Archiwa tagu: znak Bliźniąt

Kto urodził się 3 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 3 czerwca

Lubi zmieniać miejsce pobytu i zawód.

Bystry, wielomówny, ruchliwy lubi podróże, zmiany miejsca pobytu i wogóle wykazuje pewne skłonności do prowadzenia życia koczowniczego.

Władczy, niespokojny, aktywny, pełen energii – okazuje zdolności dyplomatyczne i potrafi umiejętnie kierować różnymi zawikłanymi życiowymi sprawami, w których się świetnie orientuje dzięki swej przenikliwości.

Nieraz okazuje pewną dumę rodową – chociaż na ogół chętnie się poświęca dla innych, a dzięki swej wrażliwości i dużej uczuciowości – może łatwo zostać wywiedziony w pole.

Ale trzeba również zaznaczyć, że jego charakter wykazuje pewna podwójność – raz jest serdeczny, przyjacielski i wywierający wpływ przyciągający na innych – to znowu jest obojętny, oziębły, kapryśny.

Zawód dlań najlepszy związany z pracą umysłową, drukarstwem, dziennikarstwem, nauczaniem lub podróżami. Okazuje również niezwykłą zręczność w pracach ręcznych i zdolności artystyczne.

Wady: Jest nieco mściwy, skryty, drażliwy i zbyt łatwo się unosi. Lubi jałowe dyskusje i spory bezprzedmiotowe. Wady te przejawiają się silniej u osób urodzonych we dnie.Należy jednakże podkreślić, iż jego zdolności umysłowe są niezwykłe, i może on dzięki wykształceniu i kulturze rozwinąć się bardzo wysoko, do czego, zresztą pcha go pęd wewnętrzny.

Co mu grozi? Współpraca i związki z innymi okażą się dlań dość niebezpieczne. Z powodu nieustalonych dostatecznie celów życiowych, zbytniej zmienności, czy to wewnętrznej, czy też spowodowanej przez wydarzenia życiowe – może się w końcu okazać, iż nie dopnie swych zamiarów. W takim wypadku jego życie, bezpożyteczne zarówno dla niego samego jak i dla innych – upływa mu zazwyczaj w zabawach i rozrywkach.

Kto urodził się 2 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 2 czerwca

Jest doskonałym polemistą – niechaj się jednak strzeże powierzchowności.

Odznacza się swą inteligencją. Pragnie on wszystko ująć przy pomocy myśli, rozumuje i wyjaśnia bardzo wymownie, wykazując zdolności krasomówcze i umiejętność w dowodzeniu. Jest to doskonały polemista. Posiada również i zdolności satyryczne i zręcznie potrafi bronić swego zdania, argumentując z wielkim sarkazmem i dowcipem.

Prawdę powiedziawszy – nieraz też zbytnio pewnym jest swej mądrości – wydaje mu się bowiem, że zawsze tylko on ma słuszność i że wie wszystko! Każdą rzeczą się interesuje i na wszystkim zna się po trochu – ale też najczęściej niczem nie zajmie się gruntownie…

Na jakiś czas daje mu zadowolenie to nieustanne zmienianie przedmiotów zainteresowania, potem jednakże napastuje go rozczarowanie.

Skłonnym jest do częstego zmieniania swego zdania. Nieraz też waha się pomiędzy dwoma wręcz przeciwnymi poglądami. Ta podwójność często występuje w jego życiu, a nawet i kobiety dzisiaj urodzone nieraz przeżywają dwa małżeństwa lub też kilka dłuższych związków.

Jednakże trzeba wyjaśnić, że mimo całą zmienność psychiki człowieka dziś urodzonego – uczucia jego są prawe i stałe – jest to bowiem człowiek szlachetny. Pełen nadziei, żyje więcej myślami aniżeli zmysłami i układa sobie ciągle projekty na przyszłość. Lubi też eksperymentować i okazuje zdolności do mechaniki.

Co mu grozi? Przede wszystkim grozi mu utrata osób ukochanych lub rozejście się z nimi. Wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć – ominą go rozmaite pomyślne okazje życiowe. Dzięki swej lekkomyślności – może się narazić na przykrości i straty. Obrotny, intelektualny, pełen temperamentu, dobry mówca – jest jednocześnie nieufnym i wahającym się.

