Miesięczne archiwum: kwiecień 2009

Kto urodził się 30 kwietnia

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 30 kwietnia

Pewny siebie – z wiekiem przejawia coraz większe poczucie własnej godności.

Okazuje nieraz duże zdolności intelektualne, zwłaszcza w kierunku nauk ścisłych oraz prawniczych. W obu tych zawodach będzie mu sprzyjać powodzenie. Jest to umysł bardzo giętki pojętny, uzdolniony. Pełen najrozmaitszych pomysłów i projektów. Może zostać dobrym matematykiem.

Przejawia dużą pewność siebie, co w życiu praktycznym oddaje mu wielkie usługi. Potrafi również bardzo umiejętnie bronić swych poglądów i łatwo przekonywać innych. Jest przywiązany do ogniska domowego i rodziny. Nieraz tak mu się życie układa, że mieszka razem z krewnymi.

Wady przywiązane do tych urodzin to zbytnie pobłażanie sobie i brak hamulca w dążeniu do zadowolenia swych zmysłów. Nieraz też człowiek tak urodzony – nierozwinięty, nie otrzymawszy odpowiedniego wykształcenia – żyje na niskim poziomie zmysłowego użycia jedynie, uganiając się za rozrywkami, grą, etc.

Co mu grozi. Sam na siebie może ściągnąć jakieś niepowodzenia życiowe, do czego zwłaszcza mogą się przyczynić jego miłostki, a kobiety w ogólności.

Jak wychować takie dziecko. Przede wszystkim należy je przyzwyczajać do umiarkowania, ale nie przez same zakazy – gdyż to mało pomóc może, lecz przez własny przykład. Ponieważ może ono okazywać pewną bierność lub obojętność – należy je wobec tego przyzwyczajać do ćwiczeń gimnastycznych, rozwijających dobre samopoczucie i potęgujących zdrowie organizmu.

Siły życiowe człowieka tak urodzonego są bardzo duże, tak że mimo wszelkie choroby, jakim może podlegać, a które najczęściej zostają spowodowane jego zmysłowymi ekscesami – żyje długo, cieszy się dobrym zdrowiem i moje dojść do majątku. Odnosi się to zwłaszcza do osób urodzonych o wschodzie słońca.

Kto urodził się 29 kwietnia

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 29 kwietnia

Jest człowiekiem pokojowym, który zaufał Opatrzności.

Umysł jego jest nastrojony pokojowo i życzliwie dla ludzkości. Dookoła niego skupiają się inni ludzie, przyciągani przez jego sympatyczną indywidualność. W otoczeniu swym budzi zaufanie i wiarę w siebie.

Pragnie on też wpłynąć dodatnio na swe otoczenie i podnieść je na wyższy poziom. Z chęcią zajmuje się rozpowszechnianiem nowych poglądów.

Troszczy się też o sprawy innych ludzi – chętnie pośredniczy dla dobra innych i opiekuje się słabszymi. Jednakże jego największe zainteresowanie skupia się na własnym domu i rodzinie. Odczuwa on na ogół przyciąganie do osób młodszych, a o swe dzieci troszczy się niezwykle.

Jego dobre intencje w stosunku do krewnych zostaną wynagrodzone, gdyż ci ostatni mogą mu przynieść korzyści życiowe. Lubi on zwierzęta i przyrodę; odczuwa przyciąganie do życia wiejskiego. Jego rodzina jest przeważnie dość liczna.

Czego się strzec winien. Chociaż posiada nadmiar sił życiowych – nieraz jednakże zapędza się za daleko, licząc na swój mocny organizm – czy to w zabawach, grze, użyciu – czy też w pracy. W ten sposób może rozpraszać swe siły i marnować je bez pożytku.

Choroby. Na ogół człowiek dziś urodzony odznacza się dobrym zdrowiem i mocnym organizmem. Ponieważ jednak ma bardzo rozwinięte upodobania smakowe i jest gastronomem – nieraz sobie w tym kierunku zbytnio pozwala, co może potem powodować powiększenie wątroby, niedomagania serca lub nerek. W wieku późniejszym wszystko to może dać się we znaki dość dotkliwie.

