Kto urodził się 13 sierpnia

Wszystkiego najlepszego dla Lwów, które dziś mają urodziny!

Sławne osoby urodzone 13.08: święty, rycerz króla Teodeberta II, protoplasta dynastii Karolingów Arnulf z Metzu (582), król Kastylii i Leónu Alfons XI (1311), założyciel firmy Fiat Giovanni Agnelli (1866), polski generał i polityk Józef Haller (1873), brytyjski reżyser filmowy Sir Alfred Hitchcock (1899), prezydent i premier Kuby Fidel Castro (1926), polska działaczka Wolnych Związków Zawodowych, kawaler Orderu Orła Białego Anna Walentynowicz (1929), biskup polowy Wojska Polskiego, metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź (1945), polski aktor Krzysztof Kolberger (1950), polska aktorka Katarzyna Herman (1971).

Kto urodził się 13 sierpnia

Jest dyskretny i dobrze zna ludzkie charaktery.

Nie lubi ukrywania i tajemnic – i nie zawsze przekłada postępowanie otwarte i prawne ponad wykręty, wyjaśnienia, tłumaczenia – nawet gdyby z tego powodu miały dlań wyniknąć skutki najgorsze. Ma doskonałe zdolności analityczne i potrafi czytać w duszach ludzkich. Łączą go silne więzy uczuciowe z innymi.

Okazuje dużo dyskrecji. Ostrożnie waży na szali swe zamiary, wysiłki i możność wykonania, licząc się z warunkami życia. Jest przewidujący, pełen intuicji i posiada wybitne zdolności wykonawcze. Jest to człowiek szczery, otwarty, pełen energii – a także uduchowiony, dążący do wzniosłych celów.

Nieraz prowadzi głębokie badania i zdobywa mądrość. Doskonale rozumie prawa rządzące życiem społeczeństwa. Władczy -potrafi rządzić innymi i zazwyczaj też w zakresie kierowania i organizowania innych ludzi czeka go powodzenie. Ma dobrą pamięć i potrafi doskonale koncentrować się psychicznie na pracy, jaką wykonuje.
Dzięki doskonałemu orientowaniu się w ludziach – dojdzie do władzy. Na innych ludzi działa ożywiająco i podnosi ich poziom. Wierzy głęboko w ludzkość i w to, że osoby z nim współpracujące dadzą z siebie wszystko najlepsze. Pragnie on rozbudzić szlachetny rezonans w sercach otoczenia, dodaje mu odwagi, energii, aby jego nadzieje nie zostały zawiedzione. Gdy jednak to nastąpi – liczy na poprawę w przyszłości.

Nigdy nie wymaga od nikogo pracy ponad siły, spełnienia takich rzeczy, których dana osoba nie jest w stanie wykonać. Interesuje się zarówno nauką jak i sztuką, a specjalnie troszczy się o to, aby zapewnić dobrobyt biednym, cierpiącym, chorym, uciśnionym. Chętnie zapomina o sobie, troszcząc się o innych, przy czym okazuje punktualność, metodyczność i ostrożność.

Ma poczucie humoru, jest gościnny, a z rodziną łączą go dobre stosunki – ma do niej dużo przywiązania. Jego bezinteresowność zapewni mu wyniesienie życiowe.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 12 sierpnia

Wszystkiego najlepszego dla Lwów, które dziś mają urodziny!

Sławne osoby urodzone 12.08: król Danii i Norwegii Christian III (1503), król Wielkiej Brytanii i Irlandii Jerzy IV (1762), austriacki fizyk Erwin Schrödinger (1887), ostatni następca tronu Rosji Aleksy Romanow (1904), polski pisarz Leon Pasternak (1910), amerykański finansista George Soros (1930), królowa Tajlandii Sirikit (1932), amerykański gitarzysta Pat Metheny (1954), polski aktor Artur Barciś (1956), dziennikarz i publicysta kulinarny Robert Makłowicz (1963).

