Archiwa tagu: Bliźnięta

Kto urodził się 12 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 12 czerwca

Zdolnym jest do głębokiej miłości.

Uprzejmy, grzeczny, jest dość szczęśliwy i odczuwa potrzebę czułości; łatwo się przywiązuje. Naturę ma dość szlachetną i potrafi ująć otoczenie. Przede wszystkim ceni spokój i zgodę. Usposobienie ma serdecznie; jest zdolny do głębokiej miłości.

W małżeństwie szuka zrozumienia intelektualnego i pokrewieństwa ducha, nie zwracając wielkiej uwagi na różnice wieku i warunki materialne. Jeśli może w nim osiągnąć pełną ocenę swej wartości psychicznej i podtrzymanie moralne – zawrze takie małżeństwo.

Najszczęśliwsze związki tworzy z osobami urodzonymi w czasie od dnia 22 września do dnia 23 października i od dnia 21 stycznia do 19 lutego.

Inteligentny, wrażliwy – dużo czasu poświęca na dociekania umysłowe lub badania teoretyczne. Dzięki swym zdolnościom literackim może osiągnąć uznanie.

Interesuje się silnie wszystkim, co nowe, ale to zainteresowanie równie szybko przemija, jak i powstaje. To, co go pochłania intelektualnie jednego dnia – na drugi – może już dlań nieraz nie istnieć…

Lubi piękno przyrody i jest zwolennikiem sztuki, zwłaszcza muzyki, śpiewu, poezji; czas swój chętnie im poświęca.

Jest człowiekiem miłym i uprzejmym w zachowaniu się względem innych. We współdziałaniu z ludźmi ceni przede wszystkim spokój i zgodę.

Nerwowy, drażliwy – lubi zmiany miejsca pobytu i chętnie podróżuje.

Co mu grozi? Może łatwo stać się ofiarą swojej próżności i ulegać wpływowi pochlebców.

Choroby. Ewentualne niedomagania to brak oddechu, astma, cierpienia płuc lub rozstroje nerwowe. U osób ciemnowłosych te cierpienia występują silniej aniżeli u blondynów.

Czeka go w życiu powodzenie, jak również szczęście rodzinne.

Kto urodził się 11 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 11 czerwca

Lubi hazard i ugania się za szczęściem.

Ma ambitne dążenia, lubi podróże, a chociaż jest dość zamknięty w sobie – gotów jest zawsze do obrony swych interesów. Jest to jakby siła hamowana, powstrzymywana, zawsze jednak gotowa do natychmiastowego przejawiania się w życiu.

Jest to człowiek poszukujący przygód, wykazujący zamiłowania sportowe. Nie stroni od hazardu i lubi uganiać się za szczęściem w przedsięwzięciach ryzykownych.

Usposobienie jego niebardzo jest społeczne – woli trzymać się w odosobnieniu od innych… Wynajduje sobie różne rozrywki i przyjemności w sposób całkiem swoisty – nieraz dość oryginalne i niezwykłe.

Wady. Jest nieostrożny i nie zwraca uwagi zbytniej na to, co robią inni. Mimo aktywność, jaka go ożywia – brak mu nieraz inicjatywy.

Co mu grozi. Przede wszystkim grozi mu zależność życiowa od innych, z której nie będzie się mógł łatwo uwolnić. Pozatem – jest niedbały i dzięki temu opuści niewyzyskane doskonałe okazje życiowe.

Małżeństwa zawiera często dwa, a jedno z nich niezbyt jest szczęśliwe. Dzieci najczęściej posiada, ale jedno z nich może być dlań źródłem przykrości i czekają go z nim nieporozumienia.

Dziecko dziś urodzone - powinno być traktowane delikatnie i życzliwie; wówczas jego zdolności będą się rozwijać pomyślnie, a charakter da się zmodyfikować odpowiednio.

Zbytnia surowość i szorstkie postępowanie mogą tylko spotęgować wady takiego dziecka, a kary cielesne więcej szkodzą jego rozwojowi, aniżeli przynoszą korzyści.

Kto urodził się 10 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 10 czerwca

Może się wybić dzięki swym zdolnościom handlowym.