Trzeba podkreślić jednakże, że życie człowieka dziś urodzonego układać się będzie łatwo i szczęśliwie – a drogą swą kroczyć będzie łatwo i pomyślnie.

Sennik – Miłosławy Krogulskiej i Izabeli Podlaskiej

sennik_hachette1

„Dawniej sny objaśniali wróżbici i magowie, dziś zajmują się nimi również naukowcy. Wciąż jednak nie znamy definitywnej odpowiedzi dlaczego śnimy i co dokładnie dzieje się wtedy w naszym umyśle. Czy sny są tylko odblaskiem rzeczywistości czy też potrafią zdradzić nam tajemnice, jakie szykuje nam los w przyszłości? Przekonaj się, co dla ciebie szykuje przyszłość i zapoznaj się z interpretacją snów według dwóch znanych polskich astrolożek.”

Tak, to o nas! W kwietniu ukazał się nasz sennik, okładka piękna, zachęcamy do czytania – interpretacja snów jest magiczno – psychologiczna.

Wydawca: Hachette; Rok wydania: 2009 ; Ilość stron: 294 s.; Oprawa: miękka; cena ok 19. zł

Kto urodził się 28 kwietnia

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 28 kwietnia

Dąży do piękna i harmonii a chętnie zajmuje się sprawami innych ludzi.

Jest to człowiek dość skromny, wolny od zarozumiałości, niezwykle wrażliwy i mediumiczny odczuwa wszystko dookoła w sposób niezwykle subtelny.

Zwłaszcza piękno przyrody wywiera na nim wrażenie głębokie. Artystycznie usposobiony, o wszechstronnych zainteresowaniach umysłowych – łatwo może przezwyciężyć przyciąganie do rzeczy materialnych, jakie przynoszą również urodziny z dnia tego.

I wówczas staje się dostępny natchnieniom twórczym, dusza zaś jego może osiągnąć wysoki rozwój i zdobyć znaczną potęgę wewnętrzną.

Ma przed sobą stałe cele życiowe, jasno określone. Jest pracowity i chętnie poświęca swój czas na okazywanie pomocy w rozwoju innym. Przejmuje się też łatwo troskami innych ludzi i chętne zajmuje się ich sprawami lub przychodzi im z pomocą.

Jest to człowiek pokojowy, który zaufał Opatrzności. A jednak – gdy zajdzie tego potrzeba – potrafi być również zdecydowany, zacięty, a w obronie własnych ideałów staje się nieustępliwy. Wyróżnia się swymi zdolnościami: pełen jest zawsze pomysłów i nowych koncepcyj. Lubi muzykę i sztukę – wszystko co upiększa i wysubtelnia życie.

Dąży do zrobienia majątku, nie po to jednak, aby go tylko posiadać, lecz, aby przy pomocy pieniędzy kształtować swe życie jak najpiękniej i jak najbardziej harmonijnie. Potrafi zarówno zdobywać pieniądze, jak je utrzymać. Chociaż pragnie osiągnąć komfort życiowy, jednakże zbytnio nie chce się wysilać w tym kierunku.

Co mu grozi. W miłości mogą go spotkać przykrości, a przez jedną z kobiet grozi mu nawet poważniejsze przejście
życiowe. Popełnia różne błędy dzięki zbyt jednostronnemu nastawieniu się – co potem mści się na jego losach życiowych. Grozi mu również utrata majątku, który zbierał przez dłuższe okresy zapobiegliwie i wytrwale.

Kto urodził się 27 kwietnia

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 27 kwietnia

Czeka cierpliwie na zrealizowanie swych projektów.

Rezolutny i przedsiębiorczy – pragnie zaprowadzić porządek w swych stosunkach życiowych
i chce wprowadzać nowe systemy lub metody pracy. Gdy się raz zdecyduje – czy to na coś dobrego, czy złego – wówczas bardzo trudno mu to wyperswadować i nawrócić go na inną drogę.

Odznacza się zazwyczaj swą wytrwałością i czeka cierpliwie na realne wypełnienie się w życiu swych projektów i planów. Posiada on również i dobre zdolności : wykonawcze – potrafi zwłaszcza rządzić innymi i być kierownikiem.

