowiadaniu wszystkim o swym cierpieniu — staje się bardzo pretensjonalnym i nie zwracającym uwagi na cierpienia innych.

Co mu grozi? Straty majątkowe, od których nie będzie się umiał ustrzec.

Jego małżeństwo — może okazać się niezbyt pomyślne, a żona może być dość gniewna i nie mająca zbytniej ochoty do zajęć domowych. Trzeba dodać, że takie wskazówki na każdy dzień roku muszą być z natury rzeczy tylko bardzo ogólne, i nie wykluczają bynajmniej poszczególnych wypadków całkiem odrębnych – zależnie od horoskopu i charakteru poszczególnego człowieka.

Wady. Jest to charakter dość bierny – – nie przejmuje się zbytnio swemi obowiązkami i nieraz traktuje je tylko „aby zbyć”.

Przywiązany do zbytku i użycia – nie lubi się wysilać i zbyt łatwo wybucha gniewem.

Kto urodził się 31 sierpnia

Wszystkiego najlepszego dla Panien, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 31.08: cesarz rzymski Kaligula (12), cesarz rzymski Kommodus (161), królowa Holandii Wilhelmina (1880), brytyjski muzyk Van Morrison (1945), amerykański aktor Richard Gere (1949), polski muzyk Robert Gawliński (1963), polska aktorka Kinga Preis (1971), polski gitarzysta Dariusz Krupa (1976).

Kto urodził się 31 sierpnia

Spokojny, szlachetny – zachowuje się prosto i naturalnie.

Jest dobrym obywatelem swego kraju i posłuszny panującym prawom – spełnia swe obowiązki. Jego umysł jest spokojny, kontemplacyjny, nieraz o skłonnościach poetyckich, nastrojony idyllicznie. Lubi muzykę, przyrodę i życie wiejskie. Lubi wycieczki w góry, a w ogóle wchodzenie na miejsca wysokie sprawia mu przyjemność.

Szlachetny, otwarty, prawy – jest to człowiek o charakterze niepodległym, a zachowuje się bardzo prosto i naturalnie. Ostrożny, praktyczny – powodzenie może osiągnąć w związku z podróżami. Wykazuje duże zdolności w kierunku finansowym. Dużo robi dla innych i nieraz przy tym zapomina o sobie i swych własnych interesach. Jest to człowiek publiczny, interesujący się żywo sprawami społecznymi, postępem, ideałami humanitarnymi. Nic ludzkiego nie jest mu obce, a instynkty opiekuńcze i rodzinne ma rozwinięte bardzo silnie.

Wadą jego jest, że mało ma ochoty do uciążliwej pracy – i raczej woli się zagłębiać w rozmyślaniach lub marzeniach.

Choroby jakie ewentualnie mogą mu grozić – to rozstroje nerwowe i niedomagania żołądkowe, które jednak najwięcej dotykają osoby nieostrożne, nie dbające o siebie.

Do czego winien dążyć? Przede wszystkim powinien starać się poznać swe wady. Niechaj w stosunku do siebie samego używa również tego szkła powiększającego, jakie stosuje do rozpatrywania wad innych ludzi. Niechaj zrozumie, że krytyka szorstka, pośpieszna, zawzięta – jaką stosuje wobec innych – może być dla osób wrażliwych więcej przykrą od bólu fizycznego.

Co mu grozi? Że ci ludzie, którym służył z całym oddaniem się – odpłacą mu niewdzięcznością. Na ogół trzeba stwierdzić, że jego życie przeważnie upływa dość spokojnie i w końcu zostaje uwieńczone powodzeniem.

W wieku późniejszym nieraz odosabnia się od ludzi i żyje samotny, oddając się kontemplacji i rozmyślaniom.

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 30 sierpnia

Wszystkiego najlepszego dla Panien, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 30.08: angielska pisarka Mary Shelley (1797), francuski pisarz Théophile Gautier (1811), polski logik, filozof Józef Maria Bocheński (1902), polska aktorka Ryszarda Hanin (1919), polski tenisista Wojciech Fibak (1952), polski piosenkarz Rudi Schuberth (1953), prezydent Białorusi Alaksander Łukaszenka (1954), rosyjska dziennikarka Anna Politkowska (1958), rosyjski podpułkownik KGB/FSB Aleksander Litwinienko (1962), polska piosenkarka Katarzyna Nosowska (1971), amerykańska aktorka Cameron Diaz (1972), polski lekkoatleta, miotacz kulą, mistrz olimpijski Tomasz Majewski (1981).
Kto urodził się 30 sierpnia

Łatwo przesadza w analizowaniu i krytykowaniu innych.