Kto urodził się 12 sierpnia

Cieszy się popraciem ważnych osobistości.

Odznacza się swą niezwykłą intuicją, wyobraźnią i obrotnością, a jego życie myślowe jest bujne i płodne, obfitujące w pomysły i idee. Subtelny, rozumny – doskonale potrafi układać swe liczne i różnorodne projekty i plany.

Pełen energii okazuje dużą ekspansję życiową – nieraz jednakże nastrojonym bywa opozycyjnie. Osoby wyżej stojące zazwyczaj popierają go w życiu i zawdzięcza im stanowiska odpowiedzialne, jakie zajmuje.

Dzięki swym wszechstronnym zdolnościom – może stać się popularnym; będzie podróżować po krajach rozlicznych. Pomimo liczne zmiany i przejścia, jakie czekają go w życiu, dzięki swym stosunkom z osobami wybitnymi w końcu się wybije i uzyska ogólne uznanie.

Zawód. Powodzenie może osiągnąć przy wszelkich występach publicznych, przy czym trzeba zaznaczyć, że urodziny dzisiejsze obdarzają zdolnościami do sztuki dramatycznej. A zatem może być dobrym aktorem, nauczycielem, instruktorem, organizatorem – a w ogóle może osiągnąć powodzenie we wszelkim zajęciu, które wysuwa go na pierwsze miejsce i zmusza do nauczania lub bawienia albo też rządzenia innymi ludźmi.

W każdej sferze życia pragnie zająć jakieś stanowisko wybitne – a to odpowiednio do swego urodzenia. Bardzo trudno mu przychodzi zajmować stanowisko podwładnego i tylko w tym wypadku może na nim dłużej wytrzymać, gdy ma jeszcze pod sobą innych podwładnych. Będzie żyć długo i jeszcze pod koniec życia rozwinie niezwykłą aktywność i przejawi wielką energię.

Co mu grozi? Że swą ekspansję i aktywność będzie rozpraszać na przedsięwzięcia nieprodukcyjne, które nie mogą mu przynieść rezultatów życiowych.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 11 sierpnia

Wszystkiego najlepszego dla Lwów, które dziś mają urodziny!

Sławne osoby urodzone 11.08: cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego Henryk V (1081), królowa Aragonii Petronela Aragońska (1135), polski generał, polityk Władysław Anders (1892), hiszpański pisarz Fernando Arrabal (1932), polski reżyser teatralny Jerzy Grotowski (1933), prezydent Pakistanu Pervez Musharraf (1943), polski psycholog, psychoterapeuta Andrzej Samson (1947), amerykański informatyk, założyciel Apple Computer Steve Wozniak (1950), polski dziennikarz telewizyjny Piotr Kraśko (1971).

Kto urodził się 11 sierpnia

Może awansować wysoko.

Pełen godności – jednocześnie jest dość skromny i ustępliwy, uwzględniający pragnienie swego otoczenia. Chociaż ma władczy charakter i dąży do władzy i wpływów – jest szlachetny, interesuje się sztuką i wykazuje zamiłowania estetyczne. Wszystkie powyższe cechy charakteru odnoszą się jednakże tylko do ludzi, którzy osiągnęli pewien poziom rozwoju.
Typ nierozwinięty – okazuje niczym niepowściągnione pragnienie wyróżnień i zaszczytów, a jego śmieszna ambicja pcha go do zajmowania stanowisk o dużym autorytecie i odpowiedzialności – z czym sobie zupełnie poradzić nie umie.

Kto urodził się w tym dniu – może liczyć na poparcie osób wyżej stojących, a w życiu może osiągnąć stanowisko wybitne i zyskać uznanie. Mimo wszelkie przejścia życiowe i przewroty może w końcu zatryumfować. Z krewnymi czekają go nieporozumienia.

Wady, jakie przynoszą te urodziny, to brak inicjatywy i zbytnia ustępliwość, a człowiek dziś urodzony będzie musiał w życiu walczyć z przeciwnikiem silniejszym od siebie. Dzięki temu, że w naturze swej ma zbyt dużo pychy i uporu – przeciwstawia się ogólnie przyjętym poglądom i przez to narażonym zostaje na zacięte krytyki, a nawet straty.

