Archiwa tagu: urodzona 22.05

Kto urodził się 22 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 22 maja

Jest odważnym, przedsiębiorczym i utalentowanym człowiekiem.

Inteligentny, pełen energii – w walkach życiowych osiąga zwycięstwo dzięki swej wyższości intelektualnej nad przeciwnikami. Wykazuje duże zdolności do koncentrowania się na swej pracy. Odważny i przedsiębiorczy – pragnie własną pracą i wysiłkiem całego życia wybić się na stanowisko zaszczytne i przezwyciężyć wszelkie przeciwieństwa, jakie spotyka na drodze prowadzącej do tego celu.

Bardzo praktyczny - doskonale orientuje się w interesach. Mimo wszystko jednakże może być narażony na niepowodzenia w związku z własnością nieruchoma.

Nieraz też bywa obdarzony niezwykłymi zdolnościami lub nawet talentem w jakimś kierunku. Może naprzyład lubować się w odkrywaniu tajemnic przyrody; poczynić jakieś specjalne wynalazki w zakresie naukowym – ewentualnie w dziedzinie elektryczności, optyki lub chemii.

Odznacza się też swymi niezwykłymi zdolnościami zarówno w kierunku literackim jak i artystycznym. Ale jego zdolności mogą również znaleźć doskonale zastosowanie i w kierunku czysto filozoficznym. Ponieważ potrafi bardzo zręcznie odkrywać cudze tajemnice – mógłby zostać doskonałym detektywem, sędzią śledczym lub prawnikiem.

Co mu grozi. Że może ukończyć swe życie przedtem, aniżeli zadowoli swe najwyższe ambicje i osiągnie ostateczny cel swych pragnień.

Do czego powinien dążyć. Powinien starać się o jednolitość i harmonię swego charakteru. Zdarza się bowiem, że jego natura wykazuje pewną podwójność – inny jest w słowach, a inny w czynach. Ta podwójność przejawia się coraz silniej z wiekiem, łącznie z drażliwością i niepokojem wewnętrznym.

Jest to człowiek wymowny, umiejący niezwykle zręcznie bronić swych poglądów. W zawodzie swym zazwyczaj udaje mu się osiągnąć dobre stanowisko. Może też osiągnąć powodzenie w zakresie wojskowości.