Miesięczne archiwum: marzec 2009

Kto urodził się 31 marca

Wszystkiego najlepszego dla Baranów, które obchodzą dziś urodziny.

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 31 marca

Impulsywny, odważny – dąży naprzód wierząc w swe powodzenie.

Chociaż w swej drodze życiowej nie rzadko się potyka i upada – szybko o tym zapomina i z odwagą oraz przedsiębiorczością toruje sobie nowe ścieżki życiowe po przez wszelkie przeszkody.

Błyskotliwy, popisujący się swymi zdolnościami – nie poddaje się nigdy pesymizmowi, a jego wiara w siebie rozbraja krytyków. Żywy, wesoły – swą aktywnością zaraża otoczenie i może być pożądanym towarzyszem w pracy społecznej.

Wierzy głęboko, że jego poglądy i krytyki są absolutnie sprawiedliwe. Jednakże często zdarza mu się pomylić – i wówczas powinien przyznać się do tego – chociażby przed sobą samym, a swe zapatrywania uzgadniać z faktami życia.

Trzeba dodać, że jest to człowiek delikatny i szlachetny, poświęcający chętnie swój czas dla innych. Wola jego jednakże nie jest zbyt mocna, a chęć przypodobania się innym może zaprowadzić go na manowce. Zapomina się i może być niedyskretny.

Do czego powinien dążyć. Niechaj stara się rozwijać w sobie powściągliwość w słowach i poskramia swa tendencję do rządzenia każdym spotkanym człowiekiem. Biorąc udział w konwersacji – niechaj nie stara się skupić uwagi wszystkich obecnych wyłącznie na swej osobie.

Jego impetyczność może go zaplątać w różne komplikacje życiowe lub awantury. Gdyby kierował się własna intuicją – nie myliłby się, a jego wnioski byłyby bardziej logiczne i słuszne.

Choroby jakie mogą mu dolegać – to bóle głowy, niedomagania żołądkowe lub uszkodzenia oczu. Naogół jest to człowiek zdrowy, o mocnym organizmie, mogący dożyć późnej starości. Wszelkie swe dolegliwości fizyczne może przezwyciężyć przez spokój i opanowanie.

Kobieta urodzona dnia tego
ma usposobienie bardziej łagodne aniżeli mężczyzna, okazuje więcej serdeczności i przywiązania – ale mimo to posiada w sobie dużo wojowniczości. Nic nie potrafi robić połowicznie, przejmuje się wszystkim co czyni i pragnie, aby otoczenie podzielało jej entuzjazm.

Kto urodził się 30 marca

Wszystkiego najlepszego dla Baranów, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 30 marca

Może się wznieść w życiu poza ponad sferę swego powodzenia.

Pragnie władzy i uznania – a może zajść daleko. Ma przyjaciół wysoko postawionych. Umysł jego obdarzony jest wielkimi zdolnościami. Jego kariera będzie całkiem swoista, jedyna w swoim rodzaju; może się wyróżnić swą przedsiębiorczością i zuchwałymi poczynaniami.

Pełna entuzjazmu przyjaźń zajmuje w jego życiu dość dużo miejsca, a ten sam impet i gorliwość, jakie okazuje w innych sprawach życiowych – cechują również i jego przeżycia miłosne.

Szlachetny, namiętny, wspaniałomyślny w swych przejawach miłości – szybko się zakochuje i wstępuje bez namysłu w związki małżeńskie, co może później stać się źródłem większych przykrości.

Najlepszym partnerem w małżeństwie dla takiego człowieka jest osoba ustępliwa i spokojna. O ile posiada ona jednak charakter bardziej samodzielny – wówczas pożycie małżeńskie może przyjąć formę mniej lub więcej wesołego pojedynku – niepotrzebnego marnowania energii i czasu na drobne spory.

Potrzebuje żony czułej, łagodnej i dostosowującej się, która podziwiałaby jego energię i aktywność, nie przeciwstawiałaby mu się, znosiła cierpliwie jego wybuchy i – dążąc w życiu jego śladami – dopomagała by mu w trudnościach, jakie ciągle wywołuje swym pośpiechem, nadmierną gorliwością i impetem oraz nie zapominała o szczegółach, które on – w swym dążeniu naprzód – łatwo przeocza.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Nie należy go dręczyć, dokuczać mu ani też siłą do niczego przymuszać. Gdy mu się zostawi samodzielność i pozwoli załatwiać jego drobne sprawy życiowe jak samo zechce – można go wszak również dopilnować.