Gdyby rodzice i wychowawcy mogli zrozumieć, jak wielkie możliwości rozwojowe tają się w takim dziecku – nie szczędziliby żadnych wysiłków na jego jak najdoskonalsze wykształcenie. Jest ono niezwykle wrażliwe i utalentowane, ale nie będzie rozwijać się harmonijnie, o ile nie otoczy się go stałą uprzejmością w obcowaniu, niezmienną życzliwością i miłością.

Jego ognista impulsywna natura potrzebuje najrozmaitszych rozrywek i urozmaicenia monotonnych podręczników szkolnych.

Dzięki wychowaniu starannemu jego zdolności mogą rozwinąć się niezwykle dodatnio i pozwolą mu osiągnąć bardzo wysoki poziom kulturalny.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Wojna w Gruzji a zaćmienia Słońca i Księżyca

Miałam dziś napisać o horoskopie kontrowersyjnej Olimpiady w Pekinie, dzień rozpoczęcia Igrzysk został przyćmiony przez inne wydarzenie: Gruzja rozpoczęła zbrojną interwencję w Osetii Południowej, swojej autonomicznej prowincji, przez co złamała rozejm sprzed kilkunastu lat i sprowokowała Rosję do militarnej interwencji. Wojna – już teraz można tak stwierdzić – rozpoczęła się 8.08.2008 o północy. Oto horoskop rozpoczęcia wojny w Gruzji:

Horoskop wojny na Kaukazie 2008 r.

Wojna w Gruzji 08.08.2008 godz. 00:00, Tbilisi, Gruzja

Horoskop rozpoczęcia wojny pokazuje, że szanse są bardzo nierówne, ale działania wojenne będą bardzo zaciekłe. Mars w opozycji do Urana świetnie oddaje tutaj atak z zaskoczenia, jaki przeprowadziła Gruzja. Ascendent w znaku Byka i Wenus, władczyni tego znaku, oznaczają Gruzję, która rozpoczęła ten konflikt. Mars, władca Skorpiona i VII domu, jest sygnifikatorem Rosji, która podjęła działania zbrojne przeciw Gruzji. Obie planety znajdują się w znaku Panny, czyli są tak jakby na tym samym polu – można powiedzieć dosłownie: na polu bitwy. Stąd można wysnuć wniosek, że wojna będzie trwała długo. Wenus jest jednak w znaku swojego upadku, co wskazuje na słabą pozycję Gruzji w tym konflikcie i nie wróży dobrze jej działaniom militarnym. Mars tworzy aplikacyjną kwadraturę do Plutona, drugiego władcy Skorpiona, co oznacza zwiększenie ataków i ilości wojska ze strony Rosji w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Wenus tworzy aplikacyjny sekstyl z Księżycem – co oznacza poparcie ludności Gruzji dla wojny, ale potem utworzy koniunkcję z Saturnem – Gruzja poniesie bardzo duże straty, niewykluczone że terytorialne oraz straci swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Najbardziej ucierpi ludność cywilna, co w tym horoskopie jest podkreślone przez Księżyc, który przebywa w znaku swojego upadku czyli w Skorpionie.

Niedawne zaćmienie Słońca w 9 stopniu znaku Lwa miało bardzo silne oddziaływanie na horoskopy wielu państw i przywódców, o czym pisałam w artykule Całkowite zaćmienie Słońca 1.08.2008 r. W horoskopie Gruzji zaćmienie utworzyło opozycję do Księżyca. Nie wróży to dobrze Gruzinom i Osetyńczykom, bo zapowiada duże straty w ludności cywilnej. Na długą i wyczerpującą wojnę wskazuje też tranzyt Plutona, który od grudnia 2008 r. przez trzy kolejne lata będzie tworzył kwadraturę do Marsa horoskopu Gruzji – co oznacza zmagania militarne i zaciętą walkę o swoje. Pluton dodatkowo będzie tranzytował kwadraturą oś horoskopu Gruzji MC – IC, co oznacza walkę wewnętrzną (tak samo było w przypadku Pakistanu kilka miesięcy temu) i kryzys dotychczasowej władzy.

