Archiwa tagu: urodzeni 16.03

Kto urodził się 16 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 16 marca

Towarzyski, wesoły, wierny – może odnieść zwycięstwo nad swymi wrogami.

Jest to człowiek ostrożnie torujący sobie drogę w życiu – ale ta ostrożność łączy się z głęboką pewnością, że jest doskonale zabezpieczony przed wszelkimi życiowymi niespodziankami. Mimo swą przezorność i ostrożność – wykazuje ducha nieustraszonego i bohaterskiego, gdyż w gruncie rzeczy jest to natura wojownicza, dążąca do zwycięstwa.

Umysł jego bardzo bystry i przenikliwy – pozwoli mu zwyciężyć wrogów i unieszkodliwić ich intrygi. Okazuje ostrożność w obronie i odwagę w atakowaniu – co pozwoli mu pokonać opozycję.

Posiada wielkie zdolności organizacyjne
– przy czym jednak może przejawiać tendencje zbyt radykalne. Nie powinien zagłębiać się zbytnio w szczegółach, aby nie tracić z oczu całokształtu.

W miłości jest to człowiek bardzo sympatyczny, znoszacy bez szemrania przykrości ze strony osób kochanych. Zdolny do poświęcenia się i całkowitego oddania – nie zawsze jednak dochowuje wierności. Nie jest to jednak niewierność aktywna lecz raczej bierna, spowodowana wrażliwością, zmysłowością i silnym podleganiem wpływowi osób płci odmiennej. Zwłaszcza kobiety nie potrafią się oprzeć swym admiratorom. Pod tym względem wychowawcy powinni zwracać uwagę na młode panienki, urodzone w tym dniu.

Choroby. Siła życiowa takiego człowieka niezbyt jest wielka, a organizm bardzo wrażliwy – zwłaszcza na choroby zaraźliwe. W kierunku tym należy zachować dużą ostrożność. Gdy podlega chorobom – są to najczęściej jakieś niedyspozycje nerwowe, słabość kiszek – ewentualnie niedomagania płucne. Powinien wystrzegać się zaziębień przez stopy, do czego może okazywać skłonność.

Niechaj unika stosowania lekarstw o silnym działaniu, których wpływ na jego wrażliwym organizmie odbija się zbyt silnie i wytrąca go z równowagi. Zwłaszcza wpływ wszelkich środków narkotycznych może bardzo ujemnie odbić się na funkcjach organizmu i wywołać zaburzenia jak również i szkodliwe przyzwyczajenia i późniejsze nałogi.

Jest to człowiek życzliwie usposobiony dla swego otoczenia, a zwłaszcza osób niżej stojących na drabinie życiowej, co przejawia się przede wszystkim w jego stosunku do podwładnych i służby. Potrafi on ocenić w całej pełni ich poświęcenie się i wierność, a nawet w stosunku do nich jest nieraz zbyt pobłażliwy i tolerancyjny.