Wystawa Wolnomularstwo Polskie w Toruniu

Wystawa o masonerii
Do 28 lutego można w toruńskim Domu Eskenów przy ul. Łaziennej 16 obejrzeć wystawę:

WOLNOMULARSTWO POLSKIE

Wystawa jest pierwszą od wielu lat prezentacją dziejów wolnomularstwa na ziemiach polskich oraz próbą przybliżenia jego filozofii poprzez dokumenty masońskie, listy, dyplomy, grafiki, portrety słynnych masonów. Na wystawie zaprezentowano bogaty zbiór pamiątek masońskich znajdujący się w Muzeum Okręgowym w Toruniu (większość eksponatów pokazana jest szerszej publiczności po raz pierwszy) oraz w innych instytucjach kulturalnych i naukowych w Polsce.

Obiekty na wystawę zostały wypożyczone z najznakomitszych polskich instytucji kultury: m.in. z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Literatury w Warszawie, z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z prywatnych kolekcji. Scenariusz wystawy powstał w konsultacji z historykami zajmującymi się tematyką masońską.

Ekspozycja jest próbą obalenia mitów, narosłych przez ostatnie trzy wieki wokół masonerii i ma przybliżyć widzom sposoby działania wolnomularstwa na przykładzie m.in. polskich lóż masońskich. Każdy zwiedzający wystawę pozna zarys historii wolnomularstwa europejskiego, dzieje masonerii polskiej, ich symbolikę, obrzędy, hierarchię i funkcje członków. Pokazane zostały przedmioty związane z lożami lub konkretnymi osobami np. fartuszki, szarfy, rękawiczki, oznaki, młotki, pieczęcie, kielichy, insygnia, biżuteria, broń ceremonialna itp. Obejrzeć można również rekonstrukcję wnętrza loży oraz portrety malarskie i graficzne, a także fotografie przedstawiające słynnych wolnomularzy. Można również zapoznać się z obecną działalnością Wielkiej Loży Narodowej Polski.

Wystawa potrwa do 28 lutego.

Wystawa „Wolnomularstwo polskie XVIII – XX w. Mity i prawda?” jest pierwszą od wielu lat prezentacją dziejów wolnomularstwa na ziemiach polskich oraz próbą przybliżenia jego filozofii poprzez dokumenty masońskie, listy, dyplomy, grafiki, portrety słynnych masonów. Na wystawie zaprezentowano bogaty zbiór pamiątek masońskich znajdujący się w Muzeum Okręgowym w Toruniu (większość eksponatów pokazana jest szerszej publiczności po raz pierwszy) oraz w innych instytucjach kulturalnych i naukowych w Polsce.
Ekspozycja jest próbą obalenia mitów, narosłych przez ostatnie trzy wieki wokół masonerii i ma przybliżyć widzom sposoby działania wolnomularstwa na przykładzie m.in. polskich lóż masońskich.
Każdy zwiedzający wystawę pozna zarys historii wolnomularstwa europejskiego i dzieje masonerii polskiej, ich symbolikę, obrzędy, hierarchię i funkcje członków.

Wystawa czynna od 11 października 2008r. do 28 lutego 2009r.,
Dom Eskenów, ul. Łazienna 16.
Wystawa współfinansowana przez Gminę Miasta Toruń

DOM ESKENÓW
ul. Łazienna 16
Czynny:
codziennie oprócz poniedziałku
I – IV: 10.00 – 16.00
V – IX: 11.00 – 18.00
X – XII: 10.00 – 16.00
Informujemy, iż w środy wstęp jest bezpłatny.

DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA
ul. Kopernika 15/17
Czynny:
codziennie oprócz poniedziałku
I – IV: 10.00 – 16.00
V-IX: 10.00 – 18.00
X-XII: 10.00 – 16.00
Wstęp płatny od wtorku do niedzieli.

DOM MIKOŁAJA KOPERNIKA
ul. Kopernika 15/17

Ceny biletów:
DOM KOPERNIKA: norm. 10,00 zł, ulg. 7,00 zł
MAKIETA: norm. 12,00 zł, ulg. 7,00 zł
ŚWIAT TORUŃSKIEGO PIERNIKA: norm. 10,00 zł, ulg. 6,00 zł
PROMOCYJNE BILETY NA DWIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PROPOZYCJI: norm. 18,00zł, ulg. 11.00zł

Informujemy, iż wstęp we środy jest płatny!

——————————————————————————–

DOM ESKENÓW
ul. Łazienna 16

Ceny biletów:
– norm. 7,00 zł
– ulg. 4,00 zł

Informujemy, iż wstęp we środy jest bezpłatny!