Jest to człowiek towarzyski, dążący do tego, aby sformułować i wyrazić swe poglądy a także wpłynąć na otoczenie. Dzięki temu gorzej się czuje w samotności, pragnął by przeto mieć zawsze kogoś koło siebie. Chciałby aby jego przyjaciele i krewni dzielili jego zainteresowania – ale wewnętrzny niepokój jaki go wypełnia daje się nieraz we znaki.

Nieraz przeżywa okresy depresji i przygnębienia, to znowu uszczęśliwiony, radosny – pragnąłby świat cały wypełnić swym szczęściem. Lubi uznanie i chciałby zostać ocenionym wedle wartości – ale specjalnie  jest mu miłem gdy go ktoś chwali za jego intellekt.

Jest to bowiem człowiek istotnie mądry, wyróżniający się swą bystrością i zdolnością pojmowania. Ma on dobrą pamięć i łatwo uczy się wszystkiego.

Dzięki wielkiej obrotności, wszechstronnym zdolnościom i wymowie – potrafi zrobić karierę w każdym zawodzie. Zwłaszcza zdolnym jest do handlu i to we wszystkich jego odmianach.

Zawód swój jednakże często zmienia, gdyż jest niezdecydowany i chwiejny.

Wadą jego jest, iż wykazuje czasami zbyt mato wiary w siebie, co może mu zaszkodzić. Często inaczej postępuje aniżeli myśli – jest skryty i chytry.

Jest to natura dość zmysłowa, o pewnych upodobaniach w kierunku religijnym lub mistycznym. Wierzy w sny i wizje, interesuje się życiem duchowym – a wogóle zaciekawia go wszystko, co jest niezwykłe i dziwaczne.

Lubi badania naukowe i nieraz prowadzi współpracę z uczonymi. Urodziny dzisiejsze dają przyjaźń osób wpływowych. Życie jego wypełnia praca i wysiłki, uwieńczone zazwyczaj rezultatami pomyślnymi. Mimo iż czekają go w życiu zadania dość niemiłe do wypełnienia – przyczyni się jednak swą pracą do dobra ogółu i osiągnie uznanie.

Czego się strzec winien. Aby jego zamiłowanie do rzeczy dziwacznych i niezwykłych nie zaprowadziło go na tory niebezpieczne.

Kto urodził się 9 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 9 czerwca

Niechaj się przygotuje, na zmienne koleje losu.

Wyróżnia się swym pożądaniem wiedzy, miewa oryginalne pomysły i ideje, a bywa również gorącym zwolennikiem sztuk pięknych i literatury. W ogóle jego zdolności umysłowe są duże, zarówno w kierunku czysto naukowym jak i we wszystkim, co dotyczy komunikacji, handlu, prawa.

Dzięki zdolnościom dyplomatycznym – zręcznie przeprowadza w życiu swe projekty. Jego poczynania zyskują często pewną popularność, gdyż jest to człowiek posiadający usposobienie społeczne i humanitarne.

Okazuje zamiłowanie do podróżowania, zajmuje się wieloma rzeczami naraz – natomiast praca systematyczna i wytrwała mniej go pociąga.

Podobnie jak podlega zmianom w swym zawodzie i skłonnościach – również jego stan posiadania i warunki materialne podlegają wahaniom. To też w życiu przechodzi od niedostatku do bogactwa, a potem znowu dają mu się we znaki materialne braki.

Straty i zyski, porażki życiowe i triumfy – zmieniają się kolejno i tworzą w całości życie dość niespokojne. Mimo te wszystkie zmiany – najczęściej tak się ułoży w życiu, że w końcu osiągnie dobrą sytuację, na której będzie się cieszyć pewnym uznaniem i powodzeniem.

Wady najgłówniejsze urodzin dzisiejszych – to uleganie złudzeniom i wytworom własnej fantazji, oraz brak umiejętności przewidywania, co w rezultacie daje straty materialne.

Co mu grozi? Może być w życiu narażonym na niebezpieczeństwa tajne, które trudno naprzód określić. Dzięki zmianom majątkowym, o jakich mówiliśmy uprrzednio – może być narażony na nieoczekiwaną biedę.

Kobieta dziś urodzona
– niezawsze cieszy się dobrym zdrowiem. Życie; nieraz przynosi jej ewentualność dwóch małżonków, przeważnie jedno niezbyt szczęśliwe.

