Miesięczne archiwum: maj 2009

Kto urodził się 18 maja

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 18 maja

Ma umysł zrównoważony i okazuje skłonności matrymonialne.

Jest człowiekiem czułym, serdecznym i kochliwym. Ma on dość silne skłonności matrymonialne – a mimo to uczucia swe kieruje nieraz na złe tory.Jest dość ambitny i pragnąłby zająć jakieś stanowisko bardziej wybitne, a dzięki swym wytrwałym wysiłkom nieraz osiąga pozycję odpowiedzialną w życiu.

Osoby wyżej stojące od niego okazują mu swa pomoc i protekcję, a wyższe sfery towarzyskie przyczyniają się nie mało do jego kariery. Chęć panowania nad innymi wyraźnie się przebija w jego charakterze. Dzięki swej mądrości, a również i okazywanemu taktowi oraz uprzejmości dla innych – może osiągnąć duże wpływy.

Posiada on umysł zrównoważony. Stały, cierpliwy, uparty – a cechy te potęgują się w nim z wiekiem – gdy raz coś sobie postanowi – pragnie to wykonać za wszelką cenę.

Długo się namyśla i rozważa
- ale gdy raz ustali swe zamierzenia – wówczas dąży do swego celu z wielkim zdecydowaniem, nawet i w tym wypadku, gdyby go miało to doprowadzić do kolizji z prawem. Na ogół życie jego płynie dość spokojnie i nie obfituje w jakieś wydarzenia nadzwyczajne.

Zazwyczaj okazuje dużo prawości i pewną szczodrość - ale czasami znowu bywa wyjątkowo oszczędny. Przeważnie przychodzi do majątku dzięki wykonywanemu zawodowi.

Jego wady – to zbytnie skoncentrowanie się na samym sobie i przypisywanie swej osobie zbytniego znaczenia. Nie jest też wolny od wady szyderstwa, a charakter jego przyjmuje nieraz odcień zbyt władczy.

Co mu grozi. Jest to charakter dość ambitny, który jednak w swym dążeniu do zrobienia kariery nie zawsze posługuje się odpowiednimi środkami i z tego powodu może ściągnąć na siebie przewroty losu. Z tego również powodu jego aspiracje i dążenia mogą się wcale nie zrealizować.

Kto urodził się 17 maja

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 17 maja

Jest zapobiegliwy i gospodarny, co może doprowadzić  go do majtku.

Wie, czego pragnie, cel swój ma jasno określony w życiu, a w swych dążeniach jest wytrwały. Cechuje go oszczędność. Dzięki swym wysiłkom i gospodarności osiągnie powodzenie materialne i zapobiegliwość pomoże mu w zdobyciu majątku.

Karierę swą może zrobić również dzięki małżeństwu. Jest to człowiek cierpliwy, który posiada zdolności wynalazcze i umiejętność przystosowania się do warunków, co mu zapewni dobrą sytuację życiową. Życie prowadzi dość proste.

Ma on dużo oryginalnych projektów i dobrych pomysłów. W życiu spotyka go więcej okazyj pomyślnych, aniżeli sam może wykorzystać. Jest wymowny i posiada dużą zdolność przekonywania innych o słuszności swego zdania.

Zawód jego może być nawet dość ekscentryczny lub niezwykły – ale w nim osiągnie powodzenie. Powiedzie mu się również we wszystkim, co ma związek z ziemią, jej produktami, rolnictwem, ogrodnictwem i kopalniami.

Czego się strzec winien. Niechaj ma się na ostrożności przed wybuchami gniewu i zazdrości.

Kobieta dziś urodzona powinna dążyć do tego, aby nie dać na siebie oddziaływać pochlebstwu i nie pozwalać sobie na zbytnie uleganie namiętnościom lub sympatiom posuniętym za daleko.

Jak wychowywać dziecko dziś urodzone.
Jest ono samowolne, a pozostawione samemu sobie staje się nieustępliwe i niewrażliwe na cierpienia jakie sprawia innym. Ma ono dużo sił życiowych i mocny organizm, a nieraz cierpi z powodu przejadania się. Wcześnie rozwija się w nim silna zmysłowość.

Trzeba je przyzwyczajać do uprzejmości, ustępliwości, sympatii dla wszystkiego co żyje, odzwyczajać zaś od okrucieństwa w stosunku do małych zwierząt, do czego nieraz okazuje skłonności.

Kto urodził się 16 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 16 maja

Jest inteligentny, władczy i lubi spokój domowy.

Jest to człowiek o charakterze dość sympatycznym, uczuciowy, wrażliwy, odznaczający się swą inteligencją, zdolny do głębokiej miłości. Wysokie uświadomienie połączone z dobrocią – to najgłówniejsze cechy jego charakteru.

A jednak potrafi on być również surowy i bez skrupułów, a chociaż jest usposobiony pokojowo – dąży jednak do władzy i osiągnięcia autorytetu. Wierzy niezachwianie we własna potęgę i jest przekonany o swych zdolnościach; okazuje wielką skrytość i rezerwę.

