Archiwa tagu: urodzeni 18 czerwca

Kto urodził się 18 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 18 czerwca

Stara się wszystkim przypodobać i olśnić ich swą mądrością.

Skrzętnie zbiera swe doświadczenia życiowe a rezultatami swych obserwacyji i wniosków chętnie dzieli się z innymi.

Myśli swe potrafi wyrażać bardzo zręcznie i umie im nadać ładną formę. Bardzo troszczy się o opinię, stara się pozyskać uznanie swego otoczenia i chciałby się wszystkim przypodobać.

Chętnie bardzo przemawia na różne tematy i debatuje nad różnorodnymi zagadnieniami, a jego bystra i żywa inteligencja znajduje w tym wówczas swe ujście. Potrafi umiejętnie przedstawiać własne poglądy, oświetlając je przytem jak najbardziej różowo – jednakże przedtem pragnął by poznać również zdanie swego otoczenia.

Nie lubi obcować z ludźmi nierozwiniętymi, niewykształconymi, lub małomównymi. Zadaje się z nimi w wypadkach wyjątkowych i chyba tylko po to, aby ich olśnić swa mądrością.

Chętnie opowiada dowcipy i wyśmiewa się z innych, a jego zdolności humorystyczne są dość duże.

Charakter jego jest nieraz chwiejny i zmienny — ale przy całej swej zmienności — zawsze  cechuje go umiłowanie wolności. Pragnie on bowiem zawsze działać na własną rękę i wedle własnego zdania — ale nieraz brak mu koniecznego doświadczenia i dostatecznej wiedzy.

Wady jego to zbytnia chwiejność, a gdy jest nierozwinięty dostatecznie przejawia wówczas zbytnią gadatliwość. W słowach takiego gaduły trudno jest wówczas doszukać się treści i sensu. Typ nieuświadomiony moralnie — może nawet stać się oszukańczym, a poglądy swe wówczas zmienia odpowiednio do korzyści materialnych.

Choroby jakie mu grożą — to dolegliwości płuc, cierpienia nerwowe i choroby krwi.

We wszelkich okazjach życiowych daje sobie umiejętnie radę i przygotowany jest na wszelkie niespodzianki życiowe. W każdej chwili gotów jest do obrony swych interesów.