Kto urodził się 8 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 8 czerwca

Potrafi utorować sobie drogę w życiu.

Charakter jego jest nieco kobiecy, o naturze podwójnej, zmiennej. Obrotność, zdolność dostosowywania się, ruchliwość umysłu i zręczność fizyczna – to jego najcharakterystyczniejsze cechy. Jest to człowiek pracowity, a jego umysł jest aktywny, subtelny, bystry, szybko pojmujący i.. chytry.

Nadmiar energii intelektualnej jaka go wypełnia – musi znaleźć sobie ujście w życiu. Ożywia go pragnienie rozmaitości i antypatia do powtarzania tych samych rzeczy – dzięki czemu, gdy osiągnie odpowiedni rozwój – może osiągnąć wspaniale rezultaty w nauce doświadczalnej, literaturze lub sztuce.

Potrafi utorować sobie własną drogę w życiu i osiągnąć swe cele, nakazując innym szacunek. Odznacza się swymi zdolnościami finansowymi i handlowymi, a w tym kierunku może osiągnąć powodzenie.

Możność działania, okazywania swej przedsiębiorczości oraz przejawiania swej indywidualności w czynie zawsze sprawia mu przyjemność i daje zadowolenie. Niewątpliwie jest to człowiek pożyteczny i przyjemny – a jego misją jest uczynienie życia bardziej przyjemnym i interesującym zarówno dla siebie samego jak i dla drugich.

Czego się strzec winien? Łatwo ulega przemęczeniu z powodu swej wrażliwej intelektualnej natury, a także i nadmiernej gorliwości i przejmowania się wykonywaną pracą.

Dziecko dziś urodzone jest wrażliwe i delikatne; należy z nim postępować łagodnie. Później, gdy dorośnie, staje się taki człowiek dość samowolnym, pozostając jednakże ustępliwym  i dostosowującym się do warunków.

Kto urodził się 7 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 7 czerwca

Niechaj nie rozprasza swych sił niepotrzebnie.

Zakres jego zainteresowań umysłowych jest dość szeroki – przyciąga go nauka i sztuka, chętnie jednak prześlizguje się tylko po ich powierzchni, chociaż potrafi sobie nadać pozór rzeczoznawcy…

Ruchliwy, nieco niespokojny, jest to jednakże człowiek zdolny, energiczny, władczy, nakazujący posłuszeństwo. Jest dość skryty – a przytem interesuje się wszystkim co niejasne, niezwykle, ukryte, niecodzienne. Potrafi kochać z całym oddaniem się i poświęcać się w miłości.

Może być doskonałym reprezentantem jakiejś firmy lub towarzystwa, dobrym agentem, pośrednikiem, popularyzatorem. Może też zostać zdolnym uczonym lub dobrym kapłanem. Jego bracia obierają nieraz karierę artystyczną.

Wady. Z moralnego punktu widzenia jego charakter jest zbytnio poddającym się i zbyt ustępliwym. Łatwo podpada pod wpływ pochlebców i wówczas pozwala im sobą kierować.

Co mu grozi? Że siły swe będzie rozpraszać w wielu kierunkach, i nie osiągnie spodziewanych pomyślnych rezultatów. Grozi mu również skaleczenie. Jest niezawsze praktycznym – a jego nierealne projekty nie mogą mu przynieść – rzecz prosta – korzyści.

Jak wychować dziecko dziś urodzone?
Należy mu zaszczepiać skłonność do prostolinijności, w postępowaniu i przyzwyczajać do tego, aby nie ulegało podszeptom próżności. Przede wszystkim należy dążyć do rozwinięcia w takim dziecku jasnego uświadomienia, do czego okazuje duże zdolności.

Choroby. Człowiek dnia tego urodzony jest nerwowy i drażliwy. Łatwo może się przemęczyć i przepracować, a wówczas podlega stanom zamieszania i konfuzji, co odbija się ujemnie na jego zdrowiu.

Kto urodził się 5 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 5 czerwca

Albo będzie jednostką wybitną – albo pechowcem.