Może osiągnąć pewne uznanie społeczne dzięki swej działalności filantropijnej.

Kto urodził się 1 czerwca

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 1 czerwca

Jest bystry i pragnie władzy; czekają go podróże dalekie.

Okazuje duże zdolności w kierunku finansowym. Zachowanie się jego jest przyjazne i uprzejme, a umysł wykazuje  predyspozycję do rządzenia i kierowania innymi ludźmi.

Jest to człowiek bardzo ambitny, który czyni wysiłki w celu zajęcia jakiegoś stanowiska wybitnego. Jego charakter jest całkiem swoisty; oryginalny – jaki niełatwo jest należycie zrozumieć.

Doskonały obserwator – posiada dużo wrodzonej bystrości, właściwej ludziom zajmującym w świecie stanowiska kierownicze. Jego zdolności przewidywania są silnie rozwinięte. Ma doskonałe koncepcje i jego ideje o tym, co powinno być dokonane – są słuszne, ale niezawsze wciela w czyn to, co głosi.

Niespokojny, pożąda zmian i stąd życie osiadłe i stałe na jednem miejscu mniej posiada dlań powabu, aniżeli zmiany miejsca pobytu i podróże.

Urodziny dzisiejsze przynoszą też zazwyczaj ewentualność dalekich podróży zagranicznych, które mają nieraz związek z przyjaciółmi. Może zdarzyć się, że człowiek urodzony dzisiaj opuszcza swą ojczyznę i odbywa wędrówki dalekie, niezadowolony z tego, co go otacza. A jednak – grozi mu, że uganiając się za fortuną nieznaną – opuści niewykorzystane okazje prawdziwego szczęścia.

Wady. Nieraz podlega, złudzeniom i okazuje pewna chwiejność pod względem zasad moralnych. To samo stosuje się również i do jego życia religijnego. Jest też dość zmysłowym i skłonnym do ekscesów w kierunku zaspakajania swych pożądań.

Powinien dążyć do przezwyciężenia swej chwiejności i niezdecydowania, które zwłaszcza w drugiej połowie życia silniej da mu się odczuwać, a także powinien się starać opanować swe drapieżne instynkty. Okazuje dużo przywiązania do swej rodziny – a szczęście jego życiowe związane jest zazwyczaj z życiem rodzinnym.

Kto urodził się 31 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 31 maja

Jest miłosierny i poświęca się dla innych. Niechaj unika niepokojów.

Dąży on do opanowania samego siebie i przezwyciężenia swych wad. Przyjazny, sympatyczny – pragnie przyjść z pomocą potrzebującym, wspomaga chorych i upośledzonych.

Wysoce uzdolniony – posiada wzniosłe ideały i chętnie poświęca własne swe korzyści na ofiarę swym ideałom. Odznacza się swym dobrym usposobieniem: jest szlachetny, pomocny, miłosierny, natchniony, dobrze życzący swym bliźnim.

Jego zdolności krytyczne i porównawcze są rozwinięte niezwykle silnie. Wykazuje również uzdolnienie w kierunku medycyny. Jest to człowiek obdarzony niezwykłą energią, a jego kariera życiowa szybko postępuje naprzód.

Wiedzie mu się w życiu, a jego przedsięwzięcia i poczynania uwieńczą skutki pomyślne. Zwłaszcza w związku z współdziałaniem z innymi może osiągnąć powodzenie. Może osiągnąć również wyniesienie dzięki dobremu małżeństwu.

Choroby. Organizm człowieka urodzonego dzisiaj niezbyt jest silny. Jest on zawsze bardzo czynny i z tego powodu może ulec niebezpieczeństwu przepracowania i przemęczenia, a z tego może się później rozwinąć choroba piersiowa. Powinien unikać niepotrzebnych podrażnień i niepokojów – inaczej ogarnie go silna nerwowość, która może go potem doprowadzić do ogólnego osłabienia i wyczerpania.

Kto urodził się 30 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 30 maja

Wierzy w siebie, dąży do władzy i potrafi rozwiązywać trudne zagadnienia.