Jest to człowiek, który mówi innym przykrości „dla ich własnego dobra”. Skromny, zamknięty w sobie – nie można powiedzieć, aby nie był towarzyski, ale często w towarzystwie, zwłaszcza osób płci odmiennej -zachowuje się niezręcznie.

Jest zwolennikiem piękna, ładnych kostiumów i okazałych wystąpień publicznych – sam jednak niechętnie wysuwa się naprzód – gdyż jest bardzo wrażliwy, ostrożny i delikatny. Intelekt jego jest bardzo aktywny, bystry i obfituje w różnorodne idee.

Ma zdolności naukowe i na tym polu może osiągnąć pewne plusy. Dzięki swej wielkiej wrażliwości zależnym jest w wysokim stopniu od otoczenia. Antypatyczne – silnie działa mu na nerwy. Może osiągnąć powodzenie w zakresie statystyki a także wszelkich produktów ziemi, jak bawełna, len, konstrukcje drzewne, rośliny medyczne lub wszelkie pokarmy.

Usposobienie jego jest uprzejme i szlachetne, uczucia wierne a charakter prawy i czysty. Małżeństwo jednak niezbyt go interesuje i w nim czekają go nieraz przykrości.

Wady. Chętnie miesza się do spraw innych ludzi, jest niechętny, nieporządny, niedbały, co może sprowadzić na niego trudności życiowe. Jego tendencje analityczne są bardzo silne i każdą rzecz potrafi rozłożyć na najmniejsze części składowe i rozdrobnić na kawałeczki. Przez swą krytykę odbiera odwagę czynu zarówno sobie jak i innym zwłaszcza ludziom mniej uzdolnionym w dowodzeniu. Nieraz drażni swymi krytykami otoczenie. Wszędzie widzi wady i ułomności – tylko własnych błędów wcale nie dostrzega. Ale z drugiej strony trzeba przyznać, że on nie chciałby nikomu wyrządzać specjalnie przykrości swym niemiłosiernym krytykowaniem: gani innych – chcąc im przyjść z pomocą.

Choroby jakie mogą mu grozić ewentualnie – to w pierwszej linii niedomagania kiszek. Powinien jak najmniej używać lekarstw, gdyż jego organizm jest bardzo wrażliwy, a wszelkie zbyt silne medykamenty szkodzą mu wyraźnie. W razie zachorowania – sama przyroda jego organizmu najwięcej się przyczyni do wyzdrowienia.

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 29 sierpnia

Wszystkiego najlepszego dla Panien, które mają dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 29.08: angielski filozof John Locke (1632), polski matematyk, astronom Jan Śniadecki (1756), belgijski pisarz Maurice Maeterlinck (1862), szwedzka aktorka Ingrid Bergman (1915), amerykański muzyk jazzowy Charlie Parker (1920), amerykański polityk i kandydat na prezydenta USA John McCain (1936), polska piosenkarka Zdzisława Sośnicka (1945), polski muzyk Grzegorz Ciechowski (1957), amerykański piosenkarz Michael Jackson (1958).


Kto urodził się 29 sierpnia

Łatwo zarabia pieniądze, ale równie szybko je wydaje.

Dyskretnie potrafi wykorzystać nadarzające się możliwości życiowe. Aktywny, bardzo inteligentny, o zainteresowaniach wszechstronnych, jest niezwykle zdolnym obserwatorem i obiecującym eksperymentalistą. Jego światopogląd jest materialistyczny.

Milczący, zamknięty w sobie, ma zdolności wynalazcze i chętnie zajmuje się studiami naukowymi. Zwłaszcza interesuje go chemia. Jest to człowiek sympatyczny, chętnie służący innym swoją pomocą. Nastrojony pokojowo, wesoły, radosny, jest energiczny, i lubi wszelkiego rodzaju rozrywki i przyjemności.

Pełen ufności, patrzy z nadzieją w przyszłość, i nie zraża się łatwo. Zazwyczaj bywa sumienny, lubi porządek i systematyczność. Chociaż posiada łatwość dostosowywania się do warunków życiowych – nie zawsze czuje się szczęśliwy. Zazwyczaj bywa dość przystojny.

Wiedzie mu się w miłości: w małżeństwie natomiast mniej może być szczęśliwy. Trzeba dodać, że małżeństwo wywiera na niego wpływ całkiem specjalny – gdyż dzięki swej niezwykłej wrażliwości silnie popada pod wpływ żony, która swą zmysłowością lub czystością działa nań niezwykle silnie. Związki najlepsze z osobami urodzonymi w czasie od 22 grudnia do 21 stycznia i od 20 kwietnia do 21 maja.