Gdy natomiast staje się podrażnione, gniewne i odrzuca wszelką pomoc – wówczas trzeba je zostawić samemu sobie i nie wyszydzać – lecz traktować przyjaźnie, perswadując jak najbardziej łagodnie i dobrotliwie. Bowiem na miłość, życzliwość i przyjaźń dusza takiego dziecka reaguje natychmiast posłuszeństwem i poddaniem się. To też należy je strzec przed podrażnieniami i rozwijać jego wielkie wrodzone zdolności umysłowe. Urodziny dzisiejsze dają nogół powodzenie w przedsięwzięciach i dużo uznania.

Kto urodził się 29 marca

Wszystkiego najlepszego dla Baranów, które mają dziś urodziny.

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 29 marca

Jest miły jako przyjaciel, lecz groźny jako wróg.

Jego wielka wiara w siebie dochodzi aż, do zuchwalstwa. W niebezpieczeństwie jest całkowicie skupiony i zachowuje zimna krew – a ożywia go zawsze wielka odwaga. Dołącza się do tego nierzadko pycha i samowola. Dla swych przyjaciół jest bardzo oddany i wyświadcza im chętnie przysługi. Potrafi być natomiast niezwykle groźnym wrogiem – atakującym bez wahania swego przeciwnika.

Nade wszystko ceni wolność i samodzielność. Sam pragnie stawiać czoło burzom życiowym, gardzi wszelką pomocą i nie wysłuchuje rad innych ludzi. Nieustannie zajęty sobą – mówi chętnie o swych sprawach, okazując dużo egoizmu. Jest tak wyniosły, że czuje szacunek tylko dla samego siebie.

Ma dużo dobrego smaku i zdrowego sądu o rzeczy – lubi układać projekty i plany, ale nie interesuje się szczegółami i ich wykonaniem, gdyż pragnie wszystko ujmować w liniach szerokich i zasadniczych. Jako korespondent nie zawsze jest miły, bowiem styl jego listów jest krótki, dogmatyczny i przypomina nieraz rozkazy wojskowe.

Dzięki swej wielkiej pewności siebie i zuchwałości – przeważnie osiąga w życiu dobre rezultaty. Gorzej jest, gdy musi służyć u kogoś. Staje się wówczas zarozumiały i hardy, a w razie ograniczenia go i krępowania w czymkolwiek – bardzo niespokojny.

W sprawach pieniężnych jest szczodry i ma gest szeroki. Praktyczny, szybko orientuje się w interesach. Nie lubi osób stojących wyżej od niego czy to pod względem moralnym czy umysłowym. Co do swych wierzeń i przekonań – może okazywać wielki upór i zaciętość.

Kobieta urodzona dnia tego jest niecierpliwa. Nie lubi długiego szycia, drobiazgowych robótek lub wykańczania. Początkowo przygląda się bacznie całej sprawie, potem układa projekt – i… czeka, aby ktoś za nią wykonał daną pracę.

Najlepsze swe zdolności i talenta może zniszczyć przez zazdrość – a mężczyzna – przez gniew i popędliwość. Dzięki tym wadom charakteru nieraz tracą doskonałe okazje życiowe.

Kto urodził się 28 marca

Wszystkiego najlepszego dla Baranów, które mają dzisiaj urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 28 marca

Mimo swą dużą intuicję nie dostrzega wad przyjaciół.

Sympatie jego są bardzo żywe, a natura przyjazna. Trudno jest ukryć przed nim cośkolwiek. Bez zamiany jednego słowa od razu wyczyta z twarzy jakąś przykrość uciskającą serce przyjaciela; nieraz nawet może określić powód tej troski i pracować nad usunięciem jej niemiłych przyczyn.