Horoskop Gruzji

Gruzja – ogłoszenie niepodległości 9.04.1991 r. 12:00 Tbilisi, Gruzja

W horoskopie Saakasziwliego zaćmienie to utworzyło koniunkcję z Księżycem (nie wiadomo jednak, w którym jest on stopniu, czyli trudno określić ścisłość aspektu) i opozycję do Marsa, który oznacza walkę, przemoc, a także w horoskopie głowy państwa stosunek do wojska i sił militarnych. Zaćmienie utworzyło również opozycję do progresywnego Słońca prezydenta Gruzji w 9 st znaku Wodnika. Jakby tego było mało, tranzytujący Pluton od czerwca zbliża się w retrogradacji do Słońca Saakaszwiliego, które jest w 28 st 14 min znaku Strzelca. Kiedy Pluton działał poprzednim razem na ten punkt w jego horoskopie, czyli pod koniec 2007 r. i w styczniu 2008 r., Saakaszwili zwalczał opozycje w Gruzji i przygotowywał się wyborów prezydenckich, które w końcu wygrał. Był oskarżany o korupcję i zapędy totalitarne w rządzeniu krajem.

Horoskop Micheila Saakaszwiliego

Micheil Saakaszwili ur 21.12.1967 r. w Tbilisi, w Gruzji

Teraz poprowadził Gruzję na wojnę, która jest jego politycznym samobójstwem. Niestety, może ono potrwać długo. Przed nami bowiem 16.08.2008 r. drugie w sierpniu zaćmienie – tym razem Księżyca w znaku Wodnika. Jest ono ściśle powiązane z zaćmieniem Słońca z lutego 2008 r. w znaku Wodnika, kiedy to Kosowo ogłosiło niepodległość i odłączyło się od Serbii. Teraz Osetia walczy o swoją niezależność. Pluton, który cofnął się do znaku Strzelca, do listopada będzie dodawał Saakaszwiliemu sił i będzie go mamił snami o potędze. Niestety, oprócz politycznego samobójstwa (Gruzja poprzez atak na Osetię straciła szanse na zbliżenie z Europą i na przyjęcie do NATO) prezydentowi Gruzji grozi też wielkie niebezpieczeństwo – tranzyt Plutona daje często zagrożenie życia przez zamachy i ataki z ukrycia (patrz mój artykuł Pluton i śmierć Benazir Bhutto).

Tyle tak na szybko, jutro ciąg dalszy z horoskopami Rosji i UE.

Kto urodził się 10 sierpnia

Wszystkiego najlepszego dla Lwów, które dziś mają urodziny!

Sławne osoby urodzone 10.08: hrabia Luksemburga i król Czech Jan Luksemburski (1296), prezydent USA Herbert Hoover (1874), amerykański przedsiębiorca, współzałożyciel wytwórni filmowej Warner Bros Sam Warner (1887), polski pisarz Tadeusz Dołęga-Mostowicz (1898), polska pisarka Maria Szypowska (1904), polski pianista Witold Małcużyński (1914), polski pisarz Jerzy Pilch (1952), amerykańska aktorka Rosanna Arquette (1959), hiszpański aktor Antonio Banderas (1960).

Kto urodził się 10 sierpnia

Pragnie wcielić w czyn ideały.

Klucz powodzenia życiowego w jego własnym ręku spoczywa... wszystko w życiu zawdzięczać będzie samemu sobie. Nie jest to bowiem człowiek przeciętny i gdyby urodził się nawet w sferze niższej – zostanie wyniesionym ponad swe pochodzenie.

