Archiwa tagu: urodzeni 19.03

Kto urodził się 19 marca

Wszystkiego najlepszego dla Ryb, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 19 marca

Energiczny, aktywny – ma upodobania demokratyczne. Lubi wszystko co nowe i postępowe.

Pragnie prowadzić innych i stać na czele
, nie okazując upodobania do zajmowania stanowisk podrzędnych i służenia innym. Chętnie układa różne plany i projekty, ale nie lubi słuchać rad innych ludzi i pragnie zawsze chodzić własnymi drogami.

Namiętny, odważny, przedsiębiorczy
– okazuje nieraz dużo uporu. Lubi wszystko co nowe i postępowe, a do każdego zadania jakie mu życie nasuwa – zabiera się z energią i zdecydowaniem. Ambitny pragnie się wybić i osiągnąć uznanie.

Lubi zmieniać otoczenie, nie wykazujac zbyt silnych instynktów rodzinnych.
W każdej sytuacji życiowej potrafi dać sobie rade, a specjalnie nadaje się do wszelkiej pracy umysłowej, polityki i przemysłu.

Okazuje nieraz dużo niepokoju i działa bez zastanowienia, zbyt pośpiesznie i gwałtownie. Są to najczęstsze przyczyny jego niepowodzeń życiowych. Przy tym wszystkim jest bardzo wrażliwy, przejmujący się i posiada zdolność łączenia się myślami i uczuciami z innymi. W głębi duszy życzy wszystkim jak najlepej.

Chętnie przebacza ludziom ich błędy i pomyłki – i dzięki temu może być dobrym wychowawcą w najwyższym znaczeniu tego słowa. Natura takiego człowieka jest jednak dość dziwaczna. Z jednej bowiem strony pragnie okazać swą serdeczność i poświecenie, a z drugiej znowu – odczuwa zbyt mało zaufania do innych, o ile chodzi o sprawy życiowe.

Dla całkowitego swego rozwoju potrzebuje spokoju i harmonii. Ma stale przyzwyczajenia, interesuje się szczegółami, lubi komfort i użycie.Mimo swe dążenie do samodzielności – podlega jednak silnemu wpływowi innych ludzi, co powoduje jego zmienne koleje życiowe. Już w młodości dotykają go nieraz przeciwności losu.

Co mu grozi. Że jego umysł zamknie się w mizantropijnym odosobnieniu i bierności wobec zadań życia.

Do czego powinien dążyć. Aby kierować się w życiu więcej wolą i rozsądkiem aniżeli uczuciami – a również aby nie poddawać się wpływowi innych ludzi i nie odstępować od swych zasad.