W stosunku do swych przyjaciół jest zaślepiony i zupełnie nie widzi ich błędów. W stosunkach z obcymi jest natomiast niezwykle trafnym obserwatorem i od razu dostrzega ich usterki.

Usposobiony postępowo – szybko przyswaja sobie nowe idee i w każdej dziedzinie pracy: intelektualnej, artystycznej, bądź czysto praktycznej – dąży zawsze do postępu i stosowania najnowszych metod.

Zamiłowanie do walki u jednostek bardziej rozwiniętych przejawia się jako niezwykle przenikliwy intellekt – niebezpieczny szermierz na polu myśli.

Jego przedsiębiorczość, gorliwość i ekspansja wyładowują się w życiu w najrozmaitszych kierunkach – ale zawsze dąży on po liniach kierowania innymi, poddawania ich swej woli, stania na czele.

Możność spojrzenia w oczy przeciwnościom oraz przezwyciężania trudności szczerze go raduje. Wyzywa do walki opozycję – aby jego zdolności miały odpowiednie pole do popisu.

Wady. Nieopanowany, popędliwy, niespokojny, burzliwy – często jest mściwy. Prędko wybucha gniewem i łatwo wywołuje dookoła siebie zamieszanie. Nieraz występuje do walki przeciwko ogólnie przyjętym poglądom i niepokoi swe otoczenie. Ma tendencję do wpadania w niebezpieczne sytuacje, naraża się lekkomyślnie i wskutek tego może nawet stać się ofiarą własnej swej nieostrożności.

Mężczyzna tak urodzony – nie cofa się nigdy przed walką, nie ustępuje z placu i pragnie zwyciężyć za wszelką cenę. Jest to dla niego zawsze ogromnym rozczarowaniem, gdy musi ustąpić przeciwnikowi.

Kobieta - w swym charakterze jest dość podobna do mężczyzny: w przyjaciółkach i osobach sympatycznych dostrzega tylko same rzeczy dobre. Natomiast jej ostry język bardzo skutecznie daje się we znaki osobom niesympatycznym.

Kto urodził się 27 marca

Wszystkiego najlepszego dla Baranów, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 27 marca

Chytry, rozważny, przebiegły – wykazuje zdolności dyplomatyczne.

Mądry, opanowany, oszczędny, ostrożny i przewidujący – potrafi utrzymać się w cuglach i czujny  jest wobec swych wrogów. Wie do czego dąży, ma stałe poglądy i cele.

Charakter jego wykazuje kontrasty niezwykłe. Na ogół jest dość niecierpliwy – a wobec osób kochanych potrafi okazywać powolność i cierpliwość, graniczącą nieraz z nierozsądkiem. Mimo swej niezwykłej przenikliwości przyjmuje różne wykrętne wymówki i oszukańcze tłumaczenia innych z udana łatwowiernością. Nawet w największych niebezpieczeństwach życiowych nie opuszcza go wielka przytomność umysłu i chytrość, dzięki czemu szczęśliwie wychodzi z każdej przygody.

Jest pełen ekspansji i nieraz przecenia swe siły. Trzeba przyznać, że mu się dość dobrze wiedzie w życiu – ale to może właśnie w nim rozwinąć nieostrożność i skłonność do zbytniego ryzyka – co w rezultacie może dać potem straty lub niepokoje nerwowe.

Pod względem zdrowia fizycznego i energii jest to typ bardzo udany, ale niebezpieczeństwem jego może właśnie stać się nadmiar sił żywotnych i ekspansji fizycznej. To też nieraz spowodu przepracowania musi odbywać kurację wypoczynkową, co przy jego nadmiernej aktywności jest bardzo męczące.

Co mu grozi. Ponieważ pragnie zawsze przeprowadzić swe zamiary – nieraz mimo całkowicie niesprzyjających okoliczności i wbrew wszelkim przeszkodom, a nawet i w czasie do tego nieodpowiednim – nierzadko narażony zostaje na dotkliwe rozczarowania. Dalszymi konsekwencjami takich niepowodzeń mogą być gniew, niecierpliwość, podrażnienie, a wszystko wreszcie może się skończyć na bólach głowy lub newralgii.

