Archiwa tagu: urodzona 19.06

Kto urodził się 19 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 19 czerwca

Skoro opanuje swą nerwowość — osiągnie w życiu doskonałe rezultaty.

Usposobienie jego jest szczere i otwarte
, a umysł uzdolniony niezwykle. Okazuje wszechstronne zainteresowania i ma szerokie poglądy; jest to w ogóle człowiek utalentowany.

Wprawdzie żyje dużo wzruszeniami, a w kierunku materialistycznym okazuje duże zainteresowania, ale jego życie myślowe jest rozwinięte wybitnie. Okazuje przytem pewne zamiłowanie do życia wiejskiego i rolnictwa; jest zwolennikiem przyrody i chętnie podziwia jej piękno.

Bardzo wrażliwy, pracowity — potrafi umiejętnie zastosować swe zdolności w życiu praktycznym i wykorzystać je w pracy wytrwałej — dzięki czemu rozwijają się one i potęgują. Jego wytrwałe wysiłki zapewnią mu w końcu powodzenie.

Odznacza się swym trafnym poglądem na rzeczy i zdrowym rozsądkiem, a jego duże zdolności w  kierunku czysto abstrakcyjnym i filozoficznym mogą z niego stworzyć wybitnego uczonego.

Do czego powinien dążyć? Dla jego szczęścia i wygody życiowej potrzebnym jest niezbędnie, aby odzwyczaił się od swej nerwowości i oduczył od wpadania w stany rozstroju psychicznego i  zamieszania — do czego nieraz wykazuje skłonności.

Powinien zawsze dążyć do panowania nad swymi myślami – zamiast być ich niewolnikiem, unoszonym bezsilnie w różnych kierunkach. Dopiero bowiem wówczas, gdy stanie się panem swego życia myślowego – będzie mógł osiągnąć pełnię swego rozwoju i wykorzystać odpowiednio swe wybitne zdolności. Organizm jego jest dość mocny i zdrowy.

Chociaż koleje jego losu zazwyczaj są zmienne — czeka go w życiu powodzenie, liczna rodzina i oddani przyjaciele.