Archiwa tagu: Bliźniąta

Kto urodził się 3 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 3 czerwca

Lubi zmieniać miejsce pobytu i zawód.

Bystry, wielomówny, ruchliwy lubi podróże, zmiany miejsca pobytu i wogóle wykazuje pewne skłonności do prowadzenia życia koczowniczego.

Władczy, niespokojny, aktywny, pełen energii – okazuje zdolności dyplomatyczne i potrafi umiejętnie kierować różnymi zawikłanymi życiowymi sprawami, w których się świetnie orientuje dzięki swej przenikliwości.

Nieraz okazuje pewną dumę rodową – chociaż na ogół chętnie się poświęca dla innych, a dzięki swej wrażliwości i dużej uczuciowości – może łatwo zostać wywiedziony w pole.

Ale trzeba również zaznaczyć, że jego charakter wykazuje pewna podwójność – raz jest serdeczny, przyjacielski i wywierający wpływ przyciągający na innych – to znowu jest obojętny, oziębły, kapryśny.

Zawód dlań najlepszy związany z pracą umysłową, drukarstwem, dziennikarstwem, nauczaniem lub podróżami. Okazuje również niezwykłą zręczność w pracach ręcznych i zdolności artystyczne.

Wady: Jest nieco mściwy, skryty, drażliwy i zbyt łatwo się unosi. Lubi jałowe dyskusje i spory bezprzedmiotowe. Wady te przejawiają się silniej u osób urodzonych we dnie.Należy jednakże podkreślić, iż jego zdolności umysłowe są niezwykłe, i może on dzięki wykształceniu i kulturze rozwinąć się bardzo wysoko, do czego, zresztą pcha go pęd wewnętrzny.

Co mu grozi? Współpraca i związki z innymi okażą się dlań dość niebezpieczne. Z powodu nieustalonych dostatecznie celów życiowych, zbytniej zmienności, czy to wewnętrznej, czy też spowodowanej przez wydarzenia życiowe – może się w końcu okazać, iż nie dopnie swych zamiarów. W takim wypadku jego życie, bezpożyteczne zarówno dla niego samego jak i dla innych – upływa mu zazwyczaj w zabawach i rozrywkach.

Kto urodził się 25 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 25 maja

Usposobienie jego jest społeczne; ma licznych przyjaciół.


Wspaniałomyślny, sympatyczny
– odznacza się zdrowym rozsądkiem i trafnością swych spostrzeżeń. Gościnny, uprzejmy – troszczy się o wygodny i rozrywki swych gości. Wywiera wpływ przyciągający na innych, a w życiu nie zabraknie mu przyjaciół i zwolenników. Posiada wielką wyobraźnię, ale przy swych zdolnościach niezwykłych może okazywać też usposobienie kapryśne lub fantastyczne. Może też przejawiać pewien talent w jakimś określonym kierunku.

Intelekt jego jest bardzo aktywny i ostry: niezwykle trafnie obserwuje wydarzenia i ludzi, a sądy jego są przeważnie słuszne. Dzięki swym specjalnym zdolnościom zarówno analitycznym jak i praktycznym człowiek urodzony dnia tego mógłby zostać doskonałym detektywem, sędzią śledczym, prawnikiem.

Usposobienie jego jest przyjazne i szlachetne – lubi pracę społeczną. Może zająć z czasem stanowisko odpowiedzialne, na którym będzie się cieszył zaufaniem ogólnym.

Dzięki własnym swym wysiłkom może osiągnąć wyniesienie zawodowe w zakresie swej pracy zarówno jak i w zakresie swego społecznego środowiska. Nieraz zdarza się, że ma ważne zadania do spełnienia w życiu – i stopniowo wznosi się na jakąś dobrą pozycję życiową, zajmując dobre stanowisko lub sprawując jakiś ważniejszy urząd.

Urodziny te nieraz dają tendencję do dwóch małżeństw – zwłaszcza u kobiet. Taki człowiek jest lojalny i wierny w stosunku do swych przyjaciół, lecz usposobienie jego jest zmienne.

Zręcznie dostosowujący się do warunków i otoczenia - szybko podnosi się z wszelkich upadków i klęsk życiowych i toruje sobie nowe drogi w życiu. Poszukuje wytrwale prawdy – a przytem zawsze widzi dwie strony każdego

zagadnienia – i ta kontrastowość i podwójność jego charakteru nieraz się zaznacza w życiu.  Umysł jego niezwykle ruchliwy – zawsze jest czynny. Zapytany w jakiejś sprawie – może dać zawsze na to kilka odpowiedzi.