Nadmierny entuzjazm, jaki ożywia takiego człowieka, może stanowić dlań niebezpieczeństwo, gdy silnie się przejmie jakąś ideą. Łatwo wówczas może wpaść w fanatyzm lub w monomanię.

Kto urodził się w tym dniu potrafi bronić się skutecznie przeciw wszelkim atakom nie narażając się nikomu. Osiąga wreszcie swe zamierzenia i cele, ale więcej dzięki temu, że unika ostrożnie niebezpieczeństwa, aniżeli przez jakieś poczynania agresywne lub akty przemocy.

Kto urodził się 26 marca

Wszystkiego najlepszego dla Baranów, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 26 marca

Spełnia najczęściej to, co sobie postanowi i osiąga swe cele życiowe.

Jest to szlachetny, inteligentny człowiek, mający upodobania filozoficzne i lubiący wszystko co postępowe. Jest zwolennikiem argumentów, dowodzenia, sporów i dyskusji - przez to nieraz stwarza sobie wrogów. Jego chęć zwalczania wszystkiego co przestarzałe i nieracjonalne – jest niezwykle silna. Zdecydowany, gorliwy – wbrew wszelkim opozycjom i przeszkodom potrafi przeprowadzić swe plany i osiągnąć swe cele życiowe.

Dowcipny, wesoły, jest bardzo rozmowny, towarzyski i bystro wszystko obserwuje, orientując się niezwykle trafnie w sytuacjach życiowych. Potrafi zawsze skierować konwersację na nowe tory niezwykle interesujące i nie zabraknie mu nigdy tematu; lubi bawić towarzystwo.

Niespokojny – nieustannie znajduje się w ruchu. W życiu czekają go liczne zmiany, a jego pozycja nieraz nie może się ustalić ostatecznie – mimo wszelkie wysiłki jakie przedsiębierze w tym celu.

Wierny i prawy – ma gest szeroki. Lubi piękno, porządek, harmonię i eleganckie otoczenie. Interesuje się lotnictwem, lubi polowanie oraz wszelkie sporty.

Pewien siebie, agresywny – posiada odwagę swych przekonań i dużo entuzjazmu, jaki okazuje w swych poczynaniach życiowych, które jednakże nie zawsze udaje mu się zakończyć pomyślnie.

Przejawia wybitną zręczność w kierunku mechaniki, a może osiągnąć dobre rezultaty również i w przemyśle. Rolnictwo mniej mu odpowiada. Ma doskonale przystosowaną naturę do tego, aby górować nad innymi; ożywiają go niezwykłe ambicje i dążenia, a w swej karierze pragnie prześcignąć krewnych i znajomych.

Nieraz okoliczności życiowe same wynoszą takiego człowieka na stanowisko wybitne. Jednakże to wyniesienie połączone jest zawsze z pewnymi trudnościami i w takich wypadkach mogą mu nawet grozić katastrofy. W jego życiu zaszczyty łączą się z niebezpieczeństwami.

Co mu grozi. Jego kaprysy i zmienność wywierają wpływ ujemny na koleje losu. Nie wszystkie jego pragnienia zostaną w życiu zadowolone, a zadania jakie go czekają – często są drażliwe.

Kto urodził się 25 marca

Wszystkiego najlepszego dla Baranów, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 25 marca

Wspaniałomyślny, władczy – pragnie zajmować stanowisko dominujące.

Pilny, pracowity, przewidujący – potrafi zręcznie dostosować się do sytuacji i warunków.
Okazuje zdolności artystyczne i przejawia zamiłowanie do wszystkiego co nowe; ożywia go pożądanie zmian i reform, jakie wszędzie pragnąłby zaprowadzać.

Pełen entuzjazmu i uporu – jest impulsywny i łatwo wpada w krańcowość. W każdej okazji życiowej dąży do tego, aby stać na czele i panować. Najmniejszej ochoty nie ma być podwładnym i pracować pod kierunkiem innych lub też stosować się do cudzych wskazówek.

Tylko wówczas czuje się szczęśliwy, gdy może iść w życiu za swymi własnymi pomysłami, projektami i przeprowadzać własną swą wolę. Trzeba przyznać, że plany swe układa bardzo zręcznie, a dzięki swej niezwykłej intuicji – łatwo potrafi przewidzieć rezultaty każdej swej czynności zarówno jak i przedsięwzięć innych ludzi.