Już jego młodość wypełniają wysiłki długotrwałe, a dzięki wielkiej odwadze, jaką okazuje w połączeniu ze stałością – może zostać człowiekiem popularnym. Uprzejmy, sympatyczny, pracowity – czas swój chętnie poświęca na studia.

Stopniowo zdobywa bogactwo. Umysł jego jest uzdolniony niezwykle i bardzo wszechstronny – a dzięki jego wysiłkom intelektualnym oraz umiejętności przyswajania sobie różnych idei i pomysłów – jego życie może wywrzeć wpływ na otoczenie i nawet odbić się na własnym społeczeństwie.

Obdarzony jest również wielką oryginalnością, zdolnością czynienia wynalazków i odkryć a także umiejętnością układania świetnych projektów. Doskonale też orientuje się w różnorodnych dziedzinach wiedzy, a czas jego wypełniają badania, z których potrafi niezwykle umiejętnie wyprowadzać swe wyniki.

Dzięki wrodzonej potężnej inteligencji, niezwykle łatwo przyswaja sobie wszelkie teorie naukowe. Prawy i prawdomówny – może osiągnąć niezwykłe znaczenie życiowe i być podziwianym ogólnie za swe pożyteczne dla społeczeństwa czyny.

Kobieta tak urodzona – jest żywa i dość popędliwa, mówi dużo, a słowa jej nie zawsze są miłe. Poza tym jest jednakże osobą myślącą i dobroduszną. Niechaj się strzeże ognia. Cechują ją silne namiętności i uczucia. Dzieci nie będzie mieć wiele.

Choroby związane z tymi urodzinami - to stany gorączkowe, zapalne i niedomagania serca. Wszelkie niedomagania fizyczne odbijają się przede wszystkim na biciu serca i nieprawidłowym krążeniu krwi.

Najlepsze lekarstwa - to miłość, spokój, harmonijne otoczenie i codzienny okres samotności, w której pacjent może się skupić wewnętrznie.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Tarot Jogi (Yoga Tarot) – nowość Lo Scarabeo 2008

Miesiąc temu pojawiła się kolejna nowość z propozycji wydawnictwa Lo Scarabeo na ten rok: Tarot Jogi (Yoga Tarot) autorstwa Massimiliano Filadoro i Adriana Farina.

Tarot Jogi - Karta II KapłankaTarot Jogi (Yoga Tarot) jest inspirowany filozofią jogi. 22 Wielkie Arkana pokazują główne etapy praktyki jogi i poznawania samego siebie. 56 Małych Arkanów pogrupowanych w czterech dworach przedstawia cztery główne rodzaje jogi i obszary działania człowieka: Denary to Hatha Joga (Życie), Buławy to Karma Joga (Twórczość), Kielichy to Bahkti Joga (Miłość), a Miecze to Raja Joga (Byt).

Tarot na pewno będzie ciekawym narzędziem do praktyki własnej lub wróżenia dla osób, które praktykują jogę lub fascynują się Indiami i ich kulturą.

Napisy na kartach i instrukcja w kilku językach (angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański). My dodajemy tłumaczenie instrukcji na język polski. Cena talii z instrukcją po polsku 59 zł w naszym sklepie internetowym www.sklepmagiczny.pl. Zobacz więcej obrazków kart z tej talii.

Kto urodził się 9 sierpnia

Wszystkiego najlepszego dla Lwów, które dziś mają urodziny!

Sławne osoby urodzone 9.08: caryca Rosji, żona Piotra I Wielkiego Eudoksja Łopuchina (1669), polski polityk, działacz narodowy Roman Dmowski (1864), prezydent Ukrainy Leonid Kuczma (1938), polska poetka i satyryk Maria Czubaszek (1939), włoski polityk Romano Prodi (1939), amerykańska aktorka Melanie Griffith (1957), amerykańska piosenkarka i aktorka Whitney Houston (1963), amerykańska aktorka Gillian Anderson (1968), francuska aktorka Audrey Tautou (1978).

Kto urodził się 9 sierpnia

Żyje samodzielnie i lekceważy sobie zdanie innych ludzi.

