Archiwa tagu: urodzony 20.06

Kto urodził się 20 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 20 czerwca

Zdecydowany, zręczny, aktywny — lubi jednak marzyć i bujać po obłokach.

Jest to natura podwójna niespokojna i nerwowa — ale człowiek dziś urodzony zawsze jest  uzdolnionym, pragnie rozwijać się umysłowo, zbierać wiedzę i dążyć do wysubtelnienia.

Chociaż jego charakter jest dość niestały — umysł jest jednakże nadzwyczaj aktywny, zajęty bez przerwy pracą myślową, projektami, układaniem planów etc.

Zmienia często przedmiot swych zainteresowań — a w związku z tym jego zawód również ulega wahaniom. Obrotny, zmienny — szuka szczęścia po świecie — ale nie zawsze je znajduje… Nieraz okazuje się że w gruncie rzeczy jest to marzyciel, który potrafi swemi myślami bujać po obłokach…

Dość impulsywny — potrafi być również zdecydowanym i władczym. Jest obdarzony rozmaitymi zdolnościami a nawet i talentami, a chociaż jego usposobienie okazuje nieraz skłonności pozytywne, dążące do autorytetu i dominowania nad innymi — władzę swą potrafi sprawować w sposób uprzejmy, nie obrażający podwładnych.

Wady. Jest niezdecydowany i chętnie idzie za cudzymi projektami i myślami, na skutek czego podpada pod wpływ otoczenia. Jego usposobienie nerwowe, niespokojne, nieraz skręca na bezdroża pesymizmu. To też zdarza się, że z powodu braku wytrwałości i wiary w siebie — porzuca różne swe zamiary i projekty niespełnione.

Mimo wszystko trzeba jednak skonstatować, że odznacza się pewną siłą woli oraz poczuciem godności własnej — ewentualnie dumy rodowej.

Jest pracowitym z natury i dąży do tego, aby zająć stanowisko odpowiedzialne — ale na nim nie zawsze umie utrzymać się na stałe.