Pragnie on prowadzić życie człowieka publicznego, roztaczać wszechstronną aktywność towarzyską, a spełnianie obowiązków społecznych sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie. Lubi spokój domowy i potrafi mimo całe przekonanie o swej słuszności i wielkości zdobyć się na tolerancyjność i życzliwość dla innych.

Ma on wielu przyjaciół i znajomych – ale tylko nieliczni z nich okażą się pożyteczni w życiu. Związki zaś z przyjaciółmi w interesach – przyniosą straty. Wrogowie – chociaż nieliczni przyczynią jednakże dużo zmartwienia.

Sprawy majątkowe w młodości przedstawiają się zazwyczaj nieszczególnie. Sytuacja materialna poprawia się jednakże w połowie życia, a to dzięki zapobiegliwości, jaką rozwija. Małżeństwo osoby urodzonej dzisiaj nie jest wolne od dysharmonii.

Kto urodził się 15 maja

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 15 maja

Potrzebuje starannego wychowania w dzieciństwie.

Odznacza się on swoją intuicją i może okazać zdolności poetyckie. Lubi życie samotne. Jest to człowiek o charakterze dość dziwnym i nie często spotykanym. Chociaż znajduje się pośród ludzi – jest im nieraz obcy – żyje bowiem jakby we własnym swoim świecie myślowym i okazuje lekceważenie dla uznania i sławy.

Stały, wytrwały, bardzo odważny, okazuje w życiu wielka aktywność i rozwija znaczną ekspansję. Nieco szorstki w swym zachowaniu się, dąży do oddzielenia się od innych.

Natura jego jest wyniosła i dumna. Chociaż na ogół prawy – jest to charakter marsowy, nie cofający się przed użyciem siły. Dąży on do zapewnienia sobie słuszności w życiu nie tyle przez własne zasługi i pracę, co przez zręczne wykorzystanie okoliczności a także i użycie przemocy. Nieraz też w życiu rozmaici ludzie stają się jego podwładnym i zależą od niego. Przyjaciół jednakże posiada tylko nielicznych.

Co mu grozi. Że koniec jego życia może być niepomyślny, a w każdym razie nieprzyjemny.

Dziecko dziś urodzone potrzebuje starannego wychowania.
Pozostawione bowiem samemu sobie może stać się złośliwe, kłamliwe, i dążyć do zadowolenia jedynie , swych żądz, dopuszczając sie nawet fałszów w tym celu lub kłamstwa. Pragnie ono również zagarnąć przemocą cudzą własność, a nie pilnowane staje się bardzo zuchwałe i przejawia instynkty niszczycielskie.

14.05.2009 W-wa Aspekty Księżyca z Saturnem

Zapraszamy na zajęcia w Warszawskiej Szkole Astrologii

14.05.2009, czwartek, Warszawa godz. 18.00-21.00
prowadzą: Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska
info i zapisy: telefonicznie u Izy Podlaskiej 0-600-218-488 lub e-mail ipodlaska (at) albireo.pl
cena: 30 zł

Opis zajęć:

Aspekty między Księżycem i Saturnem nie należą do najprzyjemniejszych. Osoby, które mają go w swoim horoskopie urodzeniowym często cierpią na brak, melancholię niepokój. Czy te aspekty mają tylko swoje złe strony? Na zajęciach omawiać będziemy szczegółowo aspekty między Księżycem i Saturnem w horoskopie urodzeniowym. Analizować też będziemy horoskopy osób z tymi aspektami. Zajęcia dla początkujących i zaawansowanych.

Kto urodził się 14 maja

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 14 maja

Może swymi zdolnościami pokierować nieodpowiednio.

Charakter jego wykazuje cechy dość kontrastowe. Chociaż jest cierpliwym pracownikiem i usposobionym na ogół dość skromnie – potrafi być również bezlitosny i egoistyczny. Stara się on odpowiedzieć wymaganiom, jakie mu stawiają inni – mimo to jednak najczęściej swymi zdolnościami pokieruje nieodpowiednio.

Wady przywiązane do dzisiejszych urodzin to przede wszystkim charakter dość cierpki – a w poczynaniach swych chwiejny nieraz i słaby.

Co mu grozi. Jest zbyt łatwowierny w stosunku do ludzi i źle umieszcza swe zaufanie. To też zostanie ono nadużyte. Do czego powinien dążyć. Przede wszystkim do opanowania swej zmysłowości – a zwłaszcza powinien pod tym względem poskramiać swą wyobraźnię.

Gdy przezwycięży swe namiętności staje się prawy i wierny i może dokonać wielkich rzeczy. Okazuje wówczas niezwykłą potęgę umysłową, idzie za postępem czasu i szeroko stosuje w życiu społecznym nowe odkrycia i wynalazki. Może też osiągnąć niezwykły rozwój i przejawiać jakiś bardzo oryginalny talent. Nie powinien zapominać, że największe ze wszystkich zawojowań – jest opanowanie samego siebie.