Jest to człowiek niezależny, dążący do wolności - o charakterze dość sympatycznym. Wiara w siebie, poczucie własnej godności i pełnia świadomości własnych sił – to jego najwybitniejsze cechy charakteru.

Ma on dobre intencje – ale nieraz jest zbyt rozproszony. Wszystko co dotyczy życia umysłowego żywo go interesuje; dąży do rozwoju, wszechstronnego wykształcenia i wysubtelnia przez nieustanna aktywność myślową.

Umysł jego jest obdarzony właściwościami specjalnymi. Potrafi on zajmować się  takimi rzeczami, jakie niecierpliwią innych. Ma zdolności do układania i rozwiązywania szarad, rebusów, rozstrzygania zagadkowych problemów, odkrywania tajemnic itp.

Bardzo wszechstronny w swych zainteresowaniach - robi kilka rzeczy naraz – nieraz zawód jego tez jest podwójny. ta podwójność w życiu człowieka urodzonego dzisiaj odgrywa dość dużą rolę i nieraz spotykają go przeżycia podwójnego rodzaju.

Kobieta urodzona dzisiaj nieraz ma dwóch mężów, lub też przeżywa kilka dłuższych związków.

Kto urodził się dzisiaj wyróżnia się swą szeroka wiedzą, wpływami i autorytetem.
Jego stanowisko życiowe zazwyczaj ustala się w połowie życia – i jest to zazwyczaj jakaś dobra pozycja. Na ogół wiedzie mu się w życiu.

Wady. Chętnie pozuje, jest dumny, samowolny i zaniedbuje swe obowiązki.

Co mu grozi. Ugania się za sensacją, co ściągnie na niego poważne przykrości życiowe.

Kto urodził się 29 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 29 maja

Tego życie domowe nie układa się zbyt przyjemnie. Niechaj szuka pociechy w nauce, sztuce lub literaturze.

Lubi polowania, podróże, wszelkie przygody i rozrywki. Jego zdolności umysłowe są wybitne, a zainteresowania wszechstronne. Jest to człowiek subtelny, który umiłował literaturę i sztukę. Jednocześnie wykazuje też i zdolności praktyczne. – zwłaszcza w kierunku handlowym i może być doskonałym pośrednikiem, kupcem, finansistą. Wykazuje również zdolności w kierunku wojskowym.

Czujny, bystry, okazuje zmienność usposobienia, która może przerodzić się w gniewliwość lub drażliwość, albo też niepokój nerwowy. Potrafi być wiernym i dobrym przyjacielem, ma dużo zdrowego rozsądku i wrodzonej szlachetności, w miłości zaś jest bardzo przywiązany.

Dzięki doświadczeniom życiowym rozwija się stopniowo
– a jego charakter powoli się krystalizuje. Dzięki życiu religijnemu lub też zainteresowaniom filozoficznym powoli opanowuje swą nerwowość, staje się cierpliwy, samoopanowany, przywiązany do życia rodzinnego i spełniający chętnie swe obowiązki.

W małżeństwie nie jest zbyt szczęśliwy – dokuczają mu bowiem nieporozumienia, a nawet kłótnie. Choroby, jakie ewentualnie mogą przynieść dzisiejsze urodziny, to cierpienia płuc, krwi, nerwowość i dolegliwość rąk.

Co mu grozi. Jest zbyt pewny siebie i z tego powodu wywołuje nieporozumienia i spory, a nawet może ściągnąć na siebie katastrofę życiową. Kobieta dziś urodzona – jest ładna, uczuciowa, szlachetna – ale nieraz zaniedbuje swe obowiązki domowe. Interesują ją sztuki piękne, zwłaszcza muzyka i malarstwo a także i życie publiczne.

Kto urodził się 28 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się dnia 28 maja

Jest usposobiony pokojowo i chciałby dookoła siebie widzieć harmonię i zgodę.

Jest to człowiek o usposobieniu szlachetnym, dążący do tego, aby być zadowolonym z życia i osiągnąć w nim pełnię szczęścia. W zachowaniu się swym jest uprzejmy, ujmujący, delikatny – na ogół budzi do siebie sympatię. Zachowanie się jego jest grzeczne, a nieraz nawet pełne wdzięku. Lubi ubierać się elegancko. Odznacza się dobrą pamięcią; lubi rozmyślać i zastanawiać się w spokoju.