Kto urodził się 9 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które obchodzą dziś urodziny!
Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 9 lutego

Rozsądny, wytrwały, usposobiony przyjaźnie – wywiera wpływ na innych.

Zadowolony z siebie, usposobiony filozoficznie, zamiłowany w prostym sposobie życia – ma naturę skłonną do samotności. Jego wrażliwość jest tak wielka, że może przejść w mediumiczność. Jego przeczucia sprawdzają się, a nieraz nawiedzają go sny wieszcze.

Okazuje zamiłowanie do studiów głębokich, przejawiając jednocześnie zdolności organizacyjne wraz z umiejętnością zarządzania większymi przedsiębiorstwami. Interesują go zarówno poważne studia jak i sport. Ćwiczenia sportowe odbywa gorliwie i traktuje sport bardzo poważnie, unikając pod tym względem snobizmu.

Tak rodzą się literaci o poważnych podstawach naukowych. Z reguły są dobrymi mówcami i znawcami ludzi, obdarzonymi zdumiewającą zdolnością odczytywania ludzkich charakterów. Człowiek urodzony dzisiaj posiada również dobry słuch muzyczny.

Ludzie, którzy go nie rozumieją, obwiniają go o brak zdolności skoncentrowania się i zbytnią bierność. Najczęściej jest to jednak złudzeniem, gdyż jego zwlekanie jest spowodowane pragnieniem zorientowania się w sytuacji i zebrania jak największej ilości materiału obserwacyjnego. Pragnąłby on bowiem zawsze, aby jego wnioski i konkluzje były oparte na podstawach jak najszerszych.

Prawdę powiedziawszy – istotnie jednak bywają okazje, kiedy nie może sobie dać rady w życiu, gdy zwłaszcza powstają jakieś trudności niespodziewane, a sytuacja wymaga akcji gwałtownej i natychmiastowej. On zaś pragnąłby wszystko załatwiać rozsądnie i polubownie, opierając się na wnioskach logiki i zdrowym rozsądku, unikając środków drastycznych, które jednak czasami są w życiu niezbędne.

W młodości nieraz jest chorowity i nie czuje się zbyt szczęśliwy. Ale sytuacja życiowa poprawia się później stopniowo i najczęściej jest w końcu dobra i stała – dzięki jego wielkiej zdolności przewidywania i orientowania się w swym otoczeniu.

Kto urodził się 8 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które mają dziś urodziny!
Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 8 lutego

Stały, uczuciowy, cierpliwy – okazuje dobre serce.

Swe uczucia, walki i namiętności zamyka wewnątrz swej duszy, a na zewnątrz nic się prawie z tego nie przedostaje. Po jego wyglądzie nie można w ogóle rozróżnić jego uczuć prawdziwych, ani też rozpoznać jego walk wewnętrznych.

Jest to człowiek inteligentny, okazujący dużo entuzjazmu dla nauki i wszelkich spraw humanitarnych. W pracy swej cierpliwy – chętnie oddaje się poważnym studiom. Łagodny, o dobrym sercu, potrafi być również przewidujący, ostrożny i nieufny.

Ma stale i jasno określone cele życiowe i dąży do nich nieustannie. Potrafi prowadzić interesa: może być z niego doskonały rachmistrz. Zazwyczaj odbywa dość dalekie podróże. Nastroje pesymistyczne zmieniają się u niego ze stanami pełnymi nadziei.

W małżeństwie wykazuje dużo zdrowego rozsądku i troski o szczęście swego partnera. Nawet wtedy, gdy stosunki małżeńskie układają się dlań bardzo niepomyślnie i już mówi o rozwodzie – potrafi być ciągle jeszcze wzorowym mężem, ustępliwym, pomocnym, dążącym do wzajemnej harmonii.

Wady. Zatopiony w samym sobie – może okazywać zbyt wielki egoizm, przejawiając również zbytnią zarozumiałość i wyniosłość. Jego przejścia życiowe mogą być spowodowane tym, że nie będzie chciał uznać swej niekompetencji.

Dziecko tak urodzone - jest bardzo interesujące dzięki swej inteligencji i zrozumieniu życia ponad swe lata. Rodzice powinni dzielić się z nim swymi myślami i uważać je raczej za swego towarzysza.