Urodziny dzisiejsze dają dwa typy. Jeden ujemny – to człowiek bombastyczny i samochwał. Typ zaś dodatni – jest współczujący, szczery, o naturze majestatycznej i uczuciach ognistych. Typ dodatni pragnie w czyn wcielić swe ideały, co mu się udaje w końcu dzięki jego gorliwości i wierze w siebie. W całej pełni zdaje on sobie sprawę ze swego znaczenia.

Wypełnia go bogata treść wewnętrzna i dąży do uduchowienia. Natchnienia swe czerpie z głębin własnego ducha, a gdy rozwinie się odpowiednio – staje się zdolnym do wielkich czynów.

Życie jego wypełniają wysiłki wytrwałe. Nieraz niesie na sobie poważną odpowiedzialność i cieszy się zaufaniem społeczeństwa. Jest zacięty, wytrwały, ale również i mściwy. Nie można o nim powiedzieć, aby był niewdzięczny – ale nie zapomina uraz doznanych.

Bardzo nieustępliwy – prędzej zginie aniżeli się podda. Posiada on swój własny zakres w życiu, swe własne cele i zadania specjalne. Jego przyjemności i rozrywki są też całkiem swoiste, odrębne od rozrywek innych ludzi. Mało sobie robi ze zdania innych – gdyż wewnętrznie żyje on życiem całkiem samodzielnym – poza społeczeństwem.

Czekają go podróże dalekie, dzięki którym może zdobyć popularność. Lubi ostentację życiową i uroczyste występy. Wzniesie się ponad sferę swego pochodzenia i może zostać osobą wybitną, co może nastąpić również i za granicą.

Zwłaszcza pod koniec życia może osiągnąć powodzenie. Zdrowie tak urodzonych ludzi – bywa również dwojakie. Albo są to jednostki wyjątkowo silne, promieniujące swe siły życiowe na otoczenie – albo też osoby chorowite.

Zły wpływ na zdrowie wywierają cierpienia sercowe, co pochodzić może z przykrości uczuciowych lub braku wzajemności, ujemnie nań działa dysharmonijne lub niesympatyczne otoczenie. U ludzi nierozwiniętych dołącza się do tego cierpienie z powodu zranionej próżności lub niemożności osiągnięcia wyróżnień i pochwał.

Co mu grozi. Niebezpieczeństwa natury fizycznej.

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Magia liczby 8 i Irzyska Olimpijskie w Pekinie

Dziś niezwykła data 8.08.2008, która zawiera w sobie aż trzy Ósemki. Liczba 8 w numerologii jest powiązana z ziemią i materią. Oznacza szczęście, powodzenie materialne i wymierne zyski.

8_ewolucja

Ewolucja znaku 8 od Indii do Europy, zdjęcie z zasobów Wikimedia Commons

Plany, jakich podejmiemy się tego dnia, mogą przynieść nam zyski finansowe, choć wymagać będą również ciężkiej pracy. Szczególną uwagę na liczbę 8 zwracają Azjaci. Na wschodzie uważana jest za liczbę błogosławioną, która zapewnia nie tylko finansowy sukces, ale opiekę przodków. Jest bowiem liczbą połączenia nieba i ziemi czyli nieśmiertelności.

Nieprzypadkowo data rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie to 08.08.2008 o godz. 8.08 wieczorem. Ta data sprzyja zyskom finansowym i ekonomicznym dla Chin dzięki olimpiadzie oraz zdobywaniu medali przez chińskich zawodników.

Wybranie tej daty ma wielkie znaczenie dla wielu prostych ludzi w Chinach. Wierzą, że dzięki niej kultura chińska będzie lepiej znana i szanowana na świecie. 8 sprzyjać będzie polepszeniu energii całego narodu.

Jest to szczęśliwa data dla każdego przedsięwzięcia, szczególnie ślubów i inwestycji, zakładania spółek lub zaczynania projektów, które mają przynieść duże zyski.