Jednakże wyobraźnia jego nie jest bynajmniej zbytnio rozwinięta. Na ogół okazuje pewne zainteresowania literackie zarówno jak i naukowe. Udziela chętnie rad swemu otoczeniu i mocno jest przekonany o ich słuszności.

Jest to zwolennik wszelkiego piękna i sztuki, pragnący dookoła siebie widzieć tylko harmonię i zgodę. Skoro nauczy się czynić dobry użytek ze swych zdolności – wówczas może osiągnąć wysoki poziom rozwoju zarówno pod względem umysłowym jak i duchowym.

Czeka go małżeństwo z miłości, w którym będzie się czuć szczęśliwy. Lubi też swatać swych znajomych. Zarówno we współdziałaniu jak i w małżeństwie najlepiej harmonizuje z ludźmi urodzonymi od dnia 21 stycznia do dnia 20 lutego oraz od dnia 22 września do dnia 22 października.

Kobieta urodzona tego dnia – wyróżnia się swymi umysłowymi zdolnościami, dążeniem do postępu, szerszego ujęcia, niezależnością. Mogą się przed nią otworzyć rozmaite możliwości kariery zawodowej. Z wiekiem staje się coraz bardziej władcza, ale też nerwowa i niespokojna, z tendencją do popadania w krańcowość. Czekać ją może w życiu ewentualność dwóch małżeństw lub dłuższych związków.

Kto urodził się 27 maja

Wszystkiego najlepszego dla Bliźniąt, które obchodzą dziś urodziny!

Autor: Jan Starża Dzierżbicki

Opis pochodzi z reprintu książki Jana Starży – Dzierżbickiego Pod jaką gwiazdą urodziłeś się – horoskopy na każdy dzień roku, Warszawa 1938 r.

Kto urodził się 27 maja

Inteligentny, wrażliwy – lubi zwierzęta i ma zdolności handlowe.

Jest to człowiek o silnie rozwiniętym poczuciu sprawiedliwości i dość dużych zainteresowaniach naukowych, skłonny do badań i studiów. Zwłaszcza w kierunku prawniczym zarówno jak i filozoficznym lub teologicznym może okazać uzdolnienie specjalne. Odznacza się również dużym zmysłem krytycznym.

Cechuje go zdrowy rozsądek, pragnienie zdobycia wiedzy; trafne zdanie i bezpartyjny pogląd na sprawy społeczne zarówno jak i pewna tendencja do serdecznego i eleganckiego zachowania się. To ostatnie jest jednak raczej tylko pozorem – gdyż w gruncie rzeczy człowiek w dniu tym urodzony ma naturę oziębłą i obojętna.

Jest dumny, nie chce podlegać innym, a w obronie swej niezależności gotów na wszystko. W biedzie – czuje się bardzo nieszczęśliwy. Gdy człowiek taki jest członkiem jakiejś gminy religijnej – okazuje w jej sprawach dużą gorliwość.

Wrażliwy jest i zamknięty w sobie – stąd też trudno go poznać – a z powodu tego mogą powstawać nieraz w jego życiu nieporozumienia. Interesuje się sprawami domowymi, zwłaszcza wzrusza go los zwierząt domowych, do których łatwo się przywiązuje.

W życiu czekają go różne przejścia, zmiany i wahania się losu – z góry na dół – dopóki nie nauczy się panować nad sobą i w ten sposób nie będzie w stanie zapanować nad warunkami życiowymi.

Na ogół w pracy zawodowej może osiągnąć powadzenie – o ile tylko uda mu się przezwyciężyć tendencje do niepokoju, drażliwości, krańcowości – potęgująca się z wiekiem. Wówczas może swe obowiązki spełniać ku ogólnemu zadowoleniu.

Ma zdolności do handlu i może zostać dobrym kupcem. Czeka go dość długie życie i ewentualność zdobycia majątku. Może nawet stać się słynny – ale mimo to trudno mu będzie być popularnym.