Lecz sam nie zawsze potrafi być dobrym wykonawcą – i dlatego też nieraz byłoby lepiej, gdyby ograniczył się jedynce do układania projektów, a wykonanie ich powierzał innym ludziom.

W niebezpiecznych przygodach jakie go w życiu czekają – zwycięży wielokrotnie. Zawdzięczać to będzie jednak raczej swej sile charakteru i wytrwałości, aniżeli szczęśliwemu zbiegowi okoliczności.

Najprawdopodobniej jego wysiłki zostaną uwieńczone w końcu doskonałymi rezultatami i osiągnie dobrą pozycję życiową, obdarzającą go stałym powodzeniem i pozwalającą mu na prowadzenia życia pośród komfortu. Na swe wyniesienie zapracuje wysiłkami całego swego życia.

W zakresie współdziałania z innymi – nawet wówczas, idy natrafi na ludzi odpowiednich i pokrewnych sobie – podkreśla nieustannie wielkie znaczenie swej osoby, myśli o swej wielkości i nie zwraca uwagi na uczucia innych. Muszą nieustannie mu ustępować o ile nie chcą wywoływać nieporozumień. Powinien dążyć do przejawiania większej tolerancji i harmonii w pożyciu z innymi, opanowywać swą niedyskrecję i porywczość w słowach.

Kto urodził się 24 marca

Wszystkiego najlepszego dla Baranów, które mają dziś urodziny

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 24 marca

Szorstki, impulsywny, zmysłowy – może jednak zdobyć się na czyny niepospolite.

Pragnie być pionierem i zajmować stanowisko wybitne. Ma dużo inicjatywy – ale znacznie mniej wytrwałości w wykonaniu zamierzonych projektów.Woli sam wydawać rozkazy aniżeli je otrzymywać od innych. Gdy jednakże dostanie ścisłe dyspozycje – aczkolwiek czyni to z pewną niecierpliwością – wypełnia je z wielką energią.

Impulsywny, drażliwy, samowolny, agresywny – odznacza się niezwykłą ambicją, a opozycja pobudza go tylko do większych wysiłków i gniewu. A jednocześnie mimo swój upór – potrafi równie szybko się czymś zaciekawić – jak również nagle stracić wszelkie zainteresowanie i popaść w całkowitą obojętność. Jest to natura pierwotna, z upodobaniem prowadząca życie wiejskie. Nie można powiedzieć, aby okazywał dużą chęć do nauki – ale posiada za to wiele wrodzonego rozsądku.

Często szorstki i bez kultury – mimo to okazuje dobre serce i dużo uczucia. Cechuje go nadmiar sił życiowych, nie ujętych w karby.

Zawód dlań najlepszy taki, w którym podstawę stanowi szybki obrót pieniężny. Urodziny te dają dobrych sportowców, wojskowych, architektów; aktorów, rysowników, administratorów, pośredników lub handlowców.

Wady tych urodzin – to nieokrzesanie, szorstkość, nieszczerość. Trudno polegać na takim człowieku. Skłonny do marnotrawstwa – więcej wydaje, aniżeli zarabia; próżny jest jak paw, a w życiu rozprasza zarówno swe siły fizyczne jak i majątek.

A jednak – szczęście uśmiechnie mu się mimo wszystko, a życie przyniesie mu w dani swe szczodre dary. Nie będzie to jednak rezultatem jakichś jego specjalnych zasług, lecz po prostu – dziełem szczęśliwego przypadku.

Zdrowie człowieka urodzonego w tym dniu jest doskonale, a ciało zdrowe i mocne. Może jednak zawsze sobie zaszkodzić przez przepracowanie i niepokoje. Jeżeli trwają one zbyt długo – wówczas z reguły pojawiają się silne bóle głowy i zaburzenia w świadomości – a wszystko to może później stać się przyczyną poważniejszych niedomagań fizycznych. To też powinien dążyć stanowczo do unikania stanów niepokoju i zamieszania – gdyż odbijają się one ujemnie na jego zdrowiu.