Kto urodził się dzisiaj - powinien od czasu do czasu przebywać w samotności, która jest dla niego źródłem potęgi wewnętrznej. O ile chodzi zwłaszcza o ważniejsze decyzje – powinien je przedsiębrać w samotności, gdyż inaczej może podlegać wpływowi otoczenia, na który jest bardzo wrażliwy.

Kto urodził się 13 maja

Wszystkiego najlepszego dla Byków, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 13 maja

Potrafi umiejętnie zawierać układy i kompromisy.

Posiada niezwykłą wrażliwość i jest usposobiony bardzo serdecznie, a z tego powodu może nawet zostać łatwo wyprowadzony w pole przez innych. Jego pewność siebie, przekonanie  o swej wartości i siła wewnętrzna są bardzo duże, ale zdolności umysłowe dość przeciętne. Okazuje natomiast zdolności polityczne i to w dość wysokim stopniu, co zwłaszcza przejawia się w umiejętnym zawieraniu układów i kompromisów.

Pełen namiętności, zamiarów, projektów – za wszelką cena pragnie osiągnąć pomyślną realizację swych celów i zamierzeń. Wady swe może najłatwiej opanować i przezwyciężyć przez miłość.

Co mu grozi. Że może spaść z jakiegoś wysokiego miejsca lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi. Podobnież i na wysokim stanowisku, jakie mógłby osiągnąć w życiu – grożą mu też przewroty nagle, połączone z niebezpieczeństwem upadku.

Polega wprawdzie na samym sobie i na swych zdolnościach – lecz to może go zaprowadzić właśnie zbyt daleko i w końcu zabierze się do różnych spraw, o których ma niedostatecznie wyrobione pojęcie. Również i jego wygórowana ambicja może go wciągnąć w niebezpieczne sytuacje.

Jak wychować dziecko tak urodzone. Jest ono najczęściej samowolne i za wszelką cena pragnie działać na własną rękę. Ma jednak dużo wytrwałości i chętnie idzie za przykładem innych. Dlatego też wychowawcy powinni je strzec starannie przed nieodpowiednim towarzystwem, od którego może przejąć niepożądane właściwości i cechy charakteru.

Chociaż jest bardzo uparte – można do niego trafić przez sympatię i miłość. Ma ono wrodzone poczucie piękna, dążenie do elegancji, zainteresowania artystyczne – które należy rozwijać. Przede wszystkim powinno się je przyzwyczajać do posłuszeństwa prawu – i zahamować tendencję do samowoli.

Robert Pattinson – wampir z sąsiedztwa

Brytyjski aktor Robert Pattinson (Byk) jest nowym bożyszczem nastolatek. Po zagraniu roli wampira Edwarda w ekranizacji bestselleru „Zmierzch” trafił w zeszłym roku na pierwsze miejsce w rankingach na najbardziej seksownego i przystojnego aktora. Jest aktualnie jedynym z najbardziej pożądanych mężczyzn na świecie.

Horoskop Roberta Pattinsona

Horoskop Roberta Pattinsona

Romantyczny przystojniak
Urokowi młodego gwiazdora nie mogą się oprzeć nie tylko tłumy wrzeszczących na jego widok fanek, ale również słynne starsze koleżanki z planu. Aktor jest rozchwytywany na hollywoodzkich bankietach, niejedna ze słynnych aktorek i celebrytek chciałaby pójść z nim na randkę. Pattinson ma Słońce w znaku Byka, którym włada planeta piękna i przyjemności Wenus. Słońce jest w trygonie z planetą męskiej energii Marsem , która jest w znaku Koziorożca, co czyni go bardzo męskim i pociągającym dla płci przeciwnej. W ekranizacji kolejnych części sagi o wampirze Edwardzie i jego ukochanej o role biją się Madonna i Paris Hilton.

Atrakcyjny aktor rozsiewa wokół siebie aurę tajemniczości. Nie pokazuje się często w mediach, odmawia komentarzy do plotek, jakie o nim krążą. Mimo że wiele kobiet chętnie spędziłoby z nim choć jedną noc, on czeka na prawdziwe uczucie i miłość od pierwszego wejrzenia. Księżyc, który mówi o emocjach, jest w opozycji do Neptuna – planety romantyzmu i duchowych przeżyć. Robert rzeczywiście jest niepoprawnym romantykiem, który czeka na swoją bratnią duszę, z którą połączy go w kocu los. W horoskopie widać, że ma na to szansę i nie będzie musiał czekać na miłość do siedemdziesiątki! Przez najbliższe sześć lat zdobędzie jeszcze większą sławę, spełni swoje aktorskie ambicje i spotka kobietę, z którą połączy go romantyczne uczucie. CZYTAJ DALEJ