Wówczas okaże ono niezwykłą troskę o dobro rodziny, posłuszeństwo i będzie szczęśliwe, o ile uda mu się coś uczynić dla innych. Pragnie ono bowiem zawsze postępować prawą drogą, stąd też trzeba mu zawsze tłumaczyć, dlaczego należy unikać pewnych czynów. W takim postępowaniu z dzieckiem należy jednak strzec się przesady – inaczej stanie się nadmiernie pewne siebie i zarozumiałe – ze względu na swe zdolności.

Kto urodził się 7 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.
Kto urodził się dnia 7 lutego

Utalentowany, wrażliwy – wierny jest w przyjaźni. Można na nim polegać.

Umie być szczery, nie zdradzając jednak tajemnic. Prosty w zachowaniu się – jest pilny, sympatyczny, ale w sposobie wyrażania się niezbyt czuły.

Ambitny, wrażliwy – ma szlachetne tendencje i naogół zachowuje się dość spokojnie, okazując nierzadko skłonność do małomówności.

Ceni sobie wielce samodzielność i niezależność, a w jego sercu zamieszkuje silne dążenie do wolności. Wszechstronne uzdolnienie łączy się u niego z subtelnym poczuciem humoru, co wzrasta z wiekiem.

Umysł jego jest niezwykle ruchliwy i obrotny, obdarzony świetnym darem obserwacji i subtelnym smakiem. Ma dużo poczucia artyzmu, jest uzdolniony w kierunku sztuki stosowanej, muzyki, obcych języków. Doskonała pamięć łączy się z sądem trafnym i bezstronnym.

Jego wady – to skłonność do szyderstwa i niezdecydowanie. Dzięki temu człowiek urodzony dzisiaj marnuje nieraz okazie życiowe niewykorzystane. Długo trzeba go namawiać, aby się czegoś posłuchał.

Czego się strzec winien. Aby nie dokuczało mu uczucie zazdrości, gdyż może się to później przerodzić w milczącą depresję.

Kobieta urodzona dnia tego jest gospodarna
, pracowita, wytrwałam i lubi życie domowe. Trudno na nią wpłynąć. Idzie swymi własnymi drogami – a mimo to potrafi być czasami również niezdecydowana i niepewna.

W pożyciu małżeńskim człowiek urodzony dnia tego – okazuje dużo zalet, lojalnie i wiernie dotrzymując swych obietnic. Jego tolerancja i humanitaryzm mogą go uczynić obrońcą upośledzonych i pokrzywdzonych.

Opieką swą otacza również ludzi nierozwiniętych, ignorantów, analfabetów – i rozmyślając nad ich losem, dochodzi do konkluzyj, jakie nierzadko wywołują opozycję w jego otoczeniu. Poszukuje przede wszystkim aby wyjaśnić swą analizą, fakty życia codziennego. W swych badaniach jest nieustraszony – nie zna fałszywego wstydu ani skrupułów.

Kto urodził się 6 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które mają dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.


Kto urodził się dnia 6 lutego

Elegancki, dowcipny – okazuje temperament artystyczny.

Jest to osoba przyjemna, zachowująca się w sposób uprzedzający. Lubi towarzystwo dobrane i subtelne. Poglądy jego są dość szerokie, może być dobrym mówcą lub pisarzem. Potrafi obliczać na chłodno i umiejętnie układa swe życiowe projekty.

Dąży prosto do swego celu poprzez wszelkie przeszkody. Wola jego jest wprawdzie dość mocna, lecz sam on nieraz jest nierozważny i niezastanawiający się. Dlatego też sam jest przyczyną wrogości innych ludzi i przejść, jakie go w życiu dotykają.

Dzięki swym szerokim poglądom w sprawach religijnych okazuje dużo tolerancji. W swym światopoglądzie opiera się na prawdziwości fenomenów materialnych i eksperymentów fizycznych. Jest poniekąd wcieleniem ducha i intelektu swej generacji i nie może wyjść po za granice faktów podpadających pod zmysły.

Na niższych stadiach rozwoju tendencja do wahania się i zmienności dość silnie się zaznacza. Rozważa on wówczas wszelkie pro i contra, bada każdą sprawę od wewnątrz, obraca ze wszystkich stron i… odkłada decyzję na później.

Umysł jego jest prawy i szczery. Interesuje się studiowaniem charakterów ludzkich, jest sentymentalny, łagodny i czuły, łatwo zawiera przyjaźnie. W wypadku zaś ich zrywania szybko przechodzi nad nimi do porządku dziennego.