Jest to człowiek zrównoważony o dobrym i sympatycznym usposobieniu. Umysł jego jest spokojny, nie lubujący się w zbytnich wysiłkach i dąży do tego, aby osiągnąć zadowolenie i spokój, połączony z pełnią użycia. Dzięki temu, że ma silną wolę i jest zdecydowany – zazwyczaj osiąga cel, jaki sobie postawi w życiu.

Podstawę jego charakteru tworzy dążenie do miłości i przyjaźni. A jednak mimo to że jest bardzo przyjacielski i koleżeński – dąży do tego, aby się wyodrębnić od innych i stać oddzielnie. Dzięki temu dążeniu – zresztą zupełnie podświadomemu – grozi mu nawet pewna jednostronność.

Pomiędzy sobą, a innymi stara się podświadomie wytworzyć pewną przegrodę i wobec tego trudno jest bardzo z nim zaprzyjaźnić się całkowicie. Urodziny dzisiejsze są na ogół pomyślne, obdarzają wdziękiem, a nawet pięknością, darzą miłością i szczęściem.

Kto urodził się dzisiaj, dzięki pracy wytrwałej, może osiągnąć dobrą sytuację życiową. Ma on skłonności do użycia i zbytku, a w życiu czeka go zadowolenie i powodzenie.

Są to, naturalnie, tylko określenia ogólne, odnoszące się do większości osób dziś urodzonych. W wypadkach poszczególnych mogą zachodzić wielkie odchylenia, a to zależnie od horoskopu indywidualnego człowieka.

Kobieta dziś urodzona jest dumna i niezależna. Żyje ona miłością będzie dobrą matką – a czeka ją liczne potomstwo.

Kto urodził się 26 kwietnia

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 26 kwietnia

Dąży do szczęścia przez miłość i może być dobrym ojcem rodziny.

Odznacza się silną wolą, poczuciem własnej godności, niezłomnością, autokratyzmem, stałością – co potęguje się z wiekiem.

Jest to człowiek mądry, rozważny, uzdolniony w wielu kierunkach – jednostka dodatnia w życiu społecznym. Do celu jaki sobie raz postawił – dąży z wielką wytrwałością i hartem ducha. Myśli przytem nie tylko o samym sobie, ale ma również na oku i dobro całej swej rodziny – bowiem człowiek w tym dniu urodzony potrafi być dobrym ojcem.

Ma wrodzoną zdolność przenikania tego co ukryte, tajemnicze, a także i wszechstronne zrozumienie sytuacji życiowych, dzięki czemu osiąga popularność w swej sferze i może się nawet wznieść wyżej. Odznacza się silną wolą. Cechują go intensywne przeżycia psychiczne.

Uwielbia wszelkie piękno – zarówno w sztuce, w życiu jak i w przyrodzie. Jest też wielkim zwolennikiem płci odmiennej i potrafi kochać namiętnie. Lubi śpiew. Do szczęścia dąży przez miłość. Jest oszczędny, lecz nie egoistyczny.

Dzięki swym studiom może zdobyć wiedzę i zyskać uznanie ogólne. W życiu odnosi przeważnie zwycięstwa dzięki swym zdolnościom intellektualnym i tryumfuje nad wrogami. Jak już bowiem wspominaliśmy – jego umysł jest bogato obdarzony od przyrody.

Jego dążeniem jest osiągnięcie szczęścia domowego i rodzinnego, a przy tym nie zapomina troszczyć się również o zdobycie majątku.

Jednakże należy zastrzec, że urodziny z tego dnia dają dwa typy: Jeden – o usposobieniu filozoficznym – pogrąża się w studiach, lubi rozmyślać w samotności oddając się kontemplacji, dążąc do celów wysokich. Typ drugi – niższy – to czlowiek nierozwinięty, który oddany jest zmysłowemu użyciu i ugania się w życiu tylko za przyjemnościami. Typ wyższy może dużo w życiu dokonać i zyskać uznanie powszechne.

Kto urodził się 25 kwietnia

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 25 kwietnia

Dzięki swym wybitnym zdolnościom może zrobić karierę.

Jest to człowiek uzdolniony w wielu kierunkach, dzięki czemu może dużo w życiu osiągnąć. Gdy uda mu się rozwinąć odpowiednio swe zdolności umysłowe – może zostać uczonym, a co najmniej mądrym człowiekiem, orientującym się niezwykle trafnie we wszelkich sytuacjach życiowych.