Pod względem pokarmu jest bardzo wymagający i nieraz wykazuje zamiłowanie do specjalnej diety. Jednakże pokarmy najprostsze są dla niego najlepsze; potrzebuje również pełni świeżego powietrza. Wystrzegać się natomiast powinien przyjmowania do wewnątrz wszelkich lekarstw ostrych, gdyż delikatny jego organizm zbyt silnie na nie reaguje.

Wady. Jego natura wykazuje nieraz zbyt mało stałości. W walkach życiowych brak mu często zarówno wytrwałości, jak i odwagi.

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kłopoty finansowe Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski znany jest z rozrzutnego stylu bycia i dużych wydatków – szczególnie na dzieci, których mu wciąż przybywa. W tym roku nie może on jednak liczyć na lukratywne kontrakty reklamowe czy wielkie sukcesy na estradzie. Na drodze do wzbogacenia się stoi mu planeta Saturn, która przebywa w tym roku w znaku Panny, czyli tam, gdzie w swoim horoskopie Wiśniewski ma Słońce, Marsa i Merkurego.

Horoskop Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski urodzony 9 września 1972 r. o godz. 12.20 w Łodzi

Możemy spodziewać się problemów zdrowotnych i zwiększenia ataków na inne gwiazdy. Najgorsze jeszcze przed nim – w październiku 2008 i oraz od marca do lipca 2009 Wiśniewski może spodziewać się większych problemów ze zdrowiem, pieniędzmi i sprawami urzędowymi.

Wisniewski_Michal

Michał Wiśniewski, zdjęcie z zasobów Wikimedia Commons

Czy wytrzyma to jego młoda żona Anna, zodiakalna Baranica o silnej osobowości, której podobno Michał właśnie zmniejszył drastycznie kieszonkowe z kilku tysięcy na kilkaset złotych? Jeśli nie to, wymieni ją na nowy model.

Kto urodził się 28 sierpnia

Wszystkiego najlepszego dla Panien, które obchodzą dziś urodziny!

Sławne osoby urodzone 28.08: cesarz Chin Tàichāng (1582), niemiecki poeta Johann Wolfgang von Goethe (1749), współtwórca Konstytucji 3 Maja Tadeusz Czacki (1765), kanadyjska piosenkarka Shania Twain (1965), polska sztangistka Agata Wróbel (1981).
Kto urodził się 28 sierpnia

Ma silnie rozwinięte poczucie wielkości duchowej. Jest szlachetny.

Jest to człowiek prawy, dojrzały wewnętrznie. Jego przyzwyczajenia są zrównoważone i unormowane, a instynkty szlachetne. Wszelkie obowiązki życiowe spełnia nienagannie, a jego honor jest niepokalany.

Ma on silnie rozwinięte poczucie wielkości duchowej i wzniosłe dążenia. Myśli jego są natchnione i uduchowione, świadomy jest swej potęgi duchowej i wyższości nad innymi ludźmi. Wierny i poświęcający się przyjaciel – doskonale potrafi argumentować i dowodzić: jako oponent jest niezwalczony.

Sam będzie źródłem swej kariery, a powodzenie swe w życiu będzie zawdzięczał własnym zdolnościom wykonawczym, zarówno jak i niezwykle rozwiniętemu intelektowi. Może również osiągnąć powodzenie w zakresie literatury i sztuki.

Życie jego przeważnie upływa równo i spokojnie, a uznanie ogólne jakim się cieszyć będzie, jest zasłużone w całej pełni. Dzięki swym świetnym zdolnościom analitycznym może osiągnąć powodzenie jako krytyk muzyczny i literacki.

Wady. Nie lubi wysilać się zbytnio nad ciężką pracą. Nieraz jest zbyt oziębły, za mało uczuciowy, wykazuje też zbyt mało ambicji oraz instynkty wojownicze.

Jak wychować dziecko dziś urodzone? Jest ono prawdziwym „dzieckiem natury”. Zainteresowania jego są bardzo wszechstronne, uwielbia piękno przyrody, ma silne sympatie i antypatie i odznacza się darem bystrej obserwacji. Łatwo wszystko pojmuje nieraz wykazuje przedwczesną dojrzałość i już w okresie dzieciństwa wykazuje talent do interesów.

Wychowawcy takiego dziecka powinni starać się o to, aby nie kierowało ono swej uwagi na rzeczy ujemne, jak wady towarzyszy lub przywary otoczenia, gdyż inaczej może się w nim rozwinąć zamiłowanie do krytykowania i potępiania innych – co potem może mu zatruć całe życie.

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.