Archiwa tagu: Ryby

Kto urodził się 12 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 12 marca

Podlega silnym wzruszeniom, jest epikurejczykiem, a umie przy tym rządzić innymi.

Jego sfera zainteresowań i sympatyj jest bardzo szeroka. Patriotycznie usposobiony – przejmuje się ideałami społecznymi. Okazuje też dużo przywiązania do najbliższej rodziny – zwłaszcza do matki.

Chociaż nie jest bynajmniej władczy – umie wywierać wpływ na ludzi i rządzić innymi. Czyni to jednak bez surowości; przy całej swej stanowczości i zdecydowaniu jest uprzejmy, a nieraz nawet żartobliwy.

Podobnie jak sam podlega silnym wzruszeniom – potrafi również wywoływać wzruszenia u innych. Jest to sympatyczny towarzysz, wesoły, rozmowny, ożywiony dobrymi chęciami.

Pragnąłby wszystkich dookoła uczynić szczęśliwymi - a ponieważ nie zawsze wie, jak to zrobić należy – mimo swe zamierzenia wzniosłe, prowadzi nieraz życie bierne. Gdy zaś wreszcie rozpocznie wcielać swe ideały w życie – okaże się, że wynikło z tego całkiem coś innego, aniżeli początkowo było zamierzone. Wówczas – rozczarowany i pozbawiony iluzyj – może popaść w pasywność lub zniechęcenie.

Trzeba dodać, że jest to człowiek spokojny i wytrwały – ale więcej w myślach aniżeli w czynach. A jednak. w niektórych wypadkach może okazywać zadziwiającą wytrwałość – nie chce liczyć się z żadnymi wydarzeniami i faktami, odrzuca wszelkie perswazje i z uporem trzyma się raz obranej drogi, którą inni – bardziej jasno orientujący się w sytuacji – całkowicie potępiają.

I oto – nieraz zdarzy się, wbrew przypuszczeniom zdrowego rozsądku – że sprawa jego w końcu zatriumfuje i osiągnie całkowite zwycięstwo.

Ma zamiłowanie do wszystkiego, co poetyczne i romantyczne
, a mimo swój epikureizm i zmysłowość – zdolny jest również do miłości platonicznej. Nie jest to zły człowiek, chociaż przywiązany do użycia i zbytku.

Co mu grozi. Wpływ kobiet jest silny w jego życiu i niezawsze przynosi mu to szczęście. Kobiety bowiem kierują jego losem i mogą go zrujnować. Czy mężczyznę, czy kobietę urodzoną dzisiaj należy przestrzegać przed słabością charakteru i jej smutnymi skutkami.

Kto urodził się 11 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 11 marca

Dumny, wojowniczy – działa bystro i zręcznie.

Jego charakter jest silny i wyniosły, a usposobienie władcze i bynajmniej nie pokojowe. Jest to indywidualność wybitna, działająca szybko i zręcznie. Umysł jego jest przenikliwy i ostry, a zdolności wykonawcze bardzo duże.

Zdecydowany w stopniu najwyższym – skierowawszy swe siły do jednego wyłącznie celu – może osiągnąć doskonale rezultaty. A jednak – mimo wszystko – w swym życiu osobistym niezawsze udaje mu się osiągnąć szczęście.

Nieustannie układa tak najbardziej wyniosłe i fantastyczne projekty - w czym jest mu pomocą jego bujna wyobraźnia. Rzadko zdarza się człowiek tak urodzony, który nie miałby jakichś specjalnych tajemnic lub nie był zaplątany w tajemnicze przeżycia. Potrafi on niezwykle zręcznie przenikać tajemnice innych, a swą życiową działalność lubi również otaczać tajemnicą, pozostając w ukryciu i nie wysuwając się zbytnio na plan pierwszy.

Jest on niezwykle zawzięty i uparty i dlatego może działać w sposób udręczający na jednostki o innym temperamencie i charakterze. Chociaż nie można o nim powiedzieć, aby był zarozumiały – trudno jednakże go zadowolić. Jeszcze trudniej jest przeniknąć jego właściwe zamiary i dojść, czego chce w istocie.

