Archiwa tagu: urodzony 16.06

Kto urodził się 16 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 16 czerwca

Wymowny, dowcipny, lubi wydawać rozkazy i panować nad innymi.

Uczucia z intelektem łączą się w jego naturze w jedną harmonijną całość. Posiada dużą intuicję, wyróżnia się swym darem obserwacji, a gdy się rozwinie odpowiednio – może stać się prawdziwie natchnionym człowiekiem..

Wielki dar wymowy łączy się z chęcią mówienia jak najwięcej. Jest niezwykle wrażliwym na opinię. Inteligentny, bystry, dowcipny, impulsywny – lubi wydawać rozkazy i skłonnym jest do panowania nad innymi. Ambitny – wszystkie swe wysiłki życiowe kieruje na to, aby osiągnąć dobre stanowisko.

Wielki zwolennik sztuki – nie rzadko sam przejawia zdolności artystyczne w jakimś kierunku. Przejawia również zdolności w związku z literaturą oraz przemawianiem publicznym.

Wady. Jest zbyt gadatliwy i chytry. Ma charakter kłótliwy i skłonnym jest do wywoływania sporów.

Jest to natura samowolna i zacięta, niewiele tylko sympatii odczuwająca względem innych osób. Nieustępliwy, zazdrosny, mściwy – wskutek tych cech charakteru ściąga na siebie niebezpieczeństwa życiowe.

Co mu grozi? Odczuwa wielki niepokój wewnętrzny, co doprowadza go nieraz do drażliwości i nerwowości. O ile nie będzie panować nad swym charakterem – może się stać niezdecydowanym, chwiejnym, niepewnym i powierzchownym.

Do czego powinien dążyć? Do rozwinięcia w sobie zdolności koncentracji myślowej, o ile pragnie zostać naprawdę mądrym człowiekiem.

Dziecko dziś urodzone
– należy wychowywać starannie, gdyż jego charakter w młodości jest miękki i poddający się – i wskutek tego może zostać odpowiednio ukształtowany.