Potrafi połączyć w jedno wiedzę teoretyczną – nabytą z mądrością wrodzoną i zdrowym rozsądkiem. Nieraz też ma jakieś własne specjalne poglądy na sprawy religijne. Ożywia go też zamiłowanie do przygód, odkryć, wynalazków, poczynań ryzykownych.

Ma usposobienie dość szczęśliwe – jest bowiem zadowolony z życia i obdarzony szczodrze darami przyrody – zdolnościami i talentami. Serce jego wypełniają uczucia bardzo intensywne.

Ożywia go dobra wola, a pracy oddaje się z zamiłowaniem. Jest on zadowolony z tego, co posiada i to uczucie daje mu stałe poczucie własnego szczęścia.

Odznacza się siła i odwagą – potrafi się skutecznie bronić przed wrogami. Trudno go rozgniewać – jednakże raz wyprowadzony z równowagi i podrażniony – staje się gwałtowny i nieubłagany.

Na ogół dość pokojowo usposobiony i cierpliwy – lubi życie wiejskie i rolnictwo. Wiedzie mu się też we wszelkich zawodach, które mają związek z ziemią, jej produktami, nieruchomościami i w ogóle ze wszystkim co konkretne, dotykalne, solidne. Często sam w końcu staje się właścicielem posiadłości ziemskiej.

Na ogół trzeba stwierdzić, że w życiu czeka go szczęścia dość dużo. Jego ambicje życiowe zazwyczaj się spełniają.

Kobieta w dniu tym urodzona – jest odważna i posiada dużo energii – ale też bywa nieraz dość gwałtowna i zbyt łatwo się unosi. Mimo to posłuszna jest swym obowiązkom i potrafi być dobrą żoną. Okazuje dużo wrodzonego zdrowego rozsądku i jest dość bystra – czasami jednak zbyt gadatliwa. Może mieć dużo dzieci, którym zostawi majątek.

Kto urodził się 24 kwietnia

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 24 kwietnia

Ma skłonności despotyczne a jego stosunki domowe układają się dość niemiło.

Jego charakter jest dość impulsywny, łatwo pobudliwy, skłonny do sporów, gniewny.

Jest to człowiek przyzwyczajony do wywierania swego autorytetu na otoczenie i wykazuje skłonności do despotyzmu. Przestrzega obowiązkowości i dyscypliny, ale przy tym okazuje zbytnią pewność siebie, a wydaje mu się zawsze, że tylko on sam ma słuszność, której nie chce przyznać innym. Chociaż się do tego nie chce przyznać – usposobiony jest fatalistycznie.

Urodziny dzisiejsze dają dwa typy. Niższy – jest leniwy i uparty, o nadmiernej ekspansji sił życiowych, które rozwija wszystkie wyłącznie w kierunku zmysłowego użycia. Typ wyższy jest spokojny, szlachetny, filantropijny. Poddaje się on chętnie prawom społecznym i potrafi przezwyciężyć swój egoizm wrodzony całkowicie. Staje się wówczas szlachetnym altruistą i pracuje interesownie i wytrwale dla dobra własnego społeczeństwa, nawet i całej ludzkości.

Zawód lub zajęcie dla osoby urodzonej dzisiaj najlepsze takie – jakie wymaga spokojnej pracy, zdolności praktycznych, stałości, zdecydowania i pewności siebie. Może być doskonałym rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem, przedsiębiorcą, bankierem, finansistą, dyrektorem itp. W domu ma stosunki niezbyt miłe.

Czego się strzec winien. Aby przez swą zbytnią popędliwość nie szkodził swym interesom. Dzięki swemu zamiłowaniu do sporów oraz okazywanemu bez osłonek despotyzmowi – może zakłócić spokój domowy i zniszczyć swe szczęście rodzinne.

Kobieta urodzona dzisiaj – jest doskonałą gospodynią, zna się na kuchni i potrafi być również dobrą pielęgniarką chorych.

Kto urodził się dzisiaj osiągnie szczęście w małżeństwie z osobami urodzonymi w czasie od 22 sierpnia do 21 września i od d. 21 grudnia do 19 stycznia.