Odpowiednio do środowiska z jakiego pochodzi, czeka go pewnego rodzaju wyniesienie życiowe. Okazuje duże zdolności artystyczne, dzięki którym może się wybić. Może również osiągnąć powodzenie przez dokonanie niezwykłego czynu, przez co uzyskuje uznanie ogólne. Jego miłość zrealizuje się w końcu w małżeństwie. Może otrzymać spadek. Okazuje nieraz zamiłowanie do medycyny.

Do jego wad należy pewna indolencja, co zaznacza się zwłaszcza u typów nierozwiniętych. Umysł jego przeniknięty egotyzmem nie okazuje wówczas szerszych zainteresowań. Pobłaża sobie, a ciało jego może wówczas stać się nerwowe i słabe z powodu braku odpowiedniego treningu. Nieraz układa mu się tak w życiu, że staje się zależny od dobrej woli innych.

Kto urodził się 5 lutego

Wszystkiego najlepszego dla Wodników, które obchodzą dziś urodziny!

Kto urodził się dnia 5 lutego

Zachowanie się jego jest uprzejme, a poglądy – idealne.

Zawsze jest gorącym zwolennikiem jedności w obronie której występuje. Gdy raz powziął jakąś myśl lub wyrobił sobie jakiś pogląd – nie da się od niego odwieść.

Zachowanie się jego jest uprzejme i spokojne, przez co zyskuje uznanie. Jego pożycie domowe jest dobre – umie być przykładnym mężem i ojcem. Stały jest zarówno w przywiązaniach jak i skłonnościach. Jego doskonałe zdolności umysłowe idą w parze z wytrwałością we wszystkim co czyni. Dzięki temu osiąga doskonałe rezultaty w życiu, chociaż nieraz spóźnione.

Pragnie wywrzeć wpływ na swe otoczenie i zapłodnić umysły innych ludzi w kierunku wyższych dążeń – bardziej idealnych. O swa opinię bardzo się troszczy i wykazuje pewną dumę. Do zawodu jest zazwyczaj przywiązany.

Wadą jego jest to, że nieraz niepotrzebnie dręczy się i martwi. Usposobienie ma bardzo wrażliwe, nieco dysharmonijne – a nieraz staje się kapryśny. Nierzadko też żyje w niepewności, poddany przejściom życiowym.

Dziecko tak urodzone jest dość bojaźliwe i skryte, lubi samotność i więcej polega na sobie samym, aniżeli to dla niego jest dobre. Zbyt wiele bowiem zajmując się sobą – może popaść w niebezpieczeństwo pewnej melancholii, zbytniej refleksyjności lub niezdecydowania.

Jego organizm jest dość mocny, wykazuje jednak pewną predyspozycję do zbyt powolnego krążenia krwi, co manifestuje się w ziębnięciu rąk i nóg. Pod tym względem mogą nastąpić znaczne zmiany na lepsze, gdy będzie używać dużo ruchu na świeżym powietrzu, pośród drzew, pięknych widoków przyrody i w harmonijnym otoczeniu.

Ponieważ jest nieco flegmatyczny – może okazywać również pewną predyspozycję do lenistwa, co u ludzi nierozwiniętych zaznacza się w sposób bardziej wyraźny. Powinien też zwracać swe myśli częściej w kierunku aktywności, zdrowia, ekspansji – co wpłynie dodatnio na jego organizm. Na ogół jest lubiany i ma licznych przyjaciół.

5.02.2009 W-wa Elekcje finansowe i biznesowe

Warszawska Szkoła Astrologii

Zapraszamy na zajęcia w czwartek 5.02.2009 o godz. 18.00-21.00, cena 30 zł
Temat:
Elekcje finansowe i biznesowe

Astrologia elekcyjna pomaga nam wykorzystać potencjał naszego horoskopu urodzeniowego i zgrać go z tranzytami, które są aktualnie na niebie. Kiedy ubiegać się o kredyt? W jakim dniu najlepiej założyć konto bankowe czy lokatę? Kiedy zagrać w lotto? Kiedy podpisać umowę czy akt notarialny? Kiedy rozpocząć nową pracę lub złożyć wymówienie? Za pomocą reguł astrologii i dobrze wyznaczonej elekcji – czyli horoskopu elekcyjnego – możemy pomnożyć swoje dobra lub uniknąć dużych strat. Prosimy przynieść własne przykłady tego typu elekcji. Na zajęciach poznamy reguły elekcji biznesowych i finansowych oraz przećwiczymy w praktyce, jak je stosować. Zajęcia dla zaawansowanych.

Info i zapisy u Izy Podlaskiej 0-600-218-488 lub Miłki Krogulskiej 0-600-218-588