Charakter jego jest bardzo obrotny a usposobienie ekscentryczne. Wynalazczy, bystry – wyróżnia się swymi zdolnościami umysłowymi. Inteligentny, aktywny, o usposobieniu niespokojnym, samowolnym – łatwo wywołuje nieporozumienia. Jest to człowiek, który może być albo jednostką wybitną – albo też mniej niż przeciętną.

Albo odznaczy się niezwykle dzięki swym studiom, pracy umysłowej i dzięki swej wiedzy wszechstronnej – albo też będzie prowadzić życie bezładne, pełne zamieszania i chaosu.

Zabiera się do wielu rzeczy naraz i często więcej zaczyna, aniżeli może doprowadzić do pomyślnego zakończenia. Nieraz też zdarza się iż rozpoczęta praca przestaje go interesować i wówczas porzuca ją i zabiera się bez skrupułów do innej roboty.

Tak urodzeni ludzie odgrywają często pewną rolę w życiu politycznym, artystycznym, dziennikarskim – jako wynalazcy lub literaci.

Wady dzisiejszych urodzin – to nieszczerość, a człowiek tak urodzony nieraz mija się z prawdą. Czyni to zresztą najczęściej pod wpływem swej wyobraźni, która nie pozwala mu dostrzec rzeczy takiemi jak są naprawdę, lecz ukazuje wszystko w różowym świetle jego pragnień.

Miewa on pomysły chaotyczne, a jego plany i projekty nie mają dość siły i wskutek tego nie uwieńczy ich powodzenie. Wykazuje też pewną podwójność charakteru – inny jest w słowach, a inny w uczynkach.

Choroby jakie przywiązane są do urodzin dzisiejszych – to pewna ewentualność cierpień płucnych, czemu można przeciwdziałać przez ćwiczenia oddechowe i gimnastykę, co wywiera wogóle wielce dobroczynny wpływ na zdrowie osób dziś urodzonych.

Trzeba również dążyć do spokoju i harmonii – gdyż zamieszanie i niepokój psychiczny ujemnie odbija się na stanie zdrowia i wkońcu może się przejawiać jako choroba organizmu.

Kto urodził się 4 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 4 czerwca

Ma głowę otwartą – lecz okazuje brak skrupułów.

Potrafi doskonale argumentować i dowodzić – a dzięki temu wywiera wpływ dość znaczny na swe otoczenie.

W ogóle jest to człowiek o głowie otwartej, specjalnie uzdolniony w kierunku filozoficznym. Umysł jego niezwykle bystry i subtelny – nie pozbawiony jest również i chytrości.

Interesują go zawsze rzeczy najnowsze i najbardziej postępowe – a gdy coś utraciło swój posmak nowości – przestaje go interesować; szuka on wówczas nowych dziedzin dla swej ekspansji umysłowej.

Dzięki swym wybitnym zdolnościom dostosowywania się do warunków i potrzeb życiowych - łatwo może osiągnąć wyniesienie. Trzeba jednakże dodać, że nie lubi wszelkiej pracy zbyt jednostajnej i monotonnej, któraby nie dawała dostatecznego pola do popisu jego zdolnościom intelektualnym. Dzięki swemu przyjemnemu charakterowi – jest dość lubianym przez otoczenie. Dużo korzysta w swych podróżach – zarówno umysłowo jak i materialnie.

Wady: Usposobienie jego jest jednak dość dysharmonijne. Waha się, wątpi i często podlega złudzeniom – z czym walczyć powinien. Pragnie bardzo zrobić majątek i nie przebiera w środkach, jakie mogą go do tego doprowadzić.

Co mu grozi? Chociaż jest bardzo ostrożnym i dba o siebie zarówno jak i o swe interesa – może zarówno zostać oszukanym przez innych, jak też i zawieść się na swych własnych zdolnościach.

Czego się strzec winien? Z powodu braku skrupułów, jaki okazuje ubiegając się za korzyściami materialnymi – może popaść w niebezpieczne sytuacje życiowe.

Dziecko dziś urodzone – powinno być kierowane wpływem miłości. Gdyby jej wychowawcy nie odczuwali – niechaj mimo wszystko unikają postępowania szorstkiego. Na dziecko dziś urodzone najłatwiej bowiem oddziaływać przez jego myśli i rozwój umysłowych zdolności. Jego umysł jest bowiem bardzo rozwinięty, pojemny i łatwo wszystko pojmuje.