Mimo najrozmaitszych przeciwności potrafi sobie torować drogę poprzez wszelkie trudności, a instynkt nieomylny wiedzie go do celu. Życie jego wypełniają niezwykle wydarzenia i przeżycia. Zręczny, dostosowujący się, sympatyczny – lubi zmiany i wszystko ekscytujące.

Kobieta tak urodzona – posiada dużo wdzięku, a jej życie psychiczne jest wysubtelnione; nie zawsze czuje się szczęśliwa:

Czego się strzec winien. Jego natura jest nierzadko podwójna, o sprzecznych tendencjach, a uczucia mogą się znajdować w konflikcie z umysłem. Aktywny, często niezadowolony – okazuje skłonność do kłótni i sporów i może podlegać niebezpieczeństwu zranienia, zwłaszcza w godzinach nocnych.

Podwójność w jego życiu może się jeszcze tak zaznaczyć, że będzie adoptowany lub też wychowywany nie przez własnych rodziców – ewentualnie posiadać dwa ogniska rodzinne lub w wieku późniejszym dwa mieszkania, albo też wykonywać dwa zawody jednocześnie.

Kto urodził się 10 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 10 marca

Szczery, bezpartyjny – ceni sobie wysoko honor i obowiązek.

Mądry, chętnie oddający się poważniejszym studiom – potrafi jednocześnie umiejętnie prowadzić swe różnorodne interesy. Ma wielką ilość projektów i pomysłów – może jednak przy tym wykazywać pewne niezdecydowanie lub zmienność – o ile chodzi o ich realizację.

Chętnie wypełnia swe obowiązki i broni swego honoru; można mu wierzyć. Wykazuje skłonności artystyczne. W zachowaniu się miły i uprzejmy – ma w sobie jednak coś dziwacznego.

Łatwo może zdobyć popularność i osiągnąć powodzenie towarzyskie.
Może być dobrym lektorem, kaznodzieją, prelegentem, zarówno jak i literatem.

Jest to człowiek ożywiony dobrą wolą, co jednak nie zawsze zostaje zrozumiane przez otoczenie. Niezwykle wrażliwy na oddziaływanie zarówno dodatnie jak i ujemne – przeżywa nieraz rozczarowania w związku z trudnościami, jakie mu stwarzają inni ludzie. Jest to jakby odwrotna strona jego popularności, przy czym trzeba dodać, że przykrości życiowe znosi w milczeniu i nie skarży się.

Nie można powiedzieć, aby był zarozumiały – jest bowiem dość ustępliwy. Skromny, dystyngowany – nieraz nawet okazuje zbyt mało samodzielności i chętnie naśladuje innych – idzie drogami utorowanymi poprzednio przez liczne przykłady.

Wady tych urodzin – to zmysłowość, tendencja do wygód i użycia. Nieraz pod naciskiem przykrości życiowych czuje silną potrzebę wyzwolenia i wzniesienia się wzwyż i staje się głęboko religijny. Może jednak również popaść w rezygnację i obojętność.

Trudno przychodzi innym ludziom zrozumieć jego skomplikowaną naturę, ale trzeba dodać, że również trudno przychodzi mu zrozumieć samego siebie. Otoczenie nieraz zadaje sobie pytanie, widząc jego spokój i milczące zamknięcie się w sobie – czy to jest obojętność i tępota, czy też objaw głębokiej mądrości?

Niechaj się strzeże zmysłowości, zarówno jak i zamiłowania, jakie się w nim łatwo może rozwinąć do środków podniecających tub odurzających. W sprawach finansowych nie okazuje dostatecznej ostrożności – gdyż jest wielkim zwolennikiem użycia. Niedostateczne również troszczy się o swe zdrowie i łatwo mogą mu grozić rozstroje nerwowe.

Kto urodził się 9 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 9 marca

Marzycielski a przy tym namiętny – lubi przyrodę i zwierzęta.

Jest bardzo bystry i badawczy, obdarzony krytycznym intellektem i może dzięki tym właściwościom osiągnąć dobre stanowisko, czy w służbie państwowej, czy też w wojskowości.

Okazuje doskonale zdolności praktyczne – zwłaszcza w kierunku pracy społecznej i ma dużo wrodzonego entuzjazmu, dzięki czemu może osiągnąć dobre rezultaty lako przywódca polityczny lub agitator.

W sprawach pieniężnych nie jest zbyt ostrożny i nieraz popełnia pod tym względem poważne błędy. Nie można powiedzieć o nim, aby był to człowiek niegodny zaufania – ale jego wspaniałomyślność i szczodrość idzie nieraz zadaleko. Duszą jego miotają silne namiętności. Łatwo unosi się gniewem.

Czego się strzec winien. Aby jego kłótliwa natura nie była powodem antagonizmu, jaki może względem niego budzić się w otoczeniu – co nieraz doprowadza do wstrząśnień życiowych. Brak wewnętrznej harmonii może w ten sposób zemścić się na jego życiu.

Co mu grozić może. Przede wszystkim – bolesne rozczarowania i przejścia uczuciowe. Poza tym może mu grozić niebezpieczeństwo od broni siecznej – wobec czego nie powinien się na nie narażać.

Kobieta tak urodzona jest przywiązania do swego domowego ogniska i lubi upiększać swe mieszkanie. Posiada dużą wrażliwość artystyczną, poczucie kolorytu i słuch muzyczny – interesuje się poezją i wszystkim, co romantyczne. Jej ruchy są pełne wdzięku – co zwłaszcza przejawia się w tańcu. Jest to osoba miłosierna, chętnie pomagająca jednostkom cierpiącym i opiekująca się upadłymi.

Zazwyczaj ma kilkoro dzieci, a nieraz zawiera dwa małżeństwa lub dłuższe związki. W życiu praktycznym może osiągnąć doskonałe rezultaty w związku z sanatoriami, zakładami izolującymi od towarzystwa ludzkiego, jak szpitale, klasztory itp., a także w związku ze sztuką, fotografią, perfumami, artykułami aptecznymi i wszystkim, co związane z wodą i płynami.

Oczy jej mają wyraz marzycielski, a włosy są miękkie i bujne. W młodości może podlegać jakimś cierpieniom – lecz później zdrowie jej się poprawia i może zrobić karierę. Trzeba dodać, że z wiekiem staje się bardziej korpulentna.

Małżeństwo człowieka tak urodzonego jest zazwyczaj pomyślne i przynosi szczęście.

Kto urodził się 8 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 8 marca

Lubi sporty, jest muzykalny i łatwo się wzrusza.

Jest dość uparty i za swymi celami, jakie sobie nakreślił w życiu – idzie bez wahania, nie licząc się ze skutkami. Posiada zdolności organizacyjne i nietylko potrafi organizować tłumy lub wojsko, ale również umie nimi rządzić.

Lubi przygody i przejawia zamiłowanie do wszelkich sportów na powietrzu, co jednakie może mu grozić pewnymi niebezpieczeństwami – specjalnie w związku z końmi. Ma zdolności naśladowcze, okazuje zainteresowania artystyczne i lubi samotne rozmyślania.

Urodziny te dają zazwyczaj dwa typy.

Typ niższy, – t. j. człowiek nierozwinięty – to słaba istota, opanowana przez uczucia i namiętności, a nierzadko również i przez nałogi. Wykazuje bowiem niezwykłą wrażliwość na narkotyki i gdy raz podpadnie pod ich działanie – z wielkim tylko trudem może zostać uleczony. Taki człowiek nie rozwija w sobie wyższych zdolności i nie wykazuje specjalnych wartości.

Wyższy typ natomiast jest bardzo altruistyczny, obdarzony różnymi talentami i może osiągnąć wysoki stopień rozwoju. Jest to natura miłości, dążąca do połączenia się z drugą dusza.

Czego się strzec winien. Grożą mu niebezpieczeństwa spowodowane rywalizacją o względy kobiet. Dążenie zaś do celu, który jest obcy zarówno jego naturze jak i nieodpowiada jego zdolnościom – może go doprowadzić do życiowego załamania.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Może ono okazywać brak inicjatywy, ustępując zbyt łatwo i dając się krzywdzić bez skargi swym towarzyszom. Wychowawcy winni na to zwrócić uwagę – inaczej takie dziecko w życiu późniejszym może okazywać brak zdecydowania i wytrwałości w walkach życiowych.

Należy używać wszelkich możliwych środków, aby rozbudzić w nim wiarę w siebie i w swe zdolności, pewność siebie i niepoddawanie się przeciwnościom.

Potrzebuje ono sympatycznego otoczenia, któreby mogło ocenić jego subtelność i dobroduszność. Należy je przyzwyczajać do myślenia o przyszłości i do orientowania się w wydarzeniach życia praktycznego, zarówno jak i do liczenia się z groszem oraz przyuczać do systematyczności.

Kto urodził się 7 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny!
Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 7 marca

Okazuje zdolności pedagogiczne i pragnie wpłynąć dodatnio na swe otoczenie.

Człowiek ten jest pionierem, przygotowującym drogę dla ważnych wydarzeń. Doskonale orientuje silę w prądach nurtujących społeczeństwo i potrafi naprzód obliczać i przewidywać wydarzenia jakie nastąpią. Jego instynkty społeczne i humanitarne przejawiają się wyraźnie w życiu.

Okazuje dość duże zdolności pedagogiczne, które występują na jaw nietylko w nauczaniu młodzieży, ale również i w życiu codziennym i politycznym.

Współdziałanie z innymi przynosi mu duże korzyści. To samo można powiedzieć równiej i o małżeństwie, chociaż, o ile chodzi o przygody miłosne – są one dlań nieraz źródłem rozczarowań i przykrości.

Uprzejmy, gościnny – chętnie dzieli się tym, co posiada z innymi. Jest to doskonały towarzysz i kompan – martwi się wówczas, gdy inni się martwią i raduje się wtedy, gdy jego otoczenie się weseli. Potrafi się dostosować do każdej sytuacji, podlegając różnorodnym zmianom psychicznym.

Kobieta urodzona w tym dniu jest cierpliwa, miłosierna i uprzejma. Jej gościnność jest bardzo serdeczna, a jako pani domu okazuje dużo umiejętności i troszczy się o najdrobniejsze szczegóły domowego życia.

Może być doskonalą pielęgniarką również jak i prowadzić większe przedsiębiorstwo, zatrudniające znaczniejszą ilość ludzi – jak hotele lub pensjonaty.

Czego się strzec winien. W środkowym okresie swego życia powinien zachować ostrożność, unikając wszelkich hazardów, zarówno osobistych jak i handlowych.

Wszystko w jego życiu zależy od rozwagi i ostrożności, gdyż inaczej może mu grozić nieoczekiwane załamanie się. Dlatego też lepiej, aby trzymał się utartej i szerokiej drogi zwykłego życia, a unikał projektów niezwykłych, fantastycznych zarówno jak i wszelkiej ekscentryczności.

Jest to człowiek religijny i szlachetny
– ale lubi zmieniać swe zajęcia, a nierzadko wykonuje dwa zawody jednocześnie. Dokuczają mu okresy wielkiego niepokoju nerwowego lub też depresji psychicznej.

Kto urodził się 6 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 6 marca

Dzięki swej ostrożności i pilności może osiągnąć powodzenie w interesach.

Jest to człowiek cierpliwy i podejrzliwy – i dlatego też dość rzadko spotykają go niepowodzenia w jego przedsięwzięciach. Czego nie może zdobyć swą pracą i energią – osiąga dzięki cierpliwości.

Okazuje przywiązanie do rodziny i swego domowego ogniska
, o które się troszczy specjalnie. W stosunku do rodziny potrafi być szlachetny i czuły, a w obronie swych krewnych wykazuje dużą gorliwość i zaciętość. Natura jego bowiem wykazuje skłonności do silnych uczuć, przywiązania i poświęcenia się dla osób kochanych.

Trzeba dodać, że jego usposobienie jest dość niespokojne i zmienne, a on sam nieraz staje się zbytnio zamknięty w sobie lub niedostatecznie ufny w swe siły.

Urodziny wykazują dwie krańcowości: Albo taki człowiek jest spokojny, dość bierny i nie wykazuje większych ambicyj życiowych – albo też dąży do spełnienia wielkich rzeczy i zajęcia stanowiska wybitnego. Grozi mu jednak przytem, że albo tego stanowiska nie będzie mógł osiągnąć, albo też – zdobywszy je wreszcie – nie będzie mógł go zatrzymać na stałe. Może też osiągnąć dobrą pozycję życiową dzięki połączeniu się we współpracy z innymi.

Nierozwinięty – taki człowiek w dążeniu do rozszerzenia granic swej świadomości i do poznania nowych i niecodziennych stanów psychicznych – może podpaść pod władzę narkotyków, na działanie których jego organizm jest wyjątkowo wrażliwy.

Z wiekiem każdy człowiek urodzony w tym dniu staje się coraz bardziej współczujący i wrażliwy na cierpienia innych ludzi. Grozi mu wówczas opanowanie przez silniejsze indywidualności.

Wadą bowiem urodzin dzisiejszych jest zbytnia wrażliwość, a warunki zewnętrzne i otoczenie mogą wywierać na takiego człowieka wpływ znaczny. Zamiast dążyć do tego, aby je formować i przekształcać wedle swej woli – łatwo ustępuje i poddaje się biernie temu, co uważa za konieczność życiową. Grozi mu przytem, iż mimo swój charakter dość łagodny i dobroduszny – może zostać zamieszany w spory lub kłótnie.

Kto urodził się 5 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 5 marca

Ambitny, przenikliwy, zdecydowany – nie zawsze jest zrozumiały dla swego otoczenia.

Umysł jego niezwykle ostry, ambitny, wnikliwy - obdarzony jest zdecydowaniem i umiejętnością kierowania swych sił do określonego celu. Nie wahając się – dąży za tym co widzi i czego pragnie. Czuje on jakby, że jego droga życiowa jest już naprzód wyznaczona i szybko nią pośpiesza.

Mądry, energiczny – okazuje zainteresowanie medycyną i chirurgią. Zazwyczaj odbywa dalekie podróże – nieraz do krajów mniej znanych.

Jego niezwykle wrażliwa natura reaguje natychmiast na każdy bodziec zewnętrzny – czy umysłowy, czy też uczuciowy lub towarzyski, a wszelkie narkotyki wywierają nań niezwykle silne działanie. To też wskazaną jest duża ostrożność w stosowaniu narkotyków wogóle, gdyż raz przyzwyczaiwszy swój organizm do czegoś – tylko z wielkim trudem daje się odzwyczaić.

W stosunku do innych ludzi jest tolerancyjny i protekcjonalny, a jego chęć pomagania bywa nieraz umiejętnie wykorzystywana na jego szkodę. Nieraz może się znowu zdarzyć, że nie jest zrozumiany przez swe otoczenie – a wówczas odsuwa się od towarzystwa ludzi i szuka samotności.

Jego styl literacki trudno poddaje się określeniu, gdyż jest tak plastyczny, nie zmienia się zupełnie w zależności od nastroju, w jakim znajduje się autor. W wypadku przemawiania publicznego – styl swej mowy dostosowuje do audytorium.

Czego się strzec winien. Nierzadko pośród otoczenia skladającego się z ludzi banalnych i przeciętnych – ogarnia go głęboka tęsknota wewnętrzna za czymś wyższym i bardziej idealnym; odczuwa wówczas żywe niezadowolenie i pod jego wpływem może popełniać niezręczności towarzyskie lub narazić się innym ludziom.

Więcej uwagi zwraca na treść, aniżeli na formę.
Ale to lekceważenie form towarzyskich i przypisywanie wyłącznego znaczenia jedynie uczuciom – może go doprowadzić do dużych dysonansów